Những điều bạn cần biết về khái niệm Hệ thống thông tin là gì?

Icon Author Lại Ánh Trang

Ngày đăng: 2020-01-09 14:16:58

Với thời đại 4.0 mở cửa thì việc tiếp cận các thông tin hay quản lý doanh nghiệp đã không còn thô sơ như trước đây. Gần như công nghệ thông tin được áp dụng vào hầu hết các khía cạnh của đời sống, từ công việc đến giải trí cũng như việc quản lý giám sát cũng được áp dụng thông qua hệ thống thông tin. Cùng tìm hiểu hệ thống thông tin là gì? Những điều bạn cần biết như mục đích, thành phần, sự phát triển cũng như cơ hội việc làm trong lĩnh vực hệ thống thông tin.

Việc Làm Lập Trình Viên

1. Những thông tin cần phải biết về hệ thống thông tin

1.1. Tìm hiểu bản chất, khái niệm của hệ thống thông tin là gì?

Tìm hiểu bản chất, khái niệm của hệ thống thông tin là gì?
Tìm hiểu bản chất, khái niệm của hệ thống thông tin là gì?

Hệ thống thông tin có dịch nghĩa tiếng anh là Information systems (IS), đây là từ chuyên ngành trong ngành công nghệ thông tin và là khái niệm để chỉ những hệ thống chính thức có liên quan đến nhiều mảng như xã hội học, tổ chức được thiết kế để thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin. Trong thực tế với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin cũng như viễn cảnh xã hội học hiện nay, các hệ thống thông tin được cấu thành bởi bốn thành phần chính gồm có: nhiệm vụ, con người, cấu trúc (hoặc vai trò) và công nghệ, đây là 4 thành phần cơ bản nhất của hệ thống thông tin được cấu thành từ trước đến nay.

Một hệ thống thông tin máy tính là một hệ thống bao gồm con người và máy tính xử lý hoặc giải thích thông tin và đôi khi thuật ngữ này cũng sẽ được sử dụng theo nghĩa hẹp hơn để chỉ một phần mềm cụ thể nào đó được sử dụng để chạy cơ sở dữ liệu máy tính.

1.2. Tìm hiểu về mục đích của hệ thống thông tin là gì?

Tìm hiểu về mục đích của hệ thống thông tin là gì?
Tìm hiểu về mục đích của hệ thống thông tin là gì?

Bất kỳ hệ thống thông tin cụ thể nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động, quản lý và ra quyết định .Một hệ thống thông tin là công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) mà một tổ chức sử dụng và cũng là cách mọi người tương tác với công nghệ này để hỗ trợ các quy trình kinh doanh.

Nhiều người có sự phân biệt rõ ràng giữa các hệ thống thông tin, hệ thống máy tính và quy trình kinh doanh. Các hệ thống thông tin thường bao gồm một thành phần CNTT-TT nhưng không hoàn toàn liên quan đến CNTT, thay vào đó tập trung vào việc sử dụng cuối cùng của công nghệ thông tin. Hệ thống thông tin cũng khác với quy trình kinh doanh. Hệ thống thông tin giúp kiểm soát hiệu suất của các quy trình kinh doanh.

Như vậy, hệ thống thông tin liên quan đến hệ thống dữ liệu một mặt và hệ thống hoạt động ở mặt khác và từ đó ta có thể xác định được mục đích của hệ thống thông tin  như là một dạng hệ thống truyền thông nhằm truyền tải thông tin mà trong đó dữ liệu đại diện sẽ được xử lý như một dạng bộ nhớ chung của xã hội. Một hệ thống thông tin bất kỳ nào đó cũng có thể được coi là ngôn ngữ bán chính thức hỗ trợ cho việc ra quyết định và hành động của con người, bởi nó cung cấp thông tin cho người dùng, đưa ra những gợi ý, ý tưởng và việc này có thể ảnh hưởng đến quyết định của người dùng tới một số quyết định.

1.3. Tìm hiểu về khái niệm Chuyên ngành hệ thống thông tin là gì?

Tìm hiểu về khái niệm Chuyên ngành hệ thống thông tin là gì?
Tìm hiểu về khái niệm Chuyên ngành hệ thống thông tin là gì?

Hệ thống thông tin là trọng tâm chính của nghiên cứu cho tin học tổ chức. Nghiên cứu hệ thống thông tin nói chung có sự liên ngành liên quan đến nghiên cứu về tác động của hệ thống thông tin đối với hành vi của cá nhân, nhóm và tổ chức.Hevner và cộng sự vào năm 2004 đã có nghiên cứu phân loại nghiên cứu về IS thành hai mô hình khoa học bao gồm khoa học hành vi là phát triển và xác minh các lý thuyết giải thích hoặc dự đoán hành vi của con người hoặc tổ chức và khoa học thiết kế mở rộng ranh giới của khả năng của con người và tổ chức bằng cách tạo ra các tạo tác mới và sáng tạo.

Mặc dù Hệ thống thông tin như một ngành học đã phát triển trong hơn 30 năm nay, trọng tâm hay bản sắc cốt lõi của nghiên cứu IS vẫn còn là chủ đề tranh luận giữa các học giả. Có hai quan điểm chính xung quanh cuộc tranh luận này: một quan điểm hẹp tập trung vào cổ vật CNTT là chủ đề cốt lõi của nghiên cứu IS và một quan điểm rộng tập trung vào sự tương tác giữa các khía cạnh xã hội và kỹ thuật của CNTT được nhúng vào một bối cảnh phát triển năng động. Một quan điểm thứ ba kêu gọi các học giả IS chú ý cân bằng đến cả cổ vật CNTT và bối cảnh của nó.

Lĩnh vực nghiên cứu được gọi là hệ thống thông tin bao gồm nhiều chủ đề bao gồm phân tích và thiết kế hệ thống, mạng máy tính, bảo mật thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống hỗ trợ quyết định. Quản lý thông tin giải quyết các vấn đề thực tế và lý thuyết về thu thập và phân tích thông tin trong lĩnh vực chức năng kinh doanh bao gồm các công cụ năng suất kinh doanh, lập trình và triển khai ứng dụng, thương mại điện tử, sản xuất phương tiện kỹ thuật số, khai thác dữ liệu và hỗ trợ quyết định. Truyền thông và giao dịch mạng với các công nghệ viễn thông. Hệ thống thông tin kết nối kinh doanh và khoa học máy tính bằng cách sử dụng nền tảng lý thuyết của thông tin và tính toán để nghiên cứu các mô hình kinh doanh khác nhau và các quy trình thuật toán liên quan về việc xây dựng các hệ thống CNTT trong một chuyên ngành khoa học máy tính.

Vì nghiên cứu về hệ thống thông tin là một lĩnh vực ứng dụng, các nhà thực hành trong ngành mong muốn nghiên cứu hệ thống thông tin sẽ tạo ra những phát hiện có thể áp dụng ngay trong thực tế. Tuy nhiên, điều này không phải luôn luôn như vậy, vì các nhà nghiên cứu hệ thống thông tin thường tìm hiểu các vấn đề hành vi ở mức độ sâu hơn nhiều so với các học viên mong đợi họ làm. Điều này có thể khiến kết quả nghiên cứu hệ thống thông tin trở nên khó hiểu, và đã dẫn đến sự chỉ trích.

Tìm hiểu thêm: Infrastructure là gì?

2. Tìm hiểu về các Thành phần cấu tạo nên hệ thống thông tin là gì?

Tìm hiểu về các Thành phần cấu tạo nên hệ thống thông tin là gì?
Tìm hiểu về các Thành phần cấu tạo nên hệ thống thông tin là gì?

Một hệ thống thông tin (dựa trên máy tính) về cơ bản là một IS sử dụng công nghệ máy tính để thực hiện một số hoặc tất cả các nhiệm vụ theo kế hoạch của nó. Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin dựa trên cơ sở của máy tính là:

- Phần cứng - đây là những thiết bị như màn hình, bộ xử lý, máy in và bàn phím, tất cả đều hoạt động cùng nhau để chấp nhận, xử lý, hiển thị dữ liệu và thông tin

- Phần mềm - là các chương trình cho phép phần cứng xử lý dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu - là tập hợp các tệp hoặc bảng liên quan có chứa dữ liệu liên quan

- Mạng - là một hệ thống kết nối cho phép các máy tính đa dạng phân phối tài nguyên

- Quy trình - là các lệnh để kết hợp các thành phần trên để xử lý thông tin và tạo đầu ra ưa thích

Bốn thành phần đầu tiên (phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và mạng) tạo nên cái được gọi là nền tảng công nghệ thông tin. Nhân viên công nghệ thông tin sau đó có thể sử dụng các thành phần này để tạo ra các hệ thống thông tin theo dõi các biện pháp an toàn, rủi ro và quản lý dữ liệu. Những hành động này được gọi là dịch vụ công nghệ thông tin.

Một số hệ thống thông tin hỗ trợ các bộ phận của tổ chức, những người khác hỗ trợ toàn bộ tổ chức, và vẫn là những nhóm khác, hỗ trợ các nhóm của tổ chức. Hãy nhớ lại rằng mỗi bộ phận hoặc khu vực chức năng trong một tổ chức có bộ sưu tập các chương trình ứng dụng hoặc hệ thống thông tin riêng. Các hệ thống thông tin khu vực chức năng (FAIS) này đang hỗ trợ các trụ cột cho IS tổng quát hơn, cụ thể là các hệ thống thông tin kinh doanh và bảng điều khiển. Như tên cho thấy, mỗi FAIS hỗ trợ một chức năng cụ thể trong tổ chức, ví dụ: kế toán IS, tài chính IS, quản lý hoạt động sản xuất (POM) IS, IS tiếp thị và IS nguồn nhân lực. Trong tài chính và kế toán, các nhà quản lý sử dụng hệ thống CNTT để dự báo doanh thu và hoạt động kinh doanh, để xác định nguồn và sử dụng vốn tốt nhất và thực hiện kiểm toán để đảm bảo rằng tổ chức này cơ bản và tất cả các báo cáo và tài liệu tài chính đều chính xác. Các loại hệ thống thông tin tổ chức khác là FAIS, Hệ thống xử lý giao dịch , hoạch định nguồn lực doanh nghiệp , hệ thống tự động hóa văn phòng , hệ thống thông tin quản lý , hệ thống hỗ trợ quyết định , hệ thống chuyên gia, bảng điều khiển, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và hệ thống thương mại điện tử . Bảng điều khiển là một dạng IS đặc biệt hỗ trợ tất cả các nhà quản lý của tổ chức. Họ cung cấp quyền truy cập nhanh chóng vào thông tin kịp thời và truy cập trực tiếp vào thông tin có cấu trúc dưới dạng báo cáo. Các hệ thống chuyên gia cố gắng sao chép công việc của các chuyên gia con người bằng cách áp dụng khả năng lý luận, kiến ​​thức và chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể.

Ngoài ra nhiều tài liệu đã chỉ ra những thành phần cấu tạo nên hệ thống thông tin chi tiết hơn bao gồm 6 thành phần. Sáu thành phần phải kết hợp với nhau để tạo ra một hệ thống thông tin là: (Hệ thống thông tin là quy trình tổ chức và không cần máy tính hoặc phần mềm, dữ liệu này là sai) (IE, một hệ thống kế toán trong 1400s sử dụng sổ cái và sử dụng mực một hệ thống thông tin)

Tìm hiểu về các Thành phần cấu tạo nên hệ thống thông tin là gì?
Tìm hiểu về các Thành phần cấu tạo nên hệ thống thông tin là gì?

- Phần cứng: Thuật ngữ phần cứng dùng để chỉ máy móc. Danh mục này bao gồm chính máy tính, thường được gọi là bộ xử lý trung tâm (CPU) và tất cả các thiết bị hỗ trợ của nó. Trong số các hỗ trợ, thiết bị là thiết bị đầu vào và đầu ra, thiết bị lưu trữ và thiết bị liên lạc.

- Phần mềm: Thuật ngữ phần mềm dùng để chỉ các chương trình máy tính và sách hướng dẫn (nếu có) hỗ trợ chúng. Các chương trình máy tính là các hướng dẫn có thể đọc bằng máy, điều khiển mạch điện trong các bộ phận phần cứng của hệ thống hoạt động theo cách tạo ra thông tin hữu ích từ dữ liệu. Các chương trình thường được lưu trữ trên một số phương tiện đầu vào / đầu ra, thường là đĩa hoặc băng.

- Dữ liệu: Dữ liệu là dữ kiện được các chương trình sử dụng để tạo ra thông tin hữu ích. Giống như các chương trình, dữ liệu thường được lưu trữ ở dạng máy có thể đọc được trên đĩa hoặc băng cho đến khi máy tính cần chúng.

- Thủ tục: Thủ tục là các chính sách chi phối hoạt động của hệ thống máy tính. "Các thủ tục dành cho mọi người phần mềm là gì đối với phần cứng" là một cách tương tự phổ biến được sử dụng để minh họa vai trò của các thủ tục trong một hệ thống.

- Con người: Mọi hệ thống đều cần con người nếu nó hữu ích. Thông thường yếu tố bị bỏ qua nhất của hệ thống là con người, có lẽ là thành phần ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công hay thất bại của hệ thống thông tin. Điều này bao gồm "không chỉ người dùng, mà cả những người vận hành và bảo trì máy tính, những người duy trì dữ liệu và những người hỗ trợ mạng máy tính". <Kroenke, DM (2015). MIS Essentials. Giáo dục Pearson> ';

- Phản hồi: nó là một thành phần khác của IS, xác định rằng IS có thể được cung cấp phản hồi (Mặc dù thành phần này không cần thiết để hoạt động).

Dữ liệu là cầu nối giữa phần cứng và con người. Điều này có nghĩa là dữ liệu chúng tôi thu thập chỉ là dữ liệu cho đến khi chúng tôi liên quan đến mọi người. Tại thời điểm đó, dữ liệu bây giờ là thông tin.

Đọc thêm: Scada là gì?

3. Tìm hiểu các thông tin cũng như về sự phát triển hệ thống thông tin là gì?

Tìm hiểu các thông tin cũng như về sự phát triển hệ thống thông tin là gì?
Tìm hiểu các thông tin cũng như về sự phát triển hệ thống thông tin là gì?

Các bộ phận công nghệ thông tin trong các tổ chức lớn hơn có xu hướng ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Một loạt các phương pháp và quy trình có thể được sử dụng để phát triển và sử dụng một hệ thống thông tin. Nhiều nhà phát triển sử dụng phương pháp kỹ thuật hệ thống như vòng đời phát triển hệ thống (SDLC), để phát triển một cách có hệ thống một hệ thống thông tin theo các giai đoạn. Các giai đoạn của vòng đời phát triển hệ thống là lập kế hoạch, phân tích hệ thống và yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển, tích hợp và thử nghiệm, thực hiện và vận hành và bảo trì. Nghiên cứu gần đây nhằm mục đích cho phép và đo lường sự phát triển tập thể, liên tục của các hệ thống như vậy trong một tổ chức bởi toàn bộ các tác nhân của con người. Một hệ thống thông tin có thể được phát triển nội bộ (trong tổ chức) hoặc thuê ngoài. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thuê ngoài một số thành phần nhất định hoặc toàn bộ hệ thống. Một trường hợp cụ thể là phân phối địa lý của nhóm phát triển ( ngoại vi, hệ thống thông tin toàn cầu ).

Một hệ thống thông tin dựa trên máy tính, theo định nghĩa của Langefors, là phương tiện được triển khai về mặt công nghệ cho việc Ghi âm, lưu trữ và phổ biến các biểu thức ngôn ngữ, cũng như để rút ra kết luận từ các biểu thức đó.

Hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin đất đai và hệ thống thông tin thảm họa là những ví dụ về hệ thống thông tin mới nổi, nhưng chúng có thể được coi rộng rãi là hệ thống thông tin không gian. Phát triển hệ thống được thực hiện trong các giai đoạn bao gồm:

- Nhận dạng vấn đề và đặc điểm kỹ thuật

- Thu thập thông tin

- Đặc tả yêu cầu cho hệ thống mới

- Thiết kế hệ thống

- Xây dựng hệ thống

- Hoàn thiện hệ thống

- Xem xét và bảo trì.

Tham khảo: Tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin

4. Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hệ thống thông tin

Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hệ thống thông tin
Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin rất quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp đương đại, nó mang lại nhiều cơ hội việc làm. Lĩnh vực hệ thống thông tin bao gồm những người trong các tổ chức thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin, những người sử dụng các hệ thống đó và những người chịu trách nhiệm quản lý các hệ thống đó. Nhu cầu về nhân viên CNTT truyền thống như lập trình viên, nhà phân tích kinh doanh, nhà phân tích hệ thống và nhà thiết kế là rất đáng kể. Ứng viên có thể tìm kiếm được nhiều công việc được trả lương cao tồn tại trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, đây là thị trường tìm kiếm việc làm khá tiềm năng và đứng đầu danh sách là nhân viên thông tin trưởng (CIO) được khá nhiều ứng viên quan tâm.

Nếu bạn đang quan tâm tới những vị trí việc làm trong lĩnh vực hệ thống thông tin, bạn có thể tham khảo các vị trí như:

Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hệ thống thông tin
Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hệ thống thông tin

- Nhân viên Kiểm toán viên hệ thống thông tin

- Nhân viên hệ thống quản lý thông tin, quản trị hệ thống thông tin

- Nhân viên Quản lý dự án, quản lý hệ thống thông tin

- Nhân viên Kiến trúc doanh nghiệp

- Nhân viên Chiến lược hệ thống thông tin, thông qua việc khảo sát hệ thống thông tin của doanh nghiệp, đưa ra các đánh giá, chiến lược phát triển sao cho phù hợp với doanh nghiệp.

- Nhân viên Phát triển hệ thống thông tin sẽ thực hiện việc thiết kế hệ thống thông tin, làm các công việc liên quan đê rphats triển hệ thống thông tin trong doanh và ngoài doanh nghiệp theo sự phân công, sắp xếp công việc.

- Nhân viên Tổ chức hệ thống thông tin thực hiện công việc cài đặt hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức theo sự sắp xếp của cấp trên.

- Nhân viên Tư vấn hệ thống thông tin sẽ phân tích, tư vấn và thực hiện việc chuyển đổi hệ thống thông tin sao cho phù hợp với doanh nghiệp tư vấn.

- Nhân viên An ninh hệ thống thông tin nhằm thực hiện việc bảo vệ, kiểm soát an toàn hệ thống thông tin cũng như bảo mật hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức đang làm việc.

Xem thêm: Việc làm an toàn thông tin

Công nhân có kiến ​​thức kỹ thuật chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp mạnh sẽ có triển vọng tốt nhất. Công nhân có kỹ năng quản lý và hiểu biết về thực tiễn và nguyên tắc kinh doanh sẽ có cơ hội tuyệt vời, khi các công ty đang ngày càng tìm kiếm công nghệ để tăng doanh thu.

Bài viết đã cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hệ thống thông tin là gì? Chắc hẳn bạn đã nắm được khái niệm, mục đích, thành phần, sự phát triển cũng như cơ hội việc làm trong lĩnh vực hệ thống thông tin. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc, hãy nhớ theo dõi và cập nhập thêm nhiều thông tin hữu ích nhé. Thân ái!

 

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: