1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Seedcom Logistics
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Kho A, Khu Kho IIIB, Trung tâm thương mại Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh