An ninh quốc gia là gì? Các thông tin bổ ích về kiến thức cho bạn

Icon Author Phạm Thanh Nga

Ngày đăng: 2020-03-25 16:54:21

Bạn có thể định nghĩ đơn giản, dễ hiểu và chính xác về an ninh quốc gia là gì hay không? Khi nói đến vấn đề an ninh quốc gia bạn cần quan tâm đến các khía cạnh như thế nào? Lựa chọn của bạn tại học viện an ninh là chuyên ngành nghiệp vụ an ninh thì bạn có biết điểm xét tuyển vào trường cụ thể và chi tiết như thế nào hay không? Cùng đọc các chia sẻ trong bài viết này để tìm thấy một câu trả lời chính xác và tăng vốn hiểu biết cho bản thân.

Việc làm Công chức - Viên chức

1. Định nghĩa chính xác về an ninh quốc gia là gì?

Định nghĩa chính xác về an ninh quốc gia là gì trong thời bình hiện nay?
Định nghĩa chính xác về an ninh quốc gia

An ninh quốc gia là vấn đề rất quan trọng của một đất nước, tuy nhiên để hiểu chính xác an ninh quốc gia là gì thì nhiều người còn chưa năm rõ được nội hàm bên trong của vấn đề này như thế nào. An ninh quốc gia là nói đến sự ổn định của xã hội; nói về sự bền vững của chế độ chủ nghĩa hiện nay của nước ta; là an ninh về chủ quyền; sự bất khả xâm phạm của các cá nhân, các tổ chức, hoặc các thế lực thù địch vào nền độc lập của dân tộc; làm ảnh hưởng đến sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Không chỉ là các vấn đề này mà việc an ninh quốc ra còn phải đảm bảo trong nhiều các lĩnh vực khác nhau hiện nay của xã hội như, chính chỉ, nền văn hóa, kinh tế, tư tưởng – văn hóa – xã hội, vấn đề về đối ngoại và quốc phòng,… Trong đó đặc điểm là bảo vệ an ninh cho nền chính trị là cốt lõi, xuyên sốt và lực đẩy cho xã hội phát triển, ổn định lâu dài.

Hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia là một hoạt động rất quan trọng, không chỉ là công việc của cơ quan chức năng mà còn là sự hợp lực đoàn kết của toàn thể nhân dân trong nước và ngoài nước cho nền độc lập của dân tộc. Việc thực hiện bảo vệ thông qua các hoạt động cụ thể như phát hiện các đối tượng, tổ chức, cơ quan có ý định xâm hại an ninh quốc gia, thực hiện việc ngăn chặn các hoạt động đó sau khi phát hiện; tùy nhiên để giảm thiểu các hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia thì nhà nước, chính quyền luôn đầy mạnh công tác phòng ngừa để giảm thiểu các hoạt động ảnh hướng đến nền an ninh quốc gia của nước ta hiện nay.

Vậy bạn đang thắc mắc về những hoạt động như thế nào sẽ được xếp vào hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia? Những hành vi được xếp vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia bao gồm: Những hành vi xâm phạm đến chế độ kinh tế của đất nước, hành vi xâm phạm đến chế độ chính trị quốc gia, các hoạt động xâm phạm đến nền văn hóa, độc lập, chủ quyền, thống nhất, an ninh quốc phòng và hoạt động đối ngoại của quốc gia và ảnh hướng đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đều được xếp vào những đối tượng có hành vi xâm phạm và làm ảnh hướng đến an ninh quốc gia của nước ta.

Định nghĩa chính xác về an ninh quốc gia là gì trong thời bình hiện nay?
Định nghĩa chính xác về an ninh quốc gia

Mục tiêu khi thực hiện hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia của Việt nam bao gồm: các công trình công công, các địa điểm, các đối tượng xác định, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, bảo vệ an ninh và cơ sở về chính trị của quốc gia, bảo vệ nền văn hóa,… theo quy định được ban hành rõ ràng với pháp luật nước nhà.

Việc thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là công việc và nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn dân. Mọi công dân trong nước, ngoài nước, các cơ quan, tổ chức đều có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ nền an ninh quốc gia này theo đúng quy định được ban hành bởi pháp luật. Là một công dân sống và làm việc tại Việt Nam hoặc công dân Việt Nam làm việc tại nước ngoài luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ nền độc lập và an ninh quốc gia của đất nước.

Đọc thêm: An ninh quốc phòng là gì

2. An ninh quốc gia hiện nay có những nhiệm vụ như thế nào?

Nếu bạn đang thắc mắc về nhiệm vụ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay thì ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho bạn như sau:

An ninh quốc gia là gì và hiện nay có những nhiệm vụ như thế nào?
An ninh quốc gia hiện nay có những nhiệm vụ như thế nào?

Thứ nhất, thực hiện việc bảo vệ cho chế độ chính trị của nhà nước Việt Nam, thực hiện công tác bảo vệ cho nền độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và sự toàn việc của lãnh thổ nước ta.

Thứ hai, thực hiện các hoạt động để đảm bảo vệ an ninh về tư tưởng và bảo vệ về văn hóa quốc gia, bảo vệ khối đoàn kết dân tộc, thực hiện việc bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan theo quy định của pháp luật hiện hàng.

Thứ ba, thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong các lĩnh vực về quốc phòng, kinh tế và trong hoạt động đối ngoại của quốc gia và các hoạt động lợi ích khác của quốc gia cũng cần được bảo vệ tốt.

Thứ tư, trong nhiệm vụ rất quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia đó chính là thực hiện việc bảo vệ bí mật của nhà nước và thực hiện bảo vệ các mục tiêu quan trọng của quốc gia về an ninh quốc gia theo đúng pháp luật quy định.

Thứ năm, một trong những nhiệm vụ của bảo vệ an ninh quốc gia rất quan trọng đó chính ngăn ngừa các hoạt động chống phá và xâm hại đến an ninh quốc gia, phát hiện, ngăn chặn và lên tiếng đầu tránh, lê án cho các hành vi xâm phạm của cá nhân, tổ chức ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, loại bỏ mối đe dọa với nền an ninh quốc gia của dân tộc.

An ninh quốc gia là gì bạn biết không và  hiện nay có những nhiệm vụ như thế nào?
An ninh quốc gia hiện nay có những nhiệm vụ như thế nào?

Đó là 5 nhiệm vụ chính cần thực hiện trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay mà tất cả các công dân, tất cả người con Việt Nam có trách nhiệm và nghĩa vụ cần bảo vệ nền an ninh quốc gia này.

Xem thêm: An ninh trật tự là gì

3. Trong quá trình thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia cần tuân thủ nguyên tắc như thế nào?

Không phải hoạt động nào cũng được cho là việc bảo vệ an ninh quốc gia, khi thực hiện các hoạt động nhằm bảo vệ nền an ninh quốc gia này bạn cần phải thực hiện theo một nguyên tắc nhất định, và các nguyên tắc bạn cần thực hiện để bảo vệ an ninh quốc giao bao gồm:

Thứ nhất, thực hiện các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia phải tuân thủ theo hiến pháp. Tuân thủ theo quy định ban hàng của pháp luật để đảm bảo được lợi ích của nhà nước, cùng với quyền và những lợi ích hợp pháp đáng nhận được của các cá nhân, cơ quan, hoặc các tổ chức trên lãnh thổ nước ta.

Trong quá trình thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia là gì cần tuân thủ nguyên tắc như thế nào?
Trong quá trình thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia cần tuân thủ nguyên tắc như thế nào?

Thứ hai, hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia được đặt dưới sự lãnh đạo từ Đảng cộng sản Việt Nam. và có sự hoạt động thống nhất trên toàn đất nước, là hoạt động luôn cần huy động sức mạnh tổ hợp từ toàn dân và sự kết hợp với hệ thống chính trị nước nhà, cùng với lực lượng chuyên trách để thực hiện bảo vệ nền an ninh quốc gia của dân tộc.

Thứ ba, trong quá trình bảo vệ an ninh quốc gia thì cần kết hợp, phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và các hoạt động và nhiệm vụ trong sự phát triển nền kinh tế - văn hóa – xã hội của quốc gia, để xây dựng cùng phát triển. Đặc biệt là phối hợp các hoạt động an ninh quốc phòng với hoạt động đối ngoại hiệu quả để đưa nền kinh tế - xã hội của đất nước phát triển hơn nữa.

Thứ tư, bảo vệ an ninh quốc gia là hoạt động chủ động, luôn luôn trong tâm thể phòng ngừa, sẵn sàng đấu tranh để làm thất bại với tất cả các âm mưu, kế hoạch hoặc các hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia.

Trên đây là tất cả 4 nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình thực hiện và triển khai hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trên toàn quốc hiện nay. Vậy bạn có biết cơ quan chuyên trách nào của nhà nước sẽ làm nhiệm vụ chính trong việc bảo vệ an ninh quốc gia hay không? Nếu đây đang là thắc mắc của bạn thì câu trả lời của bạn sẽ bao gồm các cơ quan như sau:

+ Cơ quan đứng ra chỉ hủy và chỉ đạo các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia để thực hiện các công tác này là các cơ quan cảnh sát, công an nhân dân, các đơn vị an ninh và các đơn vị về tình báo quốc gia.

Trong quá trình thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia là gì cần tuân thủ nguyên tắc như thế nào?
Trong quá trình thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia cần tuân thủ nguyên tắc như thế nào?

+ Không chỉ có vậy, hoạt động bảo vệ an ninh quốc phòng còn được các đơn vị tính báo quân đội nhân dân, các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội chỉ đạo và chỉ huy thực hiện các hoạt động để bảo vệ an ninh quốc gia.

+ Trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia thì không thể thiếu phần góp công tác rất quan trọng đó là đội ngũ các cán bộ bộ đội biên phòng, các cảnh sát biển làm công tác bảo vệ an ninh quốc gia vùng biên giới, bảo vệ sự an toàn quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Tìm hiểu thêm: Ngành cơ yếu là gì?

4. Một số thông tin liên quan về điểm xét tuyển với học viên an ninh nhân dân

An ninh quốc gia là gì - Một số thông tin liên quan về điểm xét tuyển với học viên an ninh nhân dân
Một số thông tin liên quan về điểm xét tuyển với học viên an ninh nhân dân

Bạn đang muốn bản thân mình có được cơ hội để cống hiến cho đất nước bằng việc bắt đầu tham gia và thi tuyển vào trường học viện an ninh nhân dân ở nước ta hiện nay. Vậy bạn cần phải biết được điểm xét tuyển của trường như thế nào để đánh giá năng lực học tập của bạn thân ra sao. Sau đây sẽ là chi tiết thông tin về điểm xét tuyển cho từng khối xét tuyển với mức điểm cụ thể như sau:

Thứ nhất, học viện an ninh nhân dân khu vực phía Bắc xét tuyển với ngành nghiệp vụ an ninh cho các khối cụ thể với các điểm xét tuyển như sau:

+ Điểm xét tuyển ngành nghiệp vụ an ninh đối với nam khối A01 là 25 điểm, còn đối với nữ là 26.65 điểm.

+ Điểm xét tuyển nghiệp vụ an ninh cho khối C03 đối với nam là 23.32 điểm và đối với nữ cần đạt 26.64 điểm để có thể vào trường.

+ Điểm xét tuyển nghiệp vụ an ninh cho khối D01 đối với nam là 22.35 điểm, còn đối với các bạn nữ 25.9 điểm.

An ninh quốc gia là gì - Một số thông tin liên quan về điểm xét tuyển với học viên an ninh nhân dân
Một số thông tin liên quan về điểm xét tuyển với học viên an ninh nhân dân

Thứ hai, học viện an ninh nhân dân khu vực phía nam đối với chuyên ngành xét tuyển nghiệp vụ an ninh có điểm xét tuyển chi tiết cho từng khối như sau:

+ Điểm xét tuyển nghiệp vụ an ninh cho khối A01 cho các bạn nam là 21.42 điểm và đối với các bạn nữ có điểm xét tuyển vào trường là 26.24 điểm.

+ Điểm xét tuyển nghiệp vụ an ninh cho khối C03 đối với các bạn nam là 22.95 điểm, còn với các bạn nữ là 25.68 điểm mới có thể vào trường.

+ Điểm xét tuyển nghiệp vụ an ninh cho khối D01 có điểm xét tuyển với các bạn nam là 20.55 điểm, trong khi đó đối với nữ là 26.05 điểm.

Như vậy bạn có thể thấy rằng điểm xét tuyển của nam giới bao giờ cũng thấp hơn nữ giới bởi chỉ tiêu tuyển nam nhiều hơn sức cạnh tranh ít hơn so với nữ giới. Đặc biệt đó là điểm xét tuyển của khu vực phía nam thường sẽ thấp hơn khu vực phía bắc bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Qua chia sẻ thông tin về an ninh quốc gia là gì giúp bạn có thêm kiến thức và hiểu biết cho bản thân. Đặc biệt với các bạn yêu thích khối ngành nghiệp vụ an ninh thì thông tin về điểm xét tuyển mới nhất năm 2019 vừa qua đã giúp bạn có thể lựa chọn phù hợp với năng lực của bản thân mình.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: