Cấp ủy là gì? Quy trình công tác nhân sự cấp ủy và số dư

Icon Author Ngọc Lam

Ngày đăng: 2020-03-02 18:04:11

Cấp ủy là gì mà lại có nhiều những quy định khắt khe đến vậy? Quy trình công tác nhân sự cấp ủy như thế nào? Là những câu hỏi xoay quanh về cấp ủy và nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người chứ không riêng gì bạn. Hãy tham khảo bài viết để tự tin trả lời được hết những câu hỏi đó nhé.

1. Cấp ủy là gì?

Cấp ủy là một trong những phạm phù rộng, để hiểu hết được định nghĩa này thì các bạn cần phải tìm hiểu một cách tường tận. Và cấp ủy các bạn có thể hiểu đơn giản rằng, đó chính là cấp cơ sở, là cơ quan tiêu biểu thể hiện cho năng lực trí tuệ, phẩm chất chính trị, hoạt động thực tiễn của toàn bộ Đảng bộ, chi bộ. Nhân sự cấp ủy luôn phải tuân thủ cũng như nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, luôn dựa theo khách quan, công tâm cũng như luôn phát huy được trí tuệ, dân chủ của toàn bộ tập thể cấp ủy, và cán bộ.

Cấp ủy là gì?
Cấp ủy là gì?

Bên cạnh đó, nhân sự cấp ủy thực hiện theo quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo hội đồng nhân dân, UBND quận, phường.

Tham khảo: Tìm việc làm Công chức - Viên chức

2. Nội dung chung về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên theo quy định mới nhất

Về tiêu chuẩn cũng như điều kiện của cấp ủy viên cũng đã được quy định rõ ràng tại Chỉ thị số 35-CT/TW được Bộ chính trị ban hành ngày 30/5/2019. Có một vài nội dung chính như:

- Luôn nâng cao tinh thần tuyệt đối trung thành với những mục tiêu, lợi ích của Đảng, dân tộc, quốc gia và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng. Có lập trường, bản lĩnh và không dao động trước những bất cứ tình huống nào. Có tinh thần yêu nước, thương dân, luôn vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân, nghiêm túc thực hiện sự phân công cũng như nhiệm vụ được giao.

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống khiêm tốn, liêm chính, trung thực, kiệm, giản dị, không tham nhũng, không quan liêu, không cơ hội, không vụ lợi, chí công vô tư. Có trách nhiệm với công việc; có tinh thần đoàn kết, gương mẫu, quan tâm và yêu thương đồng nghiệp; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, thực dụng, bè phái, công bằng, chính trực, tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Nội dung chung về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên theo quy định mới nhất
Nội dung chung về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên theo quy định mới nhất

- Có tư duy, có tầm nhìn; có năng lực tổng hợp, phân tích, phương pháp làm việc khoa học. Có năng lực thực tiễn, hiểu biết tình hình thực tế để đưa ra những đề xuất nâng cao hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước.

- Có trình độ chuyên môn; quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; có trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm tuổi theo quy định.

Tham khảo thêm: Tham gia vào Đảng để làm gì? Lợi ích khi vào Đảng là gì?

3. Cơ cấu và số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư

3.1. Về cơ cấu cấp ủy là gì?

Dựa theo thông tin mới nhất được cập nhật thì, cấp ủy phường được thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi, sẽ phấn đấu để đạt được những mục tiêu về nhân sự cấp ủy dưới 35 tuổi sẽ lớn hơn 10%, trong độ tuổi dao động từ 35-50 tuổi sẽ chiếm 40-50% và còn lại sẽ là nhân sự có độ tuổi trên 50.

Bên cạnh đó, về cơ cấu của cấp ủy phường vẫn luôn phấn đấu cấp ủy viên nữ đạt tỉ lệ từ 10% trở lên so với trước.

Trên thực tế thì những cơ cấu cấp ủy trong lực lượng vũ trang cũng được dựa trên và thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương và Quân ủy Trung ương, cụ thể chính là về tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và việc đổi mới cấp uỷ.

Về cơ cấu cấp ủy là gì?
Về cơ cấu cấp ủy là gì?

Không chỉ vậy, cấp ủy còn được căn cứ dựa vào những đặc điểm cũng như tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với khu vực, lĩnh vực quan trọng; và định hướng cho cấp dưới theo định hướng cũng như phương châm có từ rất lâu trước, đó là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện đối với việc tham gia vào cấp ủy. Và không nhất thiết lúc nào các đơn vị hay bộ phận trực thuộc nào cũng cần phải có cấp ủy. Hay các bạn cũng có thể hiểu rằng, đừng vì cơ cấu cấp ủy để rồi bỏ quên chất lượng cấp ủy, trong khi đấy mới là yếu tố quan trọng nhất mà ai cũng cần biết.

Đọc thêm: Cán bộ là gì?

3.2. Về số lượng cấp ủy

Nếu như các bạn đã tham khảo những nội dung chia sẻ ở trên về “Cấp ủy là gì?” thì có lẽ cũng đã biết rằng, cấp ủy là được thực hiện theo nhiệm kỳ, ví dụ như 2015-2020 cũng được coi là một nhiệm kỳ. Về phần nội dung của cấp ủy thì chúng ta sẽ chia ra thành các tiêu chuẩn cụ thể như:

Đảng bộ phường:

- Phó bí thư: 01 - 02 đồng chí,

- Số lượng cấp ủy:  Tối đa 15 cấp ủy viên,

- Số lượng ủy viên Ban thường vụ: Tối đa 05 đồng chí.

Đảng bộ khác trực thuộc Quận ủy:

- Phó bí thư: 01 - 02 đồng chí,

- Số lượng cấp ủy:  Tối đa 15 cấp ủy viên, tuy nhiên đối với những đơn vị, khu vực có từ 09 cấp ủy viên trở lên thì sẽ được bầu lên ban thường vụ;

- Số lượng ủy viên ban thường vụ: Tối đa 1/3 số ủy viên ban chấp hành.

Tìm hiểu thêm: Ban thường vụ và ban chấp hành là gì?

4. Quy trình công tác nhân sự cấp ủy và số dư

4.1. Đối với các Đảng bộ

- Đối với các đồng chí tái cử cấp ủy:

Quy trình công tác nhân sự cấp ủy và số dư
Quy trình công tác nhân sự cấp ủy và số dư

Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban thường vụ cấp ủy: Dựa vào những tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cũng như điều kiện đã được quy định bởi Ban thường vụ quận ủy, để thực hiện định hướng công tác nhân sự. Trên cơ sở danh sách giữa các đồng chí cấp ủy đang được nhiệm, rà soát, đánh giá từng trường hợp để từ đó đưa ra những đánh giá, xem xét.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu, với cách thức thực hiện bỏ phiếu được diễn ra một cách công minh, rõ ràng và minh bạch nhất thì sẽ được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu kín theo danh sách nhân sự tái cử. Cụ thể được chia theo thành phần:

- Ở cấp phường: Tổ trưởng các tổ dân phố, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; Ủy ban nhân dân; chủ tịch - phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể.

- Các đảng bộ còn lại: bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các phòng, ban và tương đương, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng các đoàn thể.

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hàng Đảng bộ, dựa trên nền tảng đã có ở bước 2, sau khi có kết quả giới thiệu nhân sự, thì ban chấp hành Đảng bộ cũng sẽ bắt đầu thảo luận và tiến hành những giới thiệu nhân sự cũng thông qua hình thức bỏ phiếu kín.

Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy. Sau khi đã có kết quả giới thiệu ở bước 3 thì ban thường vụ cũng sẽ tiếp tục dựa vào đó để xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách để trình hội nghị ban chấp hành Đảng bộ.

Trên thực tế thì nội dung khảo sát nhân sự cũng sẽ được tiến hành khảo sát, đánh giá về nhiều yếu tố như: lối sống, phẩm chất đạo đức, năng lực, sự uy tín, sản phẩm và thành tích nổi trội của chính những nhân sự đã được giới thiệu ở bước 3…

Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ, với bước này thì sẽ được thực hiện theo như trình tự sau: Phân tích kết quả lấy phiếu đã được bỏ với hình thức phiếu kiến ở toàn bộ hội nghị; xác minh cũng như kết luận những vấn đề mới phát sinh; Ban chấp hành Đảng bộ sẽ thảo thuận và đưa ra biểu quyết bằng phiếu kín như những lần trước để đảm bảo được những yếu tố công bằng.

Quy trình nhân sự cấp ủy
Quy trình nhân sự cấp ủy

Đối với phần giới thiệu này cũng có những nguyên tắc nhất định như: nhân sự được giới thiệu và sở hữu tỷ lệ phiếu kín đồng ý lớn hơn 50% so với tổng số người đủ thẩm quyền tham gia (đại biểu) bỏ phiếu kín được triệu tập trên phạm vi toàn các bước (trừ bước 2, vì bước 2 sẽ chỉ tính những đại biểu có mặt tại buổi bỏ phiếu kín). Sau khi có kết quả thì sẽ được công bố công khai tại hội nghị.

4.2. Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy

Để hiểu rõ hơn về cấp ủy là gì thì các bạn cũng cần phải nắm rõ được những thông tin về quy trình công tác của một nhân sự cấp ủy. Bởi đây là phần nội dung vô cùng đơn giản, được chia ra thành nhiều bước thực hiện, cụ thể như sau:

Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban thường vụ cấp ủy dựa theo nội dung của cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn cũng như số lượng được Ban thường vụ Quận ủy quy định cùng với nhiều phương hướng công tác thì Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc sẽ thực hiện nhiệm vụ rà soát, xem xét và đánh giá những trường hợp thông qua danh sách được dự kiến về nhân sự đáp ứng được những đòi hỏi được đề ra (tiêu chuẩn, điều kiện), và ban thường vụ cấp ủy cùng với những lãnh đạo có chức danh trong cấp ủy sẽ chịu trách nhiệm theo quy định để lấy được những ý kiến giới thiệu.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu, cũng tương tự như đối với nhân sự tái ứng cấp ủy thì đối với bước này cũng sẽ được dựa trên hình thức bỏ phiếu kín, và những danh sách nhân sự cũng sẽ được ban thường vụ cấp ủy đánh giá, xem xét dựa trên kết quả thu về ở bước 1

Tuy nhiên đối với hình thức bỏ phiếu này thì hội nghị chỉ được tiến hành trong trường hợp kết quả có ít nhất 2/3 số người được triệu tập. Ở cấp phường: Tổ trưởng tổ dân phố; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể; Ủy ban nhân dân; bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy
Nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ, với bước này thì sẽ được dựa trên những điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu được ban thường vụ định hướng đối với công tác nhân sự cấp ủy. Đồng thời dựa trên kết quả thu được vê từ bước 2 thì ban chấp hành đảng bộ trực thuộc cũng sẽ tiến hành thảo luận tập thể cùng nhau đưa ra được những kết quả để giới thiệu nhân sự dựa trên hình thức bằng phiếu kín.

Bước 4: Tiến hành xem, xét khảo sát và tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy. Ban thường vụ sẽ chịu trách nhiệm tập hợp, xem xét, khảo sát và đánh giá những yếu tố như: Lối sống, sự uy tín, phẩm chất đạo đức, năng lực, sản phẩm nổi bật và thành tích của những nhân sự được giới thiệu trong phần bước 3. Dựa trên những kết quả có được ở bước 3 thì kết quả cũng sẽ được ban thường vụ cấp ủy xem xét cũng như bỏ phiếu những nhân sự đã tham gia vào cấp ủy để lấy được những thông tin ý kiến giới thiệu của hội nghị.

Bước 5: Thực hiện tổ chức hội nghị ban chấp đảng bộ, với phần bước này thì trình tự thực hiện sẽ được tiến hành theo bước: Phân tích kết quả lấy phiếu; xác minh, kết luận; toàn bộ ban chấp hành Đảng bộ thuộc Quận ủy thảo luận, đáng giá và đưa ra biểu quyết giới thiệu nhân sự cấp ủy bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trên đây là những thông tin về cấp ủy là gì? Hy vọng đã giúp các bạn hiểu rõ và tự tin hơn mỗi khi nhắc đến cấp ủy. Truy cập vào vieclam88.vn để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích khác.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: