[An ninh quốc phòng là gì?] - Nội dung xây dựng đất nước cần thiết

Icon Author Trần Hồng Giang

Ngày đăng: 2020-04-17 21:08:10

Trên con đường phát triển cùng sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam ngoài những thành tựu to lớn đạt được thì vẫn còn rất nhiều thách thức đi kèm với sự diễn biến phức tạp. Vậy nên làm thế  nào để xây dựng được một đất nước vững mạnh cùng đảm bảo về an ninh quốc phòng sẽ là vấn đề hàng đầu cần được quan tâm. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về việc xây dựng nền an ninh quốc phòng là gì ngay tại bài viết dưới đây.  

1. An ninh quốc phòng là gì?

Bạn luôn nghe đến sự ổn định, phát triển về mọi mặt của xã hội, dân cư, kinh tế, văn hóa, đảm bảo trật tự xã hội, phòng thủ đất nước chống giặc bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an toàn lãnh thổ toàn vẹn thống nhất,...Trên đây là tất cả vấn đề của một công việc gánh vác đó chính là an ninh quốc phòng.

Để tìm hiểu được một cách cụ thể hơn về an ninh quốc phòng đó thì chúng ta cần tìm hiểu chi tiết các khái niệm liên quan tới vấn đề này.

An ninh quốc phòng là gì?
An ninh quốc phòng là gì?

+ An ninh được hiểu là một trạng thái được đảm bảo an toàn cùng sự ổn định của một xã hội, nhà nước trước những nguy cơ từ bên ngoài tác động. Và được coi là sự kết hợp giữa tinh thần với vật chất tạo nên nguồn sức mạnh cho công cuộc bảo vệ.

+ Quốc phòng là hoạt động có sự tổng hợp bao gồm các vấn đề khác nhau từ việc đối nội, đối ngoại cho đến các hoạt động về chính trị, quân sự,...trong việc bảo vệ hòa bình của một đất nước. 

Qua đó chúng ta có thể tóm lược đơn giản rằng an ninh quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng chính việc sử dụng sức mạnh vật chất và tinh thần không chỉ của đảng và nhà nước mà là của toàn nhân dân. Trong đó sức mạnh đặc trưng là quân sự, nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân.

Tìm hiểu thêm: An ninh quốc gia là gì?

2. An ninh quốc phòng cùng những vấn đề liên quan

2.1. Đặc điểm của an ninh quốc phòng 

Đặc điểm của an ninh quốc phòng
Đặc điểm của an ninh quốc phòng 

* An ninh quốc phòng xuất phát từ dân

Nền kinh tế nước ta phát triển vững mạnh và ngày càng khẳng định nhiều hơn trên thị trường quốc tế là bởi có một sự đóng góp không nhỏ của nền an ninh quốc phòng. Với bản chất dựa trên một nguồn sức mạnh toàn dân cả về vật chất lẫn tinh thần đã tạo dựng nên một công cuộc xây dựng của dân, do dân, vì dân. Cũng như mọi chính sách, đường lối và pháp luật về an ninh quốc phòng luôn xuất phát từ chính những lợi ích cũng như nguyện vọng yêu cầu của toàn dân.

* An ninh quốc phòng vì mục đích tự vệ chính đáng

Việc xây dựng một nền an ninh vững mạnh sẽ là cơ sở xác thực nhất cho việc bảo vệ tổ quốc và cuộc sống của người dân làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá. Bảo vệ những lợi ích chính đáng nhất trên cơ sở tự vệ chính đáng của toàn dân tộc.

Tạo dựng nên một chiến lược của sự tổng thể bảo vệ tổ quốc dựa trên phát huy những nguồn sức mạnh tổng hợp. Sức mạnh này cũng có sự hội nhập, biến đổi theo từng thời kỳ. Có thể trước kia chúng ta sử dụng đến vũ trang, vũ lực để bảo vệ đất nước còn hiện nay chúng ta lại dựa trên phương diện đấu tranh tinh thần giữ vững chủ quyền quốc gia, lãnh thổ.

* Xây dựng an ninh quốc phòng toàn diện và hiện đại hơn

Sự xây dựng toàn diện được thể hiện trên các mặt trận từ chính trị, ngoại giao quân sự, kinh tế, văn hóa,...Còn sự hiện đại lại được thể hiện ở việc kết hợp tri thức con người với vũ khí trang bị cho sự phát triển quốc phòng.

Luôn luôn có sự song hành kết hợp tạo dựng nên một nền tảng vững chắc nhất vì mục tiêu chung của toàn xã hội.

2.2. Mục đích của an ninh quốc phòng hướng tới là gì?

Mục đích của an ninh quốc phòng hướng tới là gì?
Mục đích của an ninh quốc phòng hướng tới là gì?

Xây dựng được một nền an ninh quốc phòng không chỉ hướng tới một mục tiêu chung nhất định mà còn là việc chia nhỏ các mục đích này đảm bảo việc thực hiện được chi tiết đầy đủ nhất.

+ Tập trung hướng tới bảo vệ nền độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ một cách vững chắc nhất.

+ Bảo vệ quyền lợi của đảng, nhà nước cũng như toàn thể nhân dân cùng chế độ xã hội chủ nghĩa bền lâu.

+ Thực hiện bảo vệ tới sự nghiệp phát triển đổi mới đất nước, giúp quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng và chất lượng.

+ Đảm bảo an ninh về mọi mặt trên tất cả các lĩnh vực giúp giữ vững được sự ổn định tạo nên một môi trường hòa bình cùng sự phát triển mạnh mẽ theo định hướng chung.

+ Bảo vệ đến chính lợi ích của toàn dân tộc, quốc gia khi có sự tác động xấu từ bên ngoài, cùng với ý chí kiên cường chiến đấu.

2.3. Nhiệm vụ của an ninh quốc phòng 

Nhiệm vụ của an ninh quốc phòng
Nhiệm vụ của an ninh quốc phòng 

Nhiệm vụ của an ninh quốc phòng sẽ được phân chia rất cụ thể theo từng mảng và từng thời kỳ, đây sẽ cách để chúng ta hướng tới giúp quá trình bảo vệ an ninh quốc phòng đạt được hiệu quả cao hơn. 

* Đối với quốc phòng

Tại thời chiến nhiệm vụ hàng đầu sẽ luôn hướng tới việc đánh thắng và phá tan mọi âm mưu của kẻ thù xâm lược để bảo vệ tổ quốc. Bảo vệ nhân dân khỏi sự áp bức thống trị. 

Đối với thời bình hiện nay nhiệm vụ hàng đầu sẽ luôn là bảo vệ đất nước về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Thực hiện việc ngăn chặn đánh tan mọi âm mưu của thù địch ngay từ ban đầu tránh được những bất trắc về sau.

* Đối với an ninh

Còn để nói đến nhiệm vụ của an ninh, lực lượng nhân dân thì sẽ luôn hướng tới sự ổn định, công cuộc phát triển cho mọi lĩnh vực ngành nghề khác nhau để tạo nên sự phát triển mạnh mẽ hơn. Tạo bước đệm cho nền kinh tế ổn định vươn rộng.

Chủ động đấu tranh và thực hiện chống lại những hành động mang tính chất chống phá, phá hoại thành quả đạt được của toàn dân tộc gây dựng lên. Bảo vệ đến chính tài sản cũng như tính mạng của nhân dân. 

2.4. Yếu tố khó khăn còn gặp phải khi thực hiện về an ninh quốc phòng 

Yếu tố khó khăn còn gặp phải khi thực hiện về an ninh quốc phòng
Yếu tố khó khăn còn gặp phải khi thực hiện về an ninh quốc phòng 

Dù bất kỳ vấn đề gì khi được đề ra và thực hiện dù đem lại những hiệu quả đặc biệt nhưng cũng sẽ nhận được thì cũng sẽ gặp phải những khó khăn thách thức. Đến chính nền an ninh quốc phòng cũng vậy.

Không chỉ đơn thuần thực hiện dễ dàng mà còn có rất nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt với nền kinh tế hiện nay đang có những sự biến đổi mạnh mẽ chưa thực sự ổn định còn với các khoa học công nghệ thì lại có sự bùng nổ mạnh mẽ. Chính điều này đã làm tỷ lệ tội phạm công nghệ tăng cao gây khó khăn cho nền an ninh quốc gia.

Trên thế giới việc bất ổn về chính trị, xung đột vẫn diễn biến và khó lường về kết quả. Những cường quốc lớn đã gia tăng hơn về sức mạnh cho chính mình để giành quyền lợi đặc biệt đối với những vùng trên biển, các nước có chung về vùng biển khai thác. Cạnh đó còn có hiện tượng về việc chia rẽ khối đoàn kết, tạo sự chi phối ảnh hưởng tới nội bộ an ninh chính trị của các quốc gia gây sự khó khăn trong việc ổn định. 

Bên cạnh những yếu tố tác động từ nên ngoài chúng ta còn kể đến chính những khó khăn bên trong, đây được cho là những yếu tố khó tìm thấy và giải quyết nhất. Ngay như chính đến các đảng viên hiện nay cũng có một số bộ phận có sự suy thoái về tư tưởng và đạo đức, cùng việc tham nhũng, nhận hối lộ. Chính đó tạo nên sự mất lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước - đây là điểm yếu giúp cho những bộ phận phản động lợi dụng gây sự chia rẽ, lợi dụng nhân dân. Điều này sẽ gây nên sự khó khăn cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Xem thêm: Nắm bắt ngành cơ yếu là gì?

3. Tại sao cần xây dựng nền quốc phòng an ninh? biện pháp xây dựng là gì?

3.1. Tại sao lại phải xây dựng an ninh quốc phòng

Tại sao lại phải xây dựng an ninh quốc phòng
Tại sao lại phải xây dựng an ninh quốc phòng

Chúng ta có thể nhận thấy được vai trò to lớn của việc xây dựng một nền an ninh quốc phòng không chỉ đối với một quốc gia mà đối với toàn thế giới. Không chỉ đơn giản tiềm lực an ninh quốc phòng sử dụng cho việc bảo vệ đất nước mà còn yếu tố tác động tới sự tăng trưởng. 

Việc tăng cường an ninh quốc phòng là rất cần thiết với mọi quốc gia và đây không chỉ là nhiệm vụ chung của một bộ phận nào mà là của tất cả người dân đang sinh sống tại quốc gia đó. Đây chính thể hiện được sức mạnh của ý chí đoàn kết gắn kết các thành viên.

An ninh được đảm bảo cũng giúp phần nào nâng cao về chính ý thức, trách nhiệm của mỗi người. Giúp chúng ta nhận thức sáng tạo hơn, mở rộng hơn về việc cần tới một nền quốc phòng vững mạnh.

Chính sự tác động mạnh mẽ tới xã hội phát triển thì an ninh quốc phòng còn giúp mở rộng về chính các cơ hội nghề nghiệp, việc làm mới để bù đắp cho chính thực trạng thất nghiệp hiện nay. Cải thiện cơ cấu lao động theo hướng chất lượng mở rộng cả ra các nước phát triển để tìm kiếm việc làm.

Ngoài ra khi đất nước có nền quốc phòng an ninh vững mạnh cũng chính là bước đệm cho việc nâng cao vị thế của mình để sánh vai với các cường quốc trên toàn thế giới.

3.2. Biện pháp xây dựng nền an ninh quốc phòng vững mạnh

Biện pháp xây dựng nền an ninh quốc phòng vững mạnh
Biện pháp xây dựng nền an ninh quốc phòng vững mạnh

Đầu tiên về đảng và nhà nước sẽ cần chú trọng hơn trong các công tác về thực hiện giáo dục quốc phòng cho toàn bộ nhân dân để đảm bảo về sự truyền bá nang cao tinh thần. Cạnh đó cũng cần tăng cường đến chính sự lãnh đạo trong công cuộc xây dựng và phát triển nền quốc phòng, nâng cao hơn về chất lượng đội ngũ lực lượng nòng cốt cho quá trình bảo vệ. 

Đối với chính người dân sẽ luôn cần tới sự nhận thức đúng đắn về vấn đề an ninh quốc phòng. Tự chính bản thân học tập, rèn luyện xây dựng niềm tin cũng như lòng yêu nước để đóng góp công sức cho xã hội. Nắm bắt được mọi kiến thức về an ninh, có sự tích cực tham gia nhiều hơn trong các hoạt động xây dựng đất nước để bảo vệ thành quả đã đạt được.

Qua bài viết trên đây mong rằng mọi thông tin liên quan tới an ninh quốc phòng là gì mà vieclam88.vn chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Hãy trở thành một mầm măng xanh - đóng góp sức mình cho đất nước.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: