Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Quy mô công ty: Dưới 20 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Xuân Đỉnh