Trọn bộ mô tả công việc kế toán doanh thu từ A đến Z bạn nên biết!

Việc làm kế toán doanh thu được rất nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhiều hiện nay, nắm rõ bản mô tả công việc kế toán doanh thu sẽ giúp bạn dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc hiểu rõ công việc, tăng tỉ lệ thu hút ứng viên tìm việc. Cùng tìm hiểu bản mô tả công việc kế toán doanh thu dưới đây để nắm rõ những thông tin nổi bật này bạn nhé!

1. Kế toán doanh thu là làm gì?

Kế toán doanh thu chịu trách nhiệm xử lý các kiểm tra và số dư của các khoản doanh thu được tạo ra trong một tổ chức. Còn được gọi là kế toán cao cấp, công việc của kế toán doanh thu liên quan đến việc quản lý tài chính của tổ chức và lưu giữ hồ sơ tài chính.

Công việc kế toán doanh thu hiện nay được tuyển dụng như thế nào?
Công việc kế toán doanh thu hiện nay được tuyển dụng như thế nào?

Để hỗ trợ công ty thực hiện các trách nhiệm kế toán cho công ty. Kế toán doanh thu chịu trách nhiệm về các chức năng kế toán cụ thể của ngành và hàng tháng cho bộ phận sản xuất khí tự nhiên. Các trách nhiệm cũng có thể bao gồm các nhiệm vụ hành chính hàng ngày và các dự án được giao cho nhóm. Vị trí kế toán doanh thu cung báo cáo trực tiếp cho Trợ lý Kiểm soát viên.

2. Mô tả công việc kế toán doanh thu chi tiết

Kế toán doanh thu sẽ cần phải thực hiện những công việc sau đây:

  • Thực hiện các báo cáo bán hàng, doanh thu hay lập các phiếu doanh thu. ... 
  • Kiểm tra số lượng hàng hóa, doanh thu bán hàng và cập nhật cho kế toán trưởng hoặc bộ phận kế toán trong ngày. 
  • Lưu trữ các hóa đơn bán hàng và so sánh với hóa đơn sử dụng trước đó
  • Làm các báo cáo về các khoản giảm trừ doanh thu
  • Điều chỉnh các khoản giảm trừ, đảm bảo mọi vấn đề liên quan đến giảm trừ doanh thu được phê duyệt của cấp trên.
  • Làm các báo cáo tổng hợp để gửi kế toán trưởng xem xét và duyệt.

2.1. Kế toán doanh thu thực hiện những nhiệm vụ thiết yếu 

Các kế toán doanh thu sẽ thực hiện các chức năng, công việc thiết yếu của một kế toán. Nổi bật trong đó là các chức năng:

- Quản lý tiền mặt cho tài khoản của doanh nghiệp.

- Duy trì các tệp giấy và điện tử cho tất cả các chủ đất.

- Xem xét và xử lý các thay đổi nhận được từ Quản lý đất đai trên tất cả các thông tin và tập giấy

- Duy trì tốt tất cả thông tin tài khoản chủ sở hữu và chủ sở hữu trong hồ sơ doanh nghiệp.

- Trao đổi với người giám sát và nhân viên hiện trường về báo cáo khối lượng và bảo trì vấn đề

- Liên hệ về các vấn đề thanh toán tiền bản quyền và thư từ của chủ đất

Kế toán doanh thu thực hiện những chức năng thiết yếu v
Kế toán doanh thu thực hiện những chức năng thiết yếu 

- Lập bản đối chiếu ngân hàng hàng tháng về tài khoản trong vòng 5 ngày làm việc sau khi kết thúc tháng.

- Chuẩn bị lịch đối chiếu tài khoản G / L hàng tháng và điều chỉnh các mục nhập 10 ngày sau tháng đóng cửa.

- Duy trì biểu thuế tài sản cho công ty sản xuất.

- Xử lý và đối chiếu phân bổ doanh thu gas hàng tháng trước ngày 25 của tháng. Ngoài ra, thư hoặc hỗ trợ qua thư, lấy sao lưu đường ống, nộp thủ tục giấy tờ, phát hành thanh toán và cung cấp thư từ cho quá trình này. 

- Đảm bảo tất cả các đơn hàng hàng tháng được đặt đúng cách.

- Quản lý việc lập hóa đơn và báo cáo khí đốt hàng năm cũng như việc thu chi và thiết lập các tài khoản.

- Quản lý danh sách nguồn cung cấp nhiên liên miễn phí

- Quản lý và phát hành tiền bản quyền và tiền thuê giếng hàng năm.

- Cung cấp hỗ trợ sao lưu cho nhóm kế toán khi cần thiết, tức là mở thư, kiểm tra quy trình tiền gửi, A / P và A / R.

- Hỗ trợ kiểm toán; cung cấp các thủ tục giấy tờ từ hồ sơ và các bộ phận khác.

- Các nhiệm vụ khác trở nên rõ ràng đối với vị trí hoặc do người giám sát của họ yêu cầu.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm soát tài chính

Là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, họ rất chú ý đến các khoản phải trả và phải thu trong công ty để tạo ra sự cân bằng giữa cả hai. Các kế toán doanh thu làm việc trực tiếp với khách hàng và đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán của khách hàng đều được nhận đúng thời gian đã thỏa thuận, không chậm trễ.

Để cân đối các tài khoản một cách hợp lý, kế toán doanh thu sẽ kiểm tra tất cả các hoạt động của sổ cái liên quan đến doanh thu ở tất cả các phòng ban trong công ty. Như một biện pháp để thúc đẩy doanh số bán hàng và sự bảo trợ của công ty, cá nhân trong vai trò này sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ phận tiếp thị và quảng cáo để đưa ra các chiến lược tiếp thị và khuyến mại hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm soát tài chính
Thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm soát tài chính

Các nhiệm vụ khác mà kế toán doanh thu thực hiện bao gồm đảm bảo rằng công ty không có nợ bằng cách tránh các tình huống có thể dẫn đến việc công ty phát sinh các khoản nợ, và cũng cố gắng thu hồi các khoản nợ cho công ty đúng hạn. Kế toán thường thông qua các phiếu thu hàng ngày của công ty, ghi lại và chuyển cho các nhân viên thích hợp trong công ty để ghi chép tài chính.

Họ xem tất cả các khoản phải trả trong các giao dịch kinh doanh của công ty và đảm bảo rằng không có sai sót trong hồ sơ. Là bộ phận tài chính đầu não của tổ chức, kế toán phụ trách doanh thu có trách nhiệm lập và kiểm tra báo cáo tài chính của công ty vào cuối tháng và đảm bảo rằng nó chính xác và chi tiết để dễ hiểu.

Các nhiệm vụ khác mà họ được yêu cầu thực hiện bao gồm phân tích tất cả các hợp đồng và khoản đầu tư của công ty, kiểm tra các lỗ hổng có thể dẫn đến tổn thất tài chính và đề xuất các cách để tránh nó. Họ sẽ theo dõi và quản lý dòng tiền trong chi tiêu của công ty và đảm bảo sự luân chuyển tiền mặt vừa phải để tránh bị dự phòng quá mức.

2.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác 

Mục tiêu của người quản lý kế toán là hoàn thành các mục tiêu doanh thu và tuân thủ các chính sách kế toán và báo cáo.  Điều này bao gồm việc xem xét và phân tích tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định và tinh chỉnh tài liệu báo cáo.  Tất cả điều này được thực hiện đồng thời xác minh tính toàn vẹn và chính xác của hoạt động tài chính, bảo vệ tài sản của tổ chức và phát triển các quy trình kinh doanh hiệu quả để ghi nhận doanh thu.  Người quản lý kế toán cũng chịu trách nhiệm giám sát các hợp đồng nhất định vì nó liên quan đến báo cáo tài chính, lập kế hoạch chiến lược hàng đầu cho các chính sách kế toán và duy trì kiểm soát nội bộ đối với các giao dịch tài chính.

 Nhiệm vụ và Trách nhiệm:

- Quản lý chức năng kế toán tổng hợp.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác
Thực hiện một số nhiệm vụ khác 

- Xây dựng chiến lược tổ chức kế toán bằng cách đóng góp kế toán và tài chính thông tin, phân tích và khuyến nghị đối với tư duy và định hướng chiến lược; thiết lập mục tiêu chức năng phù hợp với mục tiêu tổ chức.

- Giám sát việc hoàn thành các tài khoản sổ cái và báo cáo tài chính.

- Đánh giá và thực hiện các cải tiến thích hợp đối với các quy trình kế toán nội bộ để đảm bảo rằng các thông lệ đó phù hợp với các mục tiêu chung của tổ chức.

- Cung cấp các dự báo tài chính bằng cách phối hợp chuẩn bị ngân sách / dự báo; thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin tài chính; tư vấn cho các bộ phận về việc thu thập và phân tích dữ liệu.

- Dựa vào kinh nghiệm dày dặn và khả năng phán đoán để lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu.

- Lãnh đạo và chỉ đạo công việc của người khác.

- Duy trì đủ tiền bằng cách dự báo các yêu cầu và nghĩa vụ tiền mặt.

- Giảm thiểu các khoản thuế bắt buộc hợp pháp bằng cách nghiên cứu các quy định;  trình bày các chiến lược thuế để sự quản lý; nộp hồ sơ khai thuế.

- Hoàn thành sứ mệnh của bộ phận và tổ chức bằng cách hoàn thành các kết quả liên quan khi cần thiết.

- Giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày cần thiết để duy trì sổ cái chung của Cơ quan. Giám sát, chỉ đạo và xem xét công việc của nhân viên kế toán (bao gồm, nhưng không giới hạn, đối chiếu tiền mặt, đối chiếu báo cáo tài khoản ủy thác, kiểm tra các khoản, các giao dịch phải thu, hoạt động tài sản cố định, bảng lương, các giao dịch phải trả, hoạt động nợ, ghi doanh thu và chi phí, v.v.).

Giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày
Giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày

- Quản lý tiền mặt (bao gồm việc lưu chữ, chuyển tiền trong các quỹ tín thác khác nhau).

- Duy trì bộ hồ sơ chi tiết và hồ sơ có tổ chức để ghi lại các giao dịch tài chính.

- Giải quyết các vấn đề kế toán phức tạp hoặc hỗ trợ các nhân viên Cơ quan khác giải quyết các vấn đề tài chính. Xem xét sổ cái tổng hợp hàng tháng để đảm bảo tính chính xác của việc đăng.

- Tạo báo cáo tài chính liên quan đến tài khoản ủy thác của Cơ quan cho các cuộc họp hội đồng quản trị hàng tháng. Điều phối các hoạt động tổng kết hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm và báo cáo tài chính đột xuất.

- Đưa ra và thực hiện các khuyến nghị để cải tiến các quy trình và thủ tục kế toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc yêu cầu.

Ngoài những công việc nổi bẩt khác như

Tham khảo: tìm việc làm kế toán

3. Các yêu cầu tuyển dụng cần đáp ứng

Rất đáng tin cậy với khả năng làm việc đến khi hoàn thành công việc, linh hoạt trong việc đáp ứng các thời hạn quan trọng. Chú ý tuyệt vời đến từng chi tiết với sự tập trung nhất quán vào độ chính xác.  Sẵn sàng học hỏi ngành và thích ứng với môi trường thay đổi.  Khả năng quản lý ưu tiên, làm việc độc lập và giao tiếp với đồng nghiệp ở mọi cấp độ.

Các yêu cầu tuyển dụng cần đáp ứng
Các yêu cầu tuyển dụng cần đáp ứng

- Bằng Cử nhân tối thiểu về Kế toán hoặc Tài chính.

- Kinh nghiệm kế toán/ tài chính 5 năm với trách nhiệm giám sát các quy trình và các thủ tục.

- Kỹ năng máy tính vững vàng, bao gồm thành thạo Excel, Outlook, PowerPoint và QuickBooks.

- Thành thạo Microsoft Word, Access, Excel.

- Có kiến ​​thức về phần mềm Kế toán và Tính lương và các hệ thống như QuickBooks.

 - Am hiểu về các hợp đồng của Chính phủ.

 - Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói mạnh mẽ

- Ưu tiên có kinh nghiệm phi lợi nhuận trước đó.

- Có kinh nghiệm chuẩn bị trước thông tin cho các cuộc đánh giá.

- Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, tính linh hoạt và khả năng thiết lập các ưu tiên.

- Khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và giải quyết các nhu cầu đồng thời.

- Làm việc chính xác, chú ý đến từng chi tiết.

- Giữ bí mật thông tin nhạy cảm.

- Giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm tối thiểu

- Yêu cầu bằng Cử nhân Kế toán hoặc chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên chỉ định CPA.

- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán.

- Hiểu biết sâu sắc về Các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận (GAAP) và Các Chuẩn mực Kế toán của Chính phủ (GASB).

- Có kinh nghiệm với các nguyên tắc và thủ tục kế toán của chính phủ/ phi lợi nhuận.

- Khả năng xây dựng và thiết lập các chính sách và thủ tục tài chính.

- Khả năng làm việc độc lập, ít bị giám sát.

- Có khả năng chỉ đạo và giám sát hiệu quả.

- Kiến thức về các khái niệm hoạt động và ngân sách vốn.

- Khả năng phân tích dữ liệu tài chính và chuẩn bị các báo cáo chính xác kịp thời.

- Kiến thức về các chính sách và thông lệ liên quan đến quản lý tiền lương và phúc lợi. Kiến thức về các chính sách và thủ tục nhân sự.

- Kiến thức và khả năng sử dụng máy tính cá nhân và các ứng dụng phần mềm (ví dụ: Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, …).

- Khả năng sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý tài chính tự động hiện đại. Có thêm kiến ​​thức về Kintera Fundware và AccuFund.

Khả năng phân tích dữ liệu tài chính
Khả năng phân tích dữ liệu tài chính

- Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và khả năng duy trì hồ sơ chi tiết.

- Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng cả văn bản và lời nói.

- Khả năng làm việc hiệu quả trong điều kiện căng thẳng.

- Khả năng chủ động và phán đoán nhạy bén và phản ứng theo quyết định trong các điều kiện khác nhau.

- Có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ hiệu quả và phù hợp với công chúng, các sở ban ngành của Thành phố, các Chính quyền, cơ quan và nhân viên khác.

Trên đây là trọn bộ thông tin về mô tả công việc kế toán doanh thu chuẩn xác và đầy đủ nhất cho bạn. Cùng với đó là những thông tin về kỹ năng và một số yêu cầu tuyển dụng khác.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: