Quỹ ngân sách Nhà nước là gì? Hiểu để thực hiện đúng nghĩa vụ

Icon Author Phạm Thanh Nga

Ngày đăng: 2020-03-24 09:17:14

Khi bất chợt có người hỏi bạn quỹ ngân sách Nhà nước là gì bạn có trả lời được hay không? Các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý quỹ ngân sách này thế nào? Đọc những chia sẻ tại đây để bổ sung kiến thức cho mình không chỉ về quỹ ngân sách Nhà nước mà còn liên quan đến việc làm tại kho bạc Nhà nước hiện nay.

1. Lý giải về quỹ ngân sách Nhà nước là gì chính xác

Nếu bạn đang có thắc mắc là quỹ ngân sách Nhà nước là gì thì ngày sau đây sẽ là câu trả lời dễ hiểu, ngắn gọn để biết có thể hiểu chính xác nhất về khái niệm này. Quy ngân sách Nhà nước là nói đến khoản tài chính của Nhà nước, bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính của Nhà nước cho đến hoạt động cho vay của ngân hàng Nhà nước hiện nay tại các cấp trong một khoảng thời gian, thời điểm nhất định và cụ thể. Cơ quan được phần quyền quản lý quỹ ngân sách Nhà nước được Chính phủ giao trách nhiệm cho kho bạc Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm, dó đó đơn vị này có thẩm quyền trong việc quản lý các hoạt động của quỹ theo đúng quy định được ban hành bởi luật pháp nước ta.

Quỹ ngân sách nhà nước là gì - Lý giải về quỹ ngân sách Nhà nước chính xác
Lý giải về quỹ ngân sách Nhà nước chính xác

Quỹ ngân sách Nhà nước là quỹ tiền tệ lớn nhất nước ta hiện nay, quy được hình thành do nhiều hoạt động về tài chính của đất nước mang lại như thông qua quy định về việc đóng phí và lệ phí, các khoản thuế cần thực hiện đóng cho Nhà nước và các hoạt động về kinh tế, đầu tư của Nhà nước đem lại,.. Được Nhà nước sử dụng vào các hoạt động chung và có ích cho cộng đồng hiện nay, thông qua quy này để phát triển ổn định xã hội và duy trì các hoạt động của bộ máy chính quyền của Nhà nước hiện này được suôn sẻ và thuận lợi nhất.

Quỹ ngân sách Nhà nước luôn là mối quan tâm của toàn công đồng, chính vì vận vấn đề về quản lý quỹ, hay các vấn đề có liên quan đến quỹ ngân sách Nhà nước luôn được để ý, quan tâm và cần thực hiện đúng theo quy định được pháp luật ban hành năm 2015 trong bộ luật về ngân sách Nhà nước, mọi vấn đề đều được quy định rất cụ thể và rõ ràng trong bộ luật này.

Xem thêm: Ký quỹ là gì? Thông tin quan trọng liên quan đến ký quỹ

2. Tìm hiểu về hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước hiện nay

2.1. Định nghĩa chính xác về quản lý quỹ ngân sách Nhà nước

Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước là một hoạt động xây dựng các kế hoạch cụ thể về việc sử dụng quỹ ngân sách này như thế nào cho hiệu quả, tổ chức các hoạt động nhằm điều hòa hoạt động thu và chi của quỹ và luôn đảm bảo cho việc chi trả tiền ngân sách Nhà nước cho từng các chính sách và hoạt động cụ thể của Nhà nước.

Quỹ ngân sách nhà nước là gì - Định nghĩa chính xác về quản lý quỹ ngân sách Nhà nước
Định nghĩa chính xác về quản lý quỹ ngân sách Nhà nước

Hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước này có những đặc điểm cụ thể như thế nào bạn có biết hay không? Đặc điểm bao gồm:

Thứ nhất, hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước được thực hiện bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ở đây chính là kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Thứ hai, việc quản lý quỹ ngân sách Nhà nước này được thực hiện trong quá trình thanh toán với các khoản chi tiêu của Chính phủ, tổ chức các hoạt động thu và cấp phát tiền cho từng dự án, thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ với từng khoản chi ra từ ngân sách này.

Thứ ba, thông qua hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước để nhằm mục đích sử dụng hiệu quả cho quỹ ngân sách này, đảm bảo việc chi trả và thanh toán cho các hoạt động của Chính phủ và Nhà nước hiện nay.

2.2. Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước đảm bảo các nguyên tắc như thế nào?

Khi bạn thực hiện các hoạt động liên quan đến việc quản lý quỹ ngân sách Nhà nước cần đảm bảo thực hiện đúng với các nguyên tắc cơ bản như sau:

Thứ nhất, kho bạc Nhà nước là nơi tập trung của mọi khoản thu vào ngân sách Nhà nước hiện nay. Khi có diễn ra hoạt động chi ngân sách Nhà nước cho bất kỳ đối tượng hưởng thụ nào cũng cần phải được sự phê duyệt từ kho bạc Nhà nước. Việc thực hiện các khoản thu theo lệnh của người chuẩn thu vào ngân sách Nhà nước, còn với việc thực hiện chi trả thì kho bạc Nhà nước cần thực hiện theo lệnh từ thủ trường, người đứng đầu đơn vị hoặc lệnh từ các cơ quan tài chính của nước ta hoặc cũng có thể là lệnh từ người được ủy quyền, có thể chỉ đạo hai hình thức của ngân sách Nhà nước là cấp phát hạn mức kinh phí hoặc đưa ra hình thức lệnh chi tiền.

Quỹ ngân sách nhà nước là gì - Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước đảm bảo thực hiện bởi các nguyên tắc nào?
Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước đảm bảo thực hiện bởi các nguyên tắc nào?

Thứ hai, ở mỗi một cấp chính quyền khi sử dụng ngân sách Nhà nước thì kho bạc Nhà nước phải tuân theo lệnh của cơ quan tài chính cấp chính quyền đó.

Thứ ba, khi kho bạc Nhà nước thực hiện việc quản lý quỹ ngân sách Nhà nước thì phải đảm bảo tính thống nhất, tính phần cấp và đầy đủ.

+ Tính thống nhất được thể hiện thông qua các chính sách, các phương thức quản lý thông nhất, chế độ quản lý thông nhất ở mọi cấp và đặc biệt trong việc hạch toán cần có sự thống nhất trong đơn vị tiền tệ. các khoản thu và chi đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong bộ luật ngân sách Nhà nước, và hạch toán bằng tiền tiền Việt Nam đồng.

+ Tính phân cấp được thể hiện trong việc các cấp sẽ tổ chức thu ngân sách và tập trung nguồn ngân sách vào cấp đó, và không có tình trạng quỹ ngân sách cấp này lấy để sử dụng cho quỹ ngân sách cấp khác.

+ Khi thực hiện và đề ra các khoản thu ngân sách thì cần nộp toàn bộ cho kho bạc Nhà nước, và thực hiện báo cáo kết quả với cơ quan tài chính Nhà nước và thông qua đó kho bạc sẽ tiến hành hạch toàn và thực hiện thanh toán, cấp phát theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Thực hiện việc tính toán để hạch toán đầy đủ cho các khi chi thu của ngân sách Nhà nước.

Đó là những nguyên tắc khi khoa bạc Nhà nước thực hiện việc quản lý quỹ ngân sách Nhà nước hiện nay. Thông qua đó bạn có thêm hiểu biết cho bản thân mình về quản lý quỹ ngân sách Nhà nước hiện nay.

2.3. Nội dung trong hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước

Hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước được thực hiện bởi kho bạc Nhà nước, thực hiện theo các nội dung của hoạt động bao gồm:

Thứ nhất, lên các kế hoạch về việc sử dụng quỹ ngân sách Nhà nước hiệu quả, tạo lập quỹ ngân sách ổn định, thực hiện việc cụ thể hóa với các khoản thu và chi của ngân sách trong năm hoặc đưa ra các kế hoạch định kỳ.

Quỹ ngân sách nhà nước là gì - Nội dung trong hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước
Nội dung trong hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước

Thứ hai, áp dụng hệ thống pháp luật hiện hành của Nhà nước để thực hiện việc việc thu và tập trung nguồn thu ngân sách, thực hiện các kế hoạch thu phân bổ theo từng cấp để tạo lập quỹ ngân sách Nhà nước ổn định thông qua các nghiệp vụ thu, chi và cả những nghiệp vụ liên quan đến vay tiền.

Thứ ba, thực hiện các kế hoạch để điều tiết nguồn thu phù hợp cho từng cấp, thực hiện các kế hoạch nhằm đảo bảo cho nguồn kinh phí kịp thời cho từng cấp ngân sách Nhà nước hiện nay.

Thứ tư, thực hiện và chỉ đạo các hoạt động về cấp phát, chi trả cho các đối tượng và thường xuyên lế kế hoạch kiểm tra về việc sử dụng nguồn kinh phí theo chế độ chi tiêu của Nhà nước như thế nào, đã đúng với quy định hay chưa.

Trên đây là tất cả các hoạt động trong nội dung thực hiện việc quản lý quỹ ngân sách Nhà nước của kho bạc Nhà nước hiện nay. Qua các thông tin chia sẻ này bạn sẽ nhận được kiến thức bổ ích và biết được các hoạt động mà kho bạc Nhà nước khi thực hiện và chịu trách nhiệm quản lý quỹ ngân sách Nhà nước được phép thực hiện như thế nào.

Tìm hiểu thêm: Cách viết đơn xin việc vào cơ quan nhà nước chuẩn nhất

3. Một số vị trí việc làm bạn có thể lựa chọn tại Kho bạc Nhà nước

Thu hút nhân tài và nhân lực để phục vụ cho hoạt động của kho bạc Nhà nước là rất cần thiết, đặc biệt với các bạn học chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, kiểm toán là các chuyên ngành mà bạn có thể lựa chọn và ứng tuyển vào công việc tại các kho bạc Nhà nước các cấp hiện nay. Khi tuyển dụng nhân lực cho kho bạc Nhà nước thường tuyển dưới 2 ngách đó là ngạch chuyên viên với các bạn học chuyên ngành tài chính, ngân hàng hoặc học các chuyên ngành kinh tế; trong khó đó đối với ngành kế toán viên là sự lựa chọn và cơ hội việc làm cho các bạn học chuyên ngành kiểm toán, kế toán hoặc tài chính.

Quỹ ngân sách nhà nước là gì -  Một số vị trí việc làm bạn có thể lựa chọn tại Kho bạc Nhà nước
 Một số vị trí việc làm bạn có thể lựa chọn tại Kho bạc Nhà nước

Khi làm việc tại kho bạc, tùy thuộc vào từng thời gian, thời điểm của kho bạc các cấp thiếu nguồn nhân lực như thế nào mà bạn có thể lựa chọn cho mình rất nhiều các vị trí công việc khác nhau. Mới gần đầy nhất đó là cơ hội để các bạn có thể làm việc tại một số các vị trí như:

+ Chuyên viên vụ tổng hợp - pháp chế.

+ Chuyên viên cục quản lý quỹ

+ Chuyên viên kiểm soát chi

+ Chuyên viên văn phòng kho bạc Nhà nước

+ Kế toán viên làm việc tại cục kế toán Nhà nước

+ Kế toán viên làm tại vụ tài chính - quản trị

Đó là một số vị trí tuyển dụng và cơ hội việc làm cho các bạn muốn được làm việc và phát triển trong hệ thống kho bạc Nhà nước hiện nay trên toàn quốc. Để có thể vào làm việc bạn cần nộp hồ sơ để tham gia vào đăng ký dự tuyển và trải qua kỳ thi công chức để có thể vào làm việc tại đây. Không chỉ trải qua kỳ thi mà các bạn ứng viên còn cần phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về trình độ học vấn từ đại học trở lên, đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cùng các văn bằng có liên quan.

Việc làm Công chức - Viên chức

Quỹ ngân sách nhà nước là gì -  Một số vị trí việc làm bạn có thể lựa chọn tại Kho bạc Nhà nước
 Một số vị trí việc làm bạn có thể lựa chọn tại Kho bạc Nhà nước

Để trải qua kỳ xét tuyển công chức này thành công thì bạn cần phải có một buổi phỏng vấn tốt nhất cho mình và đạt điểm từ 50 điểm trở lên mới có cơ hội được làm việc và phát triển năng lực, chuyên môn của mình tại kho bạc Nhà nước, ngoài điểm phỏng vấn bạn còn có thể nhận được các điểm ưu tiên và lấy số lượng người trúng tuyển từ cao xuống thấp. Như vậy, điểm phỏng vấn xét tuyển công chức để vào làm việc tại kho bạc Nhà nước càng cao thì cơ hội được làm việc tại đây là càng lớn.

Qua chia sẻ về quỹ ngân sách Nhà nước là gì giúp bạn có thể hiểu biết cho bản thân và các kiến thức liên quan đến hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó còn cung cấp cho các bạn một số các thông tin bổ ích về việc làm khi bạn có nhu cầu muốn được làm việc tại kho bạc Nhà nước hiện nay. Chúc bạn thành công và vượt qua được bài thi tuyển công chức.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: