Hướng dẫn cách đọc và Phân tích Báo cáo Tài chính chuẩn

Đọc và làm phân tích Báo cáo Tài chính là nhiệm vụ rất quan trọng với những ai đang làm việc trong ngành tài chính kế toán. Để đọc hiểu và làm được một bảng phân tích tài chính chi tiết thì ngoài kiến thức đã được học trên ghế nhà trường các bạn còn cần rất nhiều các kinh nghiệm khác. Cùng tìm hiểu những kinh nghiệm đó ngay qua bài chia sẻ sau nhé!

1. Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính 

Nhiệm vụ chính của nhà phân tích là thực hiện phân tích toàn diện các báo cáo tài chính. Bài viết này đưa ra một số hướng dẫn cơ bản về cách thức phân tích các phương pháp, loại và cách tiếp cận quan trọng nhất để phân tích tài chính. Hướng dẫn này bao gồm các chủ đề chính của (1) báo cáo thu nhập, (2) bảng cân đối kế toán, (3) dòng tiền và (4) tỷ lệ hoàn vốn, để giúp cả người mới bắt đầu và các chuyên gia tài chính cấp cao.

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính bạn nên biết
Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính bạn nên biết

Hầu hết các nhà phân tích bắt đầu phân tích báo cáo tài chính của họ bằng một báo cáo thu nhập. Theo trực giác, đây thường là điều đầu tiên nghĩ đến trong kinh doanh… Chúng ta thường đặt những câu hỏi như “Doanh nghiệp có thu nhập bao nhiêu, có lãi không, ký quỹ là bao nhiêu?” Để làm gì?

Để trả lời những câu hỏi này và hơn thế nữa, chúng ta đi sâu vào báo cáo thu nhập để bắt đầu. Có hai loại phân tích chính để thực hiện: dọc và ngang. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính này kiểm tra báo cáo thu nhập để xem tất cả các mục hàng có tỷ lệ phần trăm so với doanh thu như thế nào.

Ví dụ, báo cáo thu nhập hiển thị bên dưới có tổng số tiền và tỷ lệ phần trăm tạo nên phân tích theo chiều dọc.

Báo cáo thu nhập hiển thị bên dưới có tổng số tiền và tỷ lệ phần trăm
Báo cáo thu nhập hiển thị bên dưới có tổng số tiền và tỷ lệ phần trăm

- Phân tích dọc: Như các bạn đã biết, việc phân tích báo cáo thu nhập kỹ lưỡng bằng cách xem từng khoản mục dưới dạng phần trăm doanh thu. Phân tích theo chiều dọc sẽ là phân tích những số liệu sau: Các chỉ số chính như sau; Giá vốn hàng bán tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu (COGS); Lợi nhuận gộp theo phần trăm doanh thu; Khấu hao theo phần trăm doanh thu; Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp (SG & A) trên tổng doanh thu; Lãi suất theo phần trăm doanh thu; Lợi nhuận trước thuế (LNTT) tính theo phần trăm doanh thu; Đánh thuế theo phần trăm thu nhập; Thu nhập ròng theo phần trăm doanh thu.

Thu nhập ròng theo phần trăm doanh thu
Thu nhập ròng theo phần trăm doanh thu

- Phân tích theo chiều ngang: Bây giờ chúng ta hãy xem xét một cách khác để đánh giá báo cáo thu nhập. Trong phân tích ngang, sự thay đổi hàng năm (theo năm) của từng khoản mục được xác nhận trong toàn bộ báo cáo thu nhập. Để thực hiện bài tập này, bạn cần lấy giá trị của chu kỳ N, chia nó cho giá trị của chu kỳ N-1, và trừ đi 1 từ số đó để có được tỷ lệ thay đổi. Ví dụ: doanh thu năm 2017 là 4.000 đô la và doanh thu năm 2016 là 3.000 đô la. Thay đổi hàng năm trong doanh thu tương đương với $ 4.000 / $ 3.000 trừ đi một hoặc 33%.

Tham khảo: việc làm tài chính

2. Các chỉ số thu thập được từ quá trình phân tích báo cáo tài chính

Phần phân tích báo cáo tài chính này đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn. Lấy một số mục trên báo cáo thu nhập của bạn và so sánh chúng với tài sản vốn của công ty bạn trên bảng cân đối kế toán. Các chỉ số trên bảng cân đối kế toán có thể được chia thành nhiều loại, chẳng hạn như thanh khoản, đòn bẩy và hiệu quả hoạt động. Các tỷ lệ hiện tại chính của doanh nghiệp là:

- Hệ số thanh toán nhanh

- Tỉ lệ hiện tại

- Vốn lưu động ròng

Các chỉ số thu thập được từ quá trình phân tích báo cáo tài chính
Các chỉ số thu thập được từ quá trình phân tích báo cáo tài chính

 Các tỷ lệ đòn bẩy chính là:

- Nợ vốn chủ sở hữu

- Nợ vốn

- Nợ EBITDA

- Bảo hiểm quan tâm

- Tỷ lệ phí cố định

 Các chỉ số hiệu quả hoạt động chính như sau.

Các chỉ số thu thập được từ quá trình phân tích báo cáo tài chính
Các chỉ số thu thập được từ quá trình phân tích báo cáo tài chính

- Doanh thu hàng tồn kho

- Số ngày phải thu

- Các khoản phải trả ngày

- Vòng quay tổng tài sản

- Vòng quay tài sản ròng

Bạn có thể sử dụng các tỷ lệ này để xác định mức độ hiệu quả mà công ty của bạn đang tạo ra doanh thu và tốc độ bán hàng tồn kho của bạn. Các tỷ số tài chính trên được trích từ bảng cân đối kế toán có thể được sử dụng để giúp đánh giá khả năng thanh toán và đòn bẩy của doanh nghiệp bạn.

3. Từ báo cáo tài chính cho đến những phân tích quan trọng liên quan khác

3.1. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chúng ta hãy nhìn vào các báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Hãy xem báo cáo lưu chuyển tiền tệ và tất cả những thông tin chi tiết mà nó cho biết về doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp bạn hiểu được dòng tiền vào và ra trong kỳ được bảo hiểm.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm ba thành phần sau:

- Tiền từ hoạt động kinh doanh

- Tiền dùng để đầu tư

- Tài trợ tiền mặt

Mỗi phần trong ba phần này cho thấy một phần quan trọng và duy nhất của các nguồn tài trợ và việc sử dụng tiền mặt của công ty trong thời kỳ được đánh giá. Nhiều nhà đầu tư coi báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chỉ số quan trọng nhất đánh giá hoạt động của một công ty và thật khó để tưởng tượng rằng cho đến gần đây, các công ty thậm chí còn không phải nộp báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Từ báo cáo tài chính cho đến những phân tích quan trọng liên quan khác
Từ báo cáo tài chính cho đến những phân tích quan trọng liên quan khác

Ngày nay, các nhà đầu tư đang nhanh chóng chuyển sang phần này để xem liệu công ty có thực sự kiếm tiền hay không và các yêu cầu tài trợ của nó. Điều quan trọng là phải hiểu cách đánh giá đúng hoạt động của tổ chức của bạn từ góc độ quản lý tiền mặt bằng cách sử dụng các tỷ lệ khác nhau.

3.2. Phân tích các khoản nợ mà doanh nghiệp đang gánh

Ngoài ra bạn cũng cần phải phân tích các khoản nợ mà doanh nghiệp đang phải trải qua. Các khoản nợ này cơ bản bao gồm:

- Nợ trái phiếu

- Nợ dài hạn

- Cho vay hợp vốn và cho thuê

- Cổ phiếu ưu đãi

- Cổ phiếu phổ thông

Bên cạnh những thông tin này thì các báo cao tài chính cũng giúp cho những nhà phân tích có thể phân tích được rất nhiều những thông tin liên quan khác. Ví như nợ ngắn hạn hoạt động tỷ lệ dòng tiền là tỷ lệ giữa dòng tiền hoạt động và nợ ngắn hạn (kinh doanh). Dòng tiền kinh doanh/ nợ ngắn hạn và khoản nợ cần phải trả trong vòng một năm được chi trả bởi hoạt động kinh doanh chính.

Phân tích các khoản nợ mà doanh nghiệp đang gánh
Phân tích các khoản nợ mà doanh nghiệp đang gánh

Tài sản hoạt động Tỷ lệ thu nhập hoạt động là tỷ lệ giữa thu nhập hoạt động trên tài sản hoạt động (thu nhập hoạt động / tài sản hoạt động %), và là một chỉ số của thu nhập hoạt động chia cho tài sản hoạt động. Dòng tiền tự do là dòng tiền có thể được sử dụng tự do bởi các công ty và dựa trên các hoạt động bán hàng.  Nó là tổng các luồng tiền thu được từ các luồng tiền và hoạt động đầu tư. Tỷ lệ các khoản phải thu thương mại trên các khoản phải trả thương mại là tỷ lệ giữa các khoản phải thu thương mại với các khoản phải thu khách hàng (phải thu khách hàng / phải trả khách hàng % và là một chỉ số về mức độ an toàn trong ngắn hạn.

Xem ngay: Trọn bộ mô tả công việc kế toán doanh thu từ A đến Z bạn nên biết!

3.3. Phân tích giá lợi nhuận và khả năng sinh lời

Phần phân tích báo cáo tài chính này cho thấy động lực thúc đẩy hoạt động tài chính.  Bằng cách sử dụng Kim tự tháp tỷ lệ, bạn có thể xác định cách xác định lợi nhuận, hiệu quả và khai thác động lực của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Đây là phần nâng cao nhất và các chuyên gia nên xem bản demo về cách thực hiện phân tích này. Việc xác định tỉ lệ lợi nhuận và khả năng sinh lời là đặc biệt quan trọng nó giúp bạn dựa vào đó để lập ra một “kim tự tháp” về tài chính doanh nghiệp cho mình.

 Những hiểu biết quan trọng có được từ Kim tự tháp Tỷ lệ bao gồm:

- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Phân tích giá lợi nhuận và khả năng sinh lời
Phân tích giá lợi nhuận và khả năng sinh lời

- Khả năng sinh lời, hiệu quả, tỷ lệ đòn bẩy

- Tỷ lệ chính nhỏ - trung và lớn.

- Phân tích DuPont

Xây dựng một kim tự tháp tỷ lệ giúp bạn hiểu rất rõ về doanh nghiệp của mình và các báo cáo tài chính của nó.

Nhìn chung phân tích báo cáo tài chính là một công việc vô cùng quan trọng, ý nghĩa mà những nhà lãnh đạo, giám đốc tài chính, nhà phân tích cần thực hiện. Hy vọng rằng, qua bài viết này bạn đã nắm được nhiều thông tin hữu ích hơn về phân tích báo cáo tài chính và những hướng dẫn liên quan khác.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào