Nắm bắt ngành cơ yếu là gì? ALL những thông tin liên quan cần nắm

Icon Author Trần Hồng Giang

Ngày đăng: 2020-07-27 17:13:35

Bạn vẫn còn quá lạ lẫm với ngành cơ yếu và muốn bắt về ngành cơ yếu là gì? Cũng như có mong muốn lựa chọn cơ hội việc làm trong ngành cơ yếu đó để thách thức bản thân mình. Vậy nên để giúp được bạn có thể trả lời được những câu hỏi nghi vấn đó thì bài viết dưới đây sẽ là thông tin tổng hợp cần thiết nhất dành cho bạn. 

1. Ngành cơ yếu là gì? - Điều bạn cần hiểu

Ngành cơ yếu là gì? - Điều bạn cần hiểu
Ngành cơ yếu là gì? - Điều bạn cần hiểu

Để tìm hiểu về ngành cơ yếu thì có lẽ chúng ta sẽ cần tìm hiểu tất cả về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của ngành, các chính sách đề ra, chế độ được nhận khi làm việc là gì? Tuy nhiên để giải thích được điều tất cả thì chúng ta cần đi lần lượt theo một trình tự nhất định. 

Đầu tiên “hoạt động cơ yếu là gì?” Thì đây được cho là những hoạt động cơ mật của quốc gia thuộc về lĩnh vực an ninh quốc phòng thông qua sử dụng về các nghiệp vụ. Các nghiệp vụ đó bao gồm từ nghiệp vụ về mật mã, tới nghiệp vụ về kỹ thuật mật mã, các biện pháp liên quan đến đảm bảo an toàn bảo vệ thông tin bí mật. Tất cả các nhiệm vụ đó được thực hiện bởi một lực lượng chuyên trách để đảm bảo sử dụng hoàn tất. 

Vậy lực lượng cơ yếu là gì? Theo như luật cơ yếu được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ 2011 thì tại điều 20 có sự đề cập: “Lực lượng cơ yếu là một trong những lực lượng có nhiệm vụ chuyên trách về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm nhận chức năng quan trọng cho việc tham mưu cho Đảng và Nhà Nước về chính công tác hoạt động cơ yếu trong quá trình làm việc.” Cùng đó là việc luôn cần có sự đảm bảo về tính tuyệt đối bí mật của mọi thông tin, có sự an toàn chính xác và luôn kịp thời mang thông tin đó phục vụ sự lãnh đạo của Đảng dưới sự quản lý nhà nước. 

Ngành cơ yếu là gì? - Điều bạn cần hiểu
Ngành cơ yếu là gì? - Điều bạn cần hiểu

Bên cạnh đó lực lượng cơ yếu còn chỉ huy, chỉ đạo về lực lượng vũ trang của quốc gia dưới mọi tình huống để từ đó đưa ra những phương án có sự chủ động tốt nhất cho việc phòng ngừa. Chủ động tham gia về các hoạt động đấu tranh với các hoạt động thám mã gây hại cho nên an ninh quốc gia để đảm bảo được lợi ích của nhà nước. đảm bảo về quyền các cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

Từ chính các khái niệm này chúng ta có thể nhận thấy về ngành cơ yếu là một ngành rất đặc thù và đóng vai trò quan trọng của một quốc gia với việc đảm bảo an ninh. Nhiệm vụ chủ đạo là bảo vệ thông qua công tác bảo vệ thông tin cơ yếu quan trọng của quốc gia. 

Ngoài ra đây còn được biết đến là một ngành với chuyên môn đào tạo cao đi kèm sự khắt khe trong việc tuyển chọn đội ngũ. Các ứng viên được lựa chọn sẽ được đào tạo một cách chuyên nghiệp về nghiệp vụ để có thể đảm bảo về sự an toàn của các hoạt động cơ mật. 

Xem thêm: Tìm việc làm công chức - viên chức với nhiều sự lựa chọn và cơ hội hấp dẫn, click ngay!

2. Nắm bắt về cơ cấu, nguyên tắc hoạt động của ngành cơ yếu

2.1. Về cơ cấu tổ chức của ngành

Về cơ cấu tổ chức của ngành
Về cơ cấu tổ chức của ngành

Đối với chính cơ cấu tổ chức của lĩnh vực cũng được quy định rất cụ thể theo chính luật ban hành, tại điều 22 Bộ luật cơ yếu năm 2011. Quy định đó ngành cơ yếu có cơ cấu tổ chức lực lượng cụ thể như sau: 

+ Ban thuộc cơ quan chính phủ

+ Cơ yếu thuộc các bộ, ngành gồm có: Hệ thống cơ yếu thuộc quân đội nhân dân Việt Nam, Hệ thống cơ yếu thuộc công an nhân dân Việt Nam, Hệ thống cơ yếu thuộc ngoại giao, Hệ thống cơ yếu thuộc cơ quan Đảng, Các cơ quan khác của nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương. 

+ Tổ chức cơ yếu là hoạt động cơ yếu trong cán bộ, là một ngành đầu mối độc lập được đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng và cơ quan thẩm quyền của Đảng. Cùng đó tổ chức cơ yếu cấp trên là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền, tổ chức sử dụng cơ yếu chịu trách nhiệm với Đảng về quản lý hoạt động chuyên môn của tổ chức. 

+ Người ra quyết định thành lập sẽ là chính phủ, cũng như thực hiện nhiệm vụ giải thể các tổ chức cơ yếu đó và cơ cấu tổ chức của ban cơ yếu chính phủ. 

2.2. Ngành cơ yếu hoạt động trên nguyên tắc nào? 

Ngành cơ yếu hoạt động trên nguyên tắc nào?
Ngành cơ yếu hoạt động trên nguyên tắc nào?

Về nguyên tắc hoạt động của ngành cơ yếu sẽ bao gồm như sau: 

+ Cơ yếu là một cơ quan đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và Đảng là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động và chỉ đạo việc quản lý thống nhất của nhà nước. 

+ Các hoạt động luôn diễn ra dựa trên nguyên tắc trong việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ hiến pháp để có thể bảo vệ được lợi ích của nhà nước cùng các quyền lợi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

+ Nguyên tắc hoạt động luôn dựa trên việc tuyệt đối bí mật trong các hoạt động của mình và đảm bảo được sự an toàn, chính xác và đưa nguồn tin kịp thời mang tính cơ mật tới Đảng và nhà nước. 

+ Tiếp đó là về các hoạt động dựa trên sự chặt chẽ và thống nhất mang tính phù hợp theo các yêu cầu lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó có sự chỉ huy và chỉ đạo về các lực lượng vũ trang nhân dân đảm bảo cho thông tin mật của quốc gia.

+ Bên cạnh đó các hoạt động còn dựa trên chế độ quản lý chuyên ngành đặc thù và hết sức nghiêm ngặt với sự áp dụng khoa học mật mã tiên tiến hiện đại nhất. Cũng như sử dụng về các công nghệ kỹ thuật đảm bảo cho việc giữ bí mật hay truyền thông tin mật được nhanh hơn tới Đảng và Nhà nước. 

Tham khảo: [An ninh quốc phòng là gì?] - Nội dung xây dựng đất nước cần thiết

3. Ngành cơ yếu với chế độ, chính sách như thế nào tại Việt Nam?

Đâu chỉ ngành cơ yếu được hiểu như thế nào là điều mà chúng ta thắc mắc, vì khi nắm bắt cơ hội về việc làm của ngành cơ yếu này bạn sẽ còn thắc mắc về việc cần giải đáp các chế độ chính sách đãi ngộ cho người làm công tác đi kèm. Vậy về các chế độ đó được quy định theo luật pháp ra sao, chúng ta hãy cùng nắm bắt ngay dưới đây. 

3.1. Chế độ về chính sách 

Chế độ về chính sách
Chế độ về chính sách 

Về chế độ liên quan tới chính sách đối với ngành cơ yếu sẽ được quy định theo đúng Luật cơ yếu ban hành 2011 tại Điều 33 cụ thể như sau: 

+ Những người làm công tác khác nhưng thuộc trong tổ chức cơ yếu thuộc chính phủ về lực lượng quân nhân, lực lượng công an nhân dân thì sẽ được hưởng đầy đủ về các chế độ tiền lương hàng ngày cùng với phụ cấp. Cạnh đó là hưởng về các chế độ về chính sách theo quy định đối với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam cũng như công an nhân dân Việt Nam. 

+ Những người làm công tác khác nhưng không thuộc trong tổ chức cơ yếu thuộc chính phủ về lực lượng quân nhân, lực lượng công an nhân dân thì sẽ được hưởng đầy đủ về các chế độ tiền lương hàng ngày cùng với phụ cấp. Cạnh đó là hưởng về các chế độ về chính sách theo quy định như đối với lực lượng công an nhân dân Việt Nam, viên chức của quốc phòng thuộc quân đội nhân. Hơn nữa là còn được miễn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo quy định của pháp luật ban hành theo đúng tuổi có lệnh gọi hàng năm. 

3.2. Chế độ phụ cấp - Học sinh cơ yếu

Chế độ phụ cấp - Học sinh cơ yếu
Chế độ phụ cấp - Học sinh cơ yếu

Theo chế độ được quy định cũng sẽ có quyền lợi phụ cấp dành cho các học sinh cơ yếu theo cơ chế: 

+  Đối tượng được nhận là học sinh cơ yếu khi là quân nhân, công an nhân dân ngay sau khi tốt nghiệp trình độ đại học hoặc trung cấp kỹ thuật về chuyên ngành mật mã sẽ được xét về việc phong hoặc thăng quân hàm theo quy định của ngành cho đối tượng. 

+ Còn đối với trường hợp học sinh cơ yếu không thuộc về công an nhân dân, quân nhân thì chế độ được hưởng sẽ có sự khác biệt như sau:

Một là, nếu đối tượng đang được hưởng về các chế độ phụ cấp cho sinh hoạt sẽ được nhận chế độ phụ cấp tương xứng với cấp quân hàm dành cho một binh nhì. Các chế độ về lượng ăn và mặc sẽ được hưởng theo quy định cùng chế độ phụ cấp trách nhiệm cho việc bảo vệ cơ mật và mật mã 0,1% so với lương tối thiểu. Trường hợp này sau khi ra trường tùy theo mức độ đào tạo được bổ nhiệm vào các chức danh phù hợp và hưởng các chế độ lương theo đúng chức danh đó. Cũng như việc thực hiện nâng lương thường xuyên đối với các đối tượng làm công tác cơ yếu khi tham gia học tại học viện kỹ thuật mật mã khi ra trường mà chưa được phân công công tác thì chưa được xếp hạng lương. 

Hai là, đối với trường hợp về học sinh đang được hưởng lương thì chế độ phụ cấp sẽ thực hiện theo hướng dẫn. Cách mức hưởng phụ cấp được nhận về là tương xứng trách nhiệm bảo vệ cơ mật mật mã. 

Ba là, áp dụng dành cho các sinh viên ngoài ngành nhưng lại được tuyển vào làm việc tại các cơ quan cơ yếu thuộc chính phủ quản lý và mức hưởng lương cùng sinh hoạt phí là sự phù hợp tương xứng với chức danh bổ nhiệm. 

Bốn là, các đối tượng thuộc về công chức và viên chức nhưng ngoài ngành cơ yếu, đối tượng này được tuyển dụng vào học tập tại các ngành cơ yếu. Mức lương được hưởng cũng sẽ là theo quy định như đang làm việc sau khi bổ nhiệm hoàn tất sẽ được hưởng theo chức danh. 

3.3. Tham gia các chế độ về bảo hiểm y tế

Tham gia các chế độ về bảo hiểm y tế
Tham gia các chế độ về bảo hiểm y tế

Về chế độ bảo hiểm y tế dành cho ngành cơ yếu sẽ được tham gia và quy định theo thông tư số 70/2015/ NĐ - CP của chính phủ ban hành. Tại Điều 2 có sự cập nhật và đề cập về các đối tượng được hưởng về chế độ bảo hiểm y tế theo cơ chế như dưới đây:

+ Đối tượng là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dù họ là hạ sĩ quan hay thuộc binh sĩ đang tại ngũ đều vẫn được hưởng về chế độ bảo hiểm y tế tương xứng này. 

+ Đối tượng là người làm công tác cơ yếu và đang thực hiện công tác tại các Ban cơ yếu của chính phủ cho tất cả các chức vụ quy định. 

+ Đối tượng là người đảm nhận công tác cơ yếu đang làm việc tại các cơ quan bộ, cơ quan ngành, cơ quan địa phương có sử dụng về cơ yếu sẽ đều được hưởng về chính sách bảo hiểm này. 

+ Đối tượng là học viên cơ yếu cũng sẽ được hưởng về các sinh hoạt phí được lấy từ ngân sách nhà nước theo chế độ chính sách và đãi ngộ dành cho học viên là quân nhân Việt Nam. 

Đọc ngay: Tìm hiểu - Ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự ra làm gì?

4. Cơ hội việc làm ngành cơ yếu - Một sự lựa chọn tốt dành cho bạn

Cơ hội việc làm ngành cơ yếu - Một sự lựa chọn tốt dành cho bạn
Cơ hội việc làm ngành cơ yếu - Một sự lựa chọn tốt dành cho bạn

Chính bạn có thể nhận thấy về các chế độ và chính sách dành cho ngành cơ yếu thật sự tốt đúng không? Do đó nếu bạn đang có ý định lựa chọn đây là một ngành học để theo đuổi và nắm bắt cơ hội việc làm thì đó là điều bạn nên tìm hiểu. Không chỉ về mức lương cùng các chế độ hấp dẫn và cơ hội thăng tiến trong công việc là vô cùng lớn hay bên cạnh đó còn là một môi trường tốt dành cho bạn để trau dồi về các kỹ năng. 

Tuy nhiên, để lựa chọn được một nơi được cho là đem lại sự uy tín cho quá trình tìm kiếm việc làm và cập nhật nhanh về các thông tin cung cấp từ phía nhà tuyển dụng thì bạn đừng bỏ lỡ vieclam88.vn nhé. Không chỉ cung cấp tới bạn một công việc tại một tỉnh thành, mà đó là sự cung cấp việc làm trên 63 tỉnh thành với các ngành nghề, lĩnh vực đa dạng, được phân chia danh mục cụ thể. Kho mẫu CV cực kỳ đa dạng với thiết kế ấn tượng. Qua đó giúp bạn có thể chọn lọc nhanh hơn, đối với ngành cơ yếu cũng vậy. 

Do đó để giúp cho tương lai có sự thành công hơn, nắm bắt được cơ hội việc làm cạnh tranh so với các ứng viên khác thông qua mẹ và bí quyết chia sẻ thì bạn đừng ngần ngại mà trải nghiệm đăng ký hồ sơ luôn nhé. Mong rằng với thông tin được cung cấp trên đây từ vieclam88.vn sẽ giúp bạn hiểu bao quát hơn về ngành cơ yếu là gì. Cũng như đâu sẽ là những điều bạn cần biết cụ thể để dành quyền lợi cho bản thân khi tham gia công tác, làm việc.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: