Combo lọc hồ sơ + tin HD
Bảng giá
Thời gian (Tuần) Đơn giá (vnđ) Chiết khấu(%) Giá có vat (VNđ) TẶNG điểm
1 tuần + 100 hồ sơ 4.800.000 10% 4.752.000 0
1 tuần + 200 hồ sơ 5.920.000 10% 5.860.800 0
1 tuần + 300 hồ sơ 7.880.000 10% 7.801.200 0
1 tuần + 500 hồ sơ 11.800.000 10% 11.682.000 0
2 tuần + 100 hồ sơ 6.000.000 10% 5.940.000 0
2 tuần + 200 hồ sơ 7.120.000 10% 7.048.800 0
2 tuần + 300 hồ sơ 9.080.000 10% 8.989.200 0
2 tuần + 500 hồ sơ 13.000.000 10% 12.870.000 0
4 tuần + 300 hồ sơ 11.880.000 10% 11.761.200 0
4 tuần + 500 hồ sơ 15.800.000 10% 15.642.000 0
Quyền lợi
Ưu đãi