Chi tiết về mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ mới nhất

Icon Author Hoàng Cẩm Ly

Ngày đăng: 2020-02-26 12:32:12

Một trong những hoạt động của hầu hết tổ chức, cơ quan không thể tránh khỏi đó là việc quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm một chức danh mà cá nhân nào đó đang và chưa đảm nhận. Vậy nên những mẫu quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ luôn có sẵn tại bộ phận nhân sự tại các đơn vị để sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khái niệm quyết định miễn nhiệm chức vụ là gì? Quyết định miễn nhiệm trong những trường hợp nào? Các mẫu quyết định miễn nhiệm mới nhất được trình bày ra sao?... thì không phải ai cũng biết. Vì thế nếu bạn cũng đang bị hạn chế về những kiến thức này thì hãy dành chút thời gian theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Những điều cần biết về quyết định miễn nhiệm

1.1. Khái niệm miễn nhiệm là gì? 

khái niệm miễn nhiễm là gì
Miễn nhiệm là một thuật ngữ dùng trong các tổ chức, cơ quan trực thuộc Nhà nước, một nhóm hoặc một cá nhân.

Miễn nhiệm là một thuật ngữ dùng trong các tổ chức, cơ quan trực thuộc Nhà nước, một nhóm hoặc một cá nhân. Cùng nhóm từ với miễn nhiệm chúng ta đôi khi còn gặp các trường hợp bãi nhiệm, cách chức và trái nghĩa với nó là bổ nhiệm. Nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức là đồng nghĩa và chỉ khác cách gọi bảo vệ cơ bản 3 cụm từ trên đều dùng để chỉ việc cho một cá nhân đang giữ một chức vụ do được bổ nhiệm hoặc được bầu thôi việc. Tuy nhiên về bản chất thì 3 quyết định này hoàn toàn không giống nhau nhất là về mức độ bị thôi chức vụ. 

Miễn nhiệm là việc cho thôi giữ chức vụ ở mức độ nhẹ đối với cán bộ, công nhân viên vì lý do nào đó hoặc do vi phạm quy định được người đứng đầu hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm. Quyết định miễn nhiệm được lập khi người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định dựa trên Luật doanh nghiệp và các điều khoản của công ty làm căn cứ lập mẫu quyết định miễn nhiệm. Mỗi chức vụ trong mỗi tổ chức cơ quan khác nhau có thể giống hoặc khác nhau tùy theo đặc trưng riêng của mỗi đơn vị. 

quyết định miễn nhiệm nhân sự
Miễn nhiệm là việc cho thôi giữ chức vụ ở mức độ nhẹ đối với cán bộ, công nhân viên vì lý do nào đó hoặc do vi phạm quy định 

Một số mẫu quyết định miễn nhiệm thường gặp như: mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ công chức, mẫu quyết định miễn nhiệm giám đốc công ty, mẫu quyết định miễn nhiệm phó giám đốc, mẫu quyết định miễn nhiệm tổng giám đốc, quyết định miễn nhiệm chỉ huy trưởng, quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng, quyết định miễn nhiệm chủ tài khoản, quyết định miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng, quyết định miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng,… 

Sau đối tượng giữ chức vụ có tên trong quyết định miễn nhiệm nhân được quyết định kể từ ngày người đứng đầu tổ chức, cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm ký sẽ không được giữ chức vụ đó và mọi quyền hạn đều sẽ không còn. Họ có thể làm ở vị trí khác ở bộ phận khác với chức danh tương đương hoặc thấp hơn. 

1.2. Quyết định miễn nhiệm được lập khi nào? 

quyết định miễn nhiệm được lập khi nào
Quyết định miễn nhiệm được lập khi nào? 

Theo quy định về các hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức không có miễn nhiễm còn trong các tổ chức doanh nghiệp không thuộc Nhà nước khi nhân sự vi phạm quy định, làm sai việc, lạm dụng quyền hành để đạt được mục đích cá nhân,… các mức xử phạt là khiển trách, hạ lương, trừ lương hoặc buộc thôi việc. Như vậy có thể thấy dù trong đơn vị nào thì các hình thức xử lý vi phạm, kỷ luật cũng không có miễn nhiệm. Vì thế miễn nhiệm không phải là một hình thức xử lý kỷ luật. Vậy quyết định miễn nhiệm trong những trường hợp nào? 

- Cán bộ, nhân viên đang giữ một chức vụ trong một đơn vị nhưng trong quá trình làm việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, năng lực không đủ để thực hiện các yêu cầu công việc vì thế để đảm bảo các công việc được hoàn thành hiệu quả cần phải thay thế nhân sự mới có khả năng làm việc hơn. Chẳng hạn quyết định miễn nhiệm công an viên do không hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết định miễn nhiệm phụ trách kế toán do không đủ năng lực để thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong kho hàng,… 

nhân sự nhận quyết định miễn nhiễm
Quyết định miễn nhiệm nhân sự thuận theo nguyện vọng của cán bộ, nhân viên

- Trong một số trường hợp, miễn nhiệm cũng là một hình thức kỷ luật cán bộ, nhân viên khi lỗi vi phạm chưa tới mức cách chức. 

- Quyết định miễn nhiệm nhân sự thuận theo nguyện vọng của cán bộ, nhân viên chẳng hạn quyết định miễn nhiệm trưởng thôn do bản thân tự cảm thấy không đủ năng lực để tiếp tục công việc, 

- Quyết định miễn nhiệm cán bộ theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do cá nhân nào khác 

Một số trường hợp miễn nhiệm, cán bộ, nhân viên có thể sẽ được cơ quan tổ chức bố trí làm việc tại vị trí chuyên môn khác đang thiếu nhân sự đồng thời phù hợp với trình độ và năng lực của người nhận miễn nhiệm hoặc họ sẽ về nghỉ hưu, nghỉ việc. Đây là một trong những điểm khác giữa miễn nhiệm và hai hình thức bãi nhiệm và cách chức. Theo đó những đối tượng nhân quyết định bãi nhiệm và cách chức sẽ không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó nữa. 

Quyết định miễn nhiệm chỉ có hiệu lực khi có xác nhận có người đứng đầu có thẩm quyền còn khi đã lập quyết định miễn nhiệm nhưng chưa được xác nhận thì đối tượng đó vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và vẫn có quyền hạn điều hành công việc như bình thường. 

1.3. Một số chế độ của Nhà nước sau khi quyết định miễn nhiệm cán bộ công chức

chế độ của nhà nước đối với người nhận quyết định miễn nhiệm
Một số chế độ của Nhà nước sau khi quyết định miễn nhiệm cán bộ công chức

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch ubnd xã, quyết định miễn nhiệm trưởng công an xã, quyết định miễn nhiệm bộ trưởng bộ y tế, quyết định miễn nhiệm hiệu trưởng, quyết định miễn nhiệm chi hội trưởng nông dân, quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ, quyết định miễn nhiệm chi hội trưởng phụ nữ, quyết định miễn nhiệm công an xã quyết định miễn nhiệm phó công an xã,… là những quyết định miễn nhiệm các chức vụ trong cơ quan Nhà nước. Hệ quả của miễn nhiệm là các cán bộ có tên trong quyết định miễn nhiệm không còn giữ chức vụ và làm việc tại vị trí đó nhưng vẫn có thể làm việc tại vị trí và giữ chức vụ khác trong cùng cơ quan hoặc khác cơ quan. 

Có nhiều trường hợp người nhận miễn nhiệm được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển, phân công công tác tại địa điểm khác, ở vị trí khác không giữ chức vụ cũ hoặc có thể nghỉ việc. Lúc này tùy từng trường hợp cụ thể mà người nhận miễn nhiệm được hưởng một chế độ như: 

- Được bố trí, phân công công tác tại vị trí khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và trình độ cũng như năng lực. Đây là chế độ dành cho người công chức đang giữ vị trí lãnh đạo nhưng bị miễn nhiễm

- Được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện đang được hưởng trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm do cán bộ công chức gặp vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục lãnh đạo, quản lý hay thực hiện công việc 

Ngoài ra, công chức hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật ở mức nhẹ hoặc không đủ năng lực, uy tín để tiếp tục làm việc do trong thời gian làm việc phát sinh một số vấn đề quá sức giải quyết, vi phạm quy định của cơ quan,… bị miễn nhiệm chức vụ thì sẽ ngừng được hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày quyết định miễn nhiễm đã được ký. 

Xem thêm: Việc làm Công chức - Viên chức

2. Cách trình bày mẫu quyết định miễn nhiệm chuẩn nhất 

2.1. Về hình thức 

hình thức trình bày quyết định miễn nhiệm
Hình thức trình bày một mẫu quyết định miễn nhiệm 

Mẫu quyết định miễn nhiệm là văn bản hành chính có hiệu lực theo quy định của Luật cán bộ công chức và cả Luật doanh nghiệp vậy nên bố cục và cách trình bày của mẫu dù là quyết định miễn nhiệm song ngữ hay quyết định miễn nhiệm bằng tiếng anh cũng phải tuân thủ quy định chung của một văn bản pháp luật hiện hành. Ở đây có một câu hỏi nhiều người vẫn luôn thắc mắc là quyết định miễn nhiệm tiếng anh là gì? Hãy hiểu một cách đơn giản, đây là mẫu quyết định được viết bằng tiếng anh và có tên mẫu là “Dismissal decision”

Mẫu quyết định miễn nhiệm được trình bày trên bản giấy có kích thước bằng tờ A4 và theo kết cấu chung thì ở góc trên cùng bên trái có ghi tên công ty và số quyết định miễn nhiệm. Ở góc trên bên phải là vị trí ghi quốc hiệu tiêu ngữ rồi đến ngày quyết định miễn nhiệm được lập. Tiếp đó là tiêu đề chính của mẫu được viết in đậm và có cỡ chữ to nhất. Phần còn lại là diện tích dành cho nội dung quyết định. 

Một điều lưu ý về phông chữ của mẫu quyết định miễn nhiệm phải tuân theo quy định cơ chữ trong một văn bản pháp luật nói chung là cơ chữ 14, phông chữ phổ biến Time New Roman căn đều hai bên và điều chỉnh các định dạng sao cho hợp lý và thuận mắt nhất. 

2.2. Về nội dung 

nội dung quyết định miễn nhiệm
Nội dung cần có trong văn bản quyết định miễn nhiệm 

Nội dung trong văn bản quyết định miễn nhiệm một chức vụ trước hết phải có các căn cứ lập miễn nhiệm rồi tới tên đối tượng nhận miễn nhiệm, chức vụ bị miễn nhiệm, thời gian miễn nhiệm (ghi cụ thể ngày, tháng, năm). Mục tiếp theo trong văn bản quyết định miễn nhiệm là ghi rõ trách nhiệm của người nhận miễn nhiệm phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu, cơ quan có thẩm quyền về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ. 

Cụ thể nội dung trong một bản quyết định gồm 3 điều:

- Điều 1: Miễn nhiệm Ông/Bà……. thôi giữ chức vụ……….. – Công ty …………….. kể từ ngày…..  tháng…... năm …….

- Điều 2: Ông/Bà…………… chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ 

- Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng… năm…. Cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà…. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Cuối mỗi mẫu quyết định là nơi nhận và dấu xác nhận của người đứng đầu hoặc của cơ quan có thẩm quyền.        

Tham khảo: Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

3. Các mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ trong một cơ quan, tổ chức 

 quyết định miễn nhiệm cán bộ công chức
Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ trong cơ quan Nhà nước 

Tải mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ, công chức tại đây: 

Mẫu quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ.docx

Các mẫu quyết định miễn nhiệm thường được sử dụng trong các cơ quan Nhà nước hoặc các doanh nghiệp. Theo đó: 

- Đối với cơ quan nhà nước cấp trung ương gồm các mẫu quyết định miễn nhiệm như: 

+ Quyết định miễn nhiệm bộ trưởng

+ Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

+ Quyết định miễn nhiệm ngạch thanh tra viên/ Quyết định miễn nhiệm thanh tra viên

+ Quyết định miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

+…. 

- Đối với cơ quan nhà nước cấp địa phương gồm các mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ như: 

+ Quyết định miễn nhiệm phó chủ tịch UBND Quận 

+ Quyết định miễn nhiệm chủ tịch UBND Huyện

+ Quyết định miễn nhiệm bí thư chi đoàn

+ Mẫu quyết định miễn nhiệm bí thư chi bộ 

+ Mẫu quyết định miễn nhiệm chức danh trưởng thôn/ Quyết định miễn nhiệm tổ trưởng tổ dân phố

+ Mẫu quyết định miễn nhiệm chi hội trưởng

+ Quyết định miễn nhiệm phó trưởng công an xã

+ Quyết định miễn nhiệm phó thôn

+….

quyết định miễn nhiệm chức vụ
Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ trong một cơ quan

Tải mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ tại đây:

Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ.docx

- Đối với cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước gồm các mẫu quyết định miễn nhiệm doanh nghiệp như: 

+ Quyết định miễn nhiệm tổng giám đốc

+ Quyết định miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc

+ Quyết định miễn nhiệm trưởng phòng

+ Quyết định miễn nhiệm tổ trưởng chuyên môn

+ Quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc

+ Quyết định miễn nhiệm giám đốc công ty tnhh 

+ Quyết định miễn nhiệm kế toán 

+ ….  

Tải các mẫu quyết định miễn nhiệm tại đây:

Mẫu quyết định miễn nhiệm.doc

Hy vọng nội dung bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về các mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ và nhân sự.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: