​Quy hoạch là gì? Những kiến thức quan trọng để quy hoạch đúng

Icon Author Băng Tâm

Ngày đăng: 2020-02-04 17:42:04

Quy hoạch là gì? Những thành phần nào liên quan đến quy hoạch và nó có vai trò ra sao trong đời sống của chúng ta? Đây là những vấn đề quan trọng mà mỗi người nên tìm hiểu để cung cấp thêm những kiến thức đời sống xã hội bổ ích, cũng đồng thời có thể áp dụng phục vụ cho chính cuộc sống cá nhân của mình

Ngay trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh hai chữ “quy hoạch” nhé.

Tìm Việc Bất Động Sản

1. Quy hoạch là gì?

Có rất nhiều tài liệu nói về quy hoạch, theo trang wikipedia, quy hoạch có thể được hiểu ở hai thể từ, đó là danh từ và động từ. Quy hoạch trong vai trò động từ có nghiã là “nghiên cứu một cách có hệ thống việc áp dụng chương trình, phương pháp và các biện pháp thực hiện một công trình lớn” (trích nguồn Wikipedia) ví dụ như quy hoạch tị thủy sống, quy hoạch thành phố,… còn ở thể danh từ thì quy hoạch mang nghĩa là quá trình bố trí, sắp xếp các đối tượng được quy hoạch vào trong một không gian nhất định nào đó để nhằm đạt tới một mục tiêu của kế hoạch được đề ra.

Quy hoạch là gì?
Quy hoạch là gì?

Như vậy, quy hoạch là từ dùng trong việc sử dụng đất đai, khi sử dụng từ quy hoạch này nó cũng có nghĩa là cụm từ quy hoạch sử dụng đất. Nhiều tài liệu đưa ra rất chi tiết về định nghĩa về đất quy hoạch là gì? Vậy từ việc hiểu quy hoạch là gì, bạn có biết đất quy hoạch là gì/ khu quy hoạch là gì hay không?

Quy hoạch sử dụng đất hiểu đơn giản thì chính là một quá trình phân bố, khoanh vùng đất đai dựa trên một không gian sử dụng với mục tiêu chính là phát triển toàn diện các mặt của đời sống xã hội như phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường,… dựa vào tiềm năng về việc sử dụng đất và nhu cầu, mục đích sử dụng đất của mỗi vùng kinh tế, địa phương trong một khoảng thời gian cụ thể.

Xem thêm: Việc làm Hoạch định - Dự án

2. Một vài khái niệm liên quan đến quy hoạch sử dụng đất

2.1. Đất bị quy hoạch là gì?

Đất bị quy hoạch hay cũng có thể hiểu là đất dính quy hoạch, bạn có biết đất dính quy hoạch là gì? Đó là vùng đất đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Khi muốn “tậu” một mảnh đất nào đó để “an cư lạc nghiệp” thì mọi người cần xem xét đến vấn đề quy hoạch của mảnh đất đó vì nếu nó là mảnh đất đã bị quy hoạch thì sẽ không thể sử dụng phục vụ cho mục đích của bạn nữa.

2.2. Đất phù hợp quy hoạch là gì

Đất phù hợp quy hoạch
Đất phù hợp quy hoạch

Mặc dù hiện nay, mỗi nơi, mỗi người lại đưa ra cách hiểu khác nhau về đất phù hợp quy hoạch và đất không phù hợp quy hoạch xong về bản chất chung, đất phù hợp hay đất không phù hợp quy hoạch là gì vẫn có thể lý giải.

Cụ thể, hiểu từ cách chúng ta gọi, phù hợp là sự hợp lý, được chấp thuận, nhận được sự đồng thuận từ nhiều ý kiến. Vậy đất phù hợp chính là đất được chấp thuận có đầy đủ các điều kiện quy hoạch theo pháp luật, được sự đồng tình của mọi người. Hiểu ngược lại chúng ta sẽ lý giải được cho đất không phù hợp quy hoạch.

Liên quan đến sự phù hợp trong quy hoạch, chắc chắn bạn sẽ phải hiểu thêm một số yếu tố khác như chứng chỉ quy hoạch là gì, giấy phép quy hoạch là gì,… để phục vụ khi có vấn đề liên quan đến đất đai quy hoạch cần giải quyết.

Giấy phép quy hoạch chính là một văn bản được cơ quan có thẩm quyền thuộc Nhà nước cấp cho các chủ đầu tư dự án trong khu chức năng đặc thù. Giấy phép xây dựng đóng vai trò là căn cứ để lập quy hoạch hoặc lập dự án nếu chưa có quy hoạch phân khu và chi tiết được phê duyệt.

2.3. Nhiệm vụ quy hoạch là gì?

Nhiệm vụ của quy hoạch
Nhiệm vụ của quy hoạch

Nhiệm vụ quy hoạch là khái niệm được văn bản pháp luật thể hiện rõ. Theo đó, tại Khoản 19 Điều 4 của Luật Đầu tư công 2019 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 thì nhiệm vụ quy hoạch chính là những hoạt động được thực hiện nhằm mục đích lập ra, thẩm định, quyết định hoặc thậm chí sự phê duywwjt, công bố, điều chỉnh đối với hoạt động quy hoạch theo đúng quy định mà Luật Quy hoạch đã ban hành.

2.4. Bản đồ quy hoạch là gì?

Khi quy hoạch đất cần phải có bản đồ quy hoạch để mô phỏng một cách chính xác thực địa theo tỷ lệ nhất định. Vậy bản đồ quy hoạch chính là bản đồ phân chia, xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, cảnh quan từng lô đất, yêu cầu quản lý kiến trúc, sự bố trí các công trình hạ tầng từ đó nhằm mục đích cụ thể hóa nội dng quy hoạch phân khu hoặc là quy hoạch chung.

2.5. Ranh quy hoạch là gì?

Hiểu khái niệm này tương đương với việc bạn hiểu chỉ giới quy hoạch là gì. Đó chính là moọt đường ranh giới đã được xác định rõ ràng trên bản đồ quy hoạch và ở cả trong thực địa. Mục đích của ranh quy hoạch chính là phân định ranh giới giữa phần đất đai dành cho việc xây dựng công trình và phần đất dùng để làm đường giao thông, làm các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng,…

Tham khảo: Việc làm kiến trúc sư quy hoạch

3. Một số vấn đề đổi mới trong luật quy hoạch hiện nay

Các chủ đầu tư dự án, những cá nhân có nhu cầu mua đất đặc biệt cần lưu ý đến các vấn đề liên quan đến luật quy hoạch, ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vài thông tin quan trọng trong luật quy hoạch để có phương thức sử dụng đất hiệu quả.

3.1. Luật nghiêm cấm hành vi từ chối việc cung cấp thông tin quy hoạch

Luật trong hoạt động quy hoạch
Luật trong hoạt động quy hoạch

Luật quy hoạch có quy định về các hành vi sẽ bị nghiêm cấm đối với hoạt động quy hoạch bao gồm:

- Không công bố, công bố không đầy đủ hoặc là công bố chậm quy hoạch, từ chôsi cung cấp các thông tin có liên quan đến quy hoạch (trừ trường hợp các thông tin buộc phải giữ bí mật của Nhà nước), hành vi cố ý công bố sai quy hoạch, cung cấp sai thông tin quy hoạch một cách cố ý hoặc là làm giả, hủy hoại, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu, giấy tờ trong quy hoạch.

- Lập quy hoạch, thẩm định hoặc đưa ra quyết định hay tiến hành phê duyệt cũng như điều chỉnh quy hoạch đầu tư các yếu tố: hàng hóa, dịch vụ; ấn định số lượng và khối lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Lựa chọn các tổ chức tư vấn về lập hay phản biện độc lập quy hoạch không có đủ năng lực chuyên môn.

- Thực hiện không đúng các quy hoạch đã được phê duyệt hay được quyết định.

- Cản trở các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng nào đó tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch.

- Can thiệp trái pháp luật hoặc gây cản trở quy hoạch.

3.2. Quy hoạch không được phép mang tính chất “nhiệm kỳ”

Lưu ý một số điều luật quy hoạch đất
Lưu ý một số điều luật quy hoạch đất

Hoạt động quy hoạch có sự thay đổi mang tính chất nhiệm kỳ, thể hiện sự không đồng nhất, thiếu tính kết nối chính là nguyên nhân tạo ra lực cản đối với sự phát triển của các địa phương nói riêng và toàn cả nước nói chung, do đó, luật pháp quy định quy hoạch cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sau đây:

- Thứ nhất, đảm bảo tuân thủ, đảm bảo tính kế thừa, liên tục, tính ổn định và tính thứ bậc của quy hoạch trong hệ thống quốc gia.

- Thứ hai, đảm bảo về tính đồng bộ và thống nhất giữa hoạt động quy hoạch với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từ đó bảo đảm có thể kết hợp tốt nhất giữa quản lý ngành với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

- Thứ ba, bảo đảm tính khoa học, tính chất có thể ứng dụng công nghệ tân tiến và khả năng kết nối liên thông, sử dụng hiệu quả nguồn lực trên toàn cả nước.

- Thứ tư, đảm bảo tính nhân dân cho quy hoạch, lợi ích quốc gia, lợi ích của địa phương, các vùng và lợi ích của chính người dân cần được đảm bảo hài hòa.

- Bảo đảm nguồn lợi cho hoạt động quy hoạch diễn ra thuận lợi

- Bảo đảm tính chất độc lập giữa các cơ quan liên quan đến quy hoạch bao gồm Hội đồng thẩm định và cơ quan lập quy hoạch.

Còn rất nhiều có yếu tố thông tin quan trọng liên quan đến quy hoạch, tùy vào mục đích tìm kiếm đáp ứng với thực tiễn mà người có nhu cầu sẽ cân nhắc tìm kiếm thêm.

Đọc thêm: Quy hoạch treo là gì và những vấn đề liên quan!

4. Có cần xem quy hoạch trước khi mua nhà hay không?

Câu trả lời chắc chắn là “Có”. Nhưng có rất nhiều người dân không nắm rõ các thông tin về đất đai và quy hoạch, thậm chí không hiểu được vì sao lại phải xem quy hoạch trước khi mua nhà để làm gì, nó có ảnh hưởng gì tới lợi ích của chính bản thân bạn hay không. Điều này sẽ gây ra rất nhiều bất lợi trong quá trình chúng ta giải quyết thủ tục mua bán nhà đất, thậm chí còn để lại những rủi ro lớn. Vậy nên mỗi chúng ta cần phải xem ngay các vấn đề quy hoạch trước khi mua đất, mua nhà.

Khi chúng ta mua đất, hãy xem vị trí của lô đất đó liệu có dính quy hoạch hay không hoặc nó thuộc vào diện quy hoạch gì (ví dụ như thuộc đất công nghiệp hay đất quy hoạch cây xanh đô thị), lô đất đó có phù hợp với mục đích sử dụng của bạn hay không, chăn nuôi trồng trọt, làm nhà ở,… Nếu là lô đất nằm trong diện quy hoạch đô thị thì việc mua laij lô đất đó sẽ không ổn chút nào vì nó là khu vực đã có mục đích, có kế hoạch sử dụng.

Xem quy hoạch đất trước khi mua nhà
Xem quy hoạch đất trước khi mua nhà

Để tránh trường hợp mua nhầm lô đất đã bị quy hoạch, có rất nhiều cách. Bạn có thể xem trên thông tin sổ đỏ của khu đất đang quan tâm, nhờ sự hỗ trợ cuả các công ty dịch vụ hoạt động tại địa phương đó để xem quy hoạch hoặc trực tiếp đến tại những cơ quan có thẩm quyền để hỏi thăm thông tin quy hoạch của khu đất, cũng có thể xin chứng chỉ của quy hoạch vùng.

Như vậy, bài viết này đã giúp cho bạn hiểu được rất nhiều thông tin liên quan đến quy hoạch ngoài khái niệm quy hoạch là gì? Hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình lựa chọn một mảnh đất đẹp để an cư lạc nghiệp nhé.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: