Ghim tin tuyển dụng
Ghim tin hấp dẫn Việc làm hấp dẫn
Ghim tin hấp dẫn Việc làm tuyển gấp
Ghim tin hấp dẫn Việc làm lương cao
Ghim tin hấp dẫn Gói combo LHS + Tin HD

GHIM TIN TRANG CHỦ VÀ TRANG NGÀNH

Bảo hành tin đăng: Sau thời hạn ghim tin, nếu không có hồ sơ ứng tuyển sẽ tiếp tục được ghim tin tại vị trí đó với khoảng thời gian tương ứng.

Bảo lưu tin đăng (áp dụng từ ghim tin 2 tuần trở lên) : Tin đăng có thời hạn ghim tin đăng ký >1 tuần sẽ được bảo lưu 52 tuần tiếp theo (tính từ ngày cuối cùng sử dụng dịch vụ) nếu thời gian dịch vụ còn lại trên 1 tuần.

Được đổi tin ghim không giới hạn (áp dụng từ ghim tin 2 tuần trở lên) số lần trong thời gian đăng ký chính với các gói có thời hạn ghim tin từ 1 tuần trở lên tùy theo nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị ( không hỗ trợ đổi tin trong thời hạn bảo hành).

Quyền lợi

Tin tuyển dụng nằm nổi bật trong box "Tuyển gấp" đầu trang chủ

Tin được hiển thị mức lương, hạn nộp hồ sơ

Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm

Tin được đóng dấu “Tin hấp dẫn” thu hút ứng viên

Làm mới tin không giới hạn

Ưu đãi

Giảm giá từ 10% - 25%