Đáp án cho: Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước ra làm gì?

Làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc bộ máy chính trị luôn là một trong những định hướng hàng đầu đối với nhiều người Việt Nam hiện nay. Vậy khi lựa chọn theo học ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước ra làm gì, bạn cần phải tìm định hướng tốt nhất cho việc làm của bản thân? Để hỗ trợ bạn có những định hướng tốt nhất cho bản thân về việc làm sau tốt nghiệp với ngành học này, bài viết không chỉ cho bạn đáp án bạn cần mà còn cho bạn các kiến thức liên quan, đừng bỏ lỡ!

Việc Làm Nhà Nước

1. Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Việt Nam hoạt động kinh tế chính trị đều dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, điều này đã tạo động lực và lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều học sinh cho ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước hiện nay. 

Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước là một chuyên ngành đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học, thông qua đó cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất về chính trị, có tư tưởng đạo đức nghề nghiệp và tư duy tốt nhất để phát triển hệ thống, bộ máy Đảng, hành chính và chính quyền hiện nay của nước ta.

Một chuyên ngành đưa bạn từ kiến thức tổng hợp tạo tư duy nền tảng về hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, về bộ máy chính quyền. Tiếp thu và có những kiến thức chuyên sâu về phương hướng hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, phương hướng trong quản lý hệ thống chính trị nhà nước, và xây dựng để phát triển bộ máy và đảm bảo vai trò quản lý tốt nhất xã hội.

Đây là một ngành trong cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan quan trọng trong bộ máy và sự vận hành bình thường. Các bạn học sinh khi lựa chọn theo học là những người thông minh, sáng suốt, một ngành học không có sự phát triển “nở rộ” như các ngành kinh tế, những không thể thiếu cho một nền chính trị xã hội ổn định, trật tự và phát triển bền vững được.

Xem thêm: Định hướng nghề nghiệp: Ngành quản lý nhà nước ra làm gì?

2. Kiến thức thu nhận với ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Theo đuổi ngành học này bạn có thể thu về không chỉ là kiến thức chuyên ngành mà còn có kỹ năng nghề nghiệp cùng với các phẩm chất về thái độ, nghề nghiệp và chính trị. Cùng đi sâu vào cụ thể các kiến thức bạn nhận về thông qua chương trình đào tạo tại các trường đại học cho ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước như sau:

Kiến thức thu nhận với ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Kiến thức thu nhận với ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

2.1. Thu nhận về mặt kiến thức

Theo học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước bạn thu nhận về cho bản thân các kiến thức từ cơ bản cho đến những kiến thức chuyên sâu như:

Có được các kiến thức cơ bản của hệ thống chủ nghĩa Mác – Lenin, Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng chính quyền Nhà nước và xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để bạn có thể tiếp thu và phát triển các nền tri thức qua các kiến thức chuyên sâu.

Thu về “túi” những kiến thức chuyên sâu về xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền Nhà nước, kiến thức về chính trị học, có được các phương pháp trong nghiên cứu khoa học và vận dụng các kiến thức lý thuật vào công tác chuyên môn và phương pháp giải quyết đối với các vấn đề thực tiễn được đặt ra.

Thông qua chương trình học giúp bạn có được phương pháp để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trai, những kẻ phá hoại và thù địch, đi ngược với lợi ích chung của dân tốt và hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam; những kẻ chống đối lại chính sách của Đảng và Nhà nước.

2.2. Thu nhận về mặt kỹ năng

Không chỉ có kiến thức mà thông qua chương trình đào tạo với ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước bạn còn có được các kỹ năng như:

Bạn có được các kỹ năng về nhân diện, phân tích và vận dụng các kiến thức, hiểu biết lý luận và phương pháp để có thể đua ra các lựa chọn, xác định và đề xuất đối với các vấn đề trong ngành này cho các đề tài nghiên cứu.

Bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng tham gia vào việc hoạch định hoặc sửa đổi hoặc hoàn thiện đối với các chủ trương và chính sách của Nhà nước và Đảng đối với hệ thống các cấp quản lý từ trung ương đến địa phương.

Bạn thu về khả năng thực hiện và triển khai các tư tưởng và đường lối, chính sách của Đảng, đồng thời có kỹ năng để bảo vệ quan điểm, chính sách của Đảng để đảm bảo chống lại kẻ thù địch, đưa hệ thống quản lý xã hội phát triển, giúp ổn định và phát triển xã hội bền vững.

Kiến thức thu nhận với ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Kiến thức thu nhận với ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Không chỉ có vậy, theo học chương trình của ngành bạn còn có được các kỹ năng về phương pháp dạy học cho ngành đối với các bậc dậy từ trung cấp, cao đẳng, đại học về tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2.3. Củng cố cho sinh viên về phẩm chất chính trị và thái độ về nghề nghiệp

Với chương trình đào tạo được xây dựng tại các trường đại học cho chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước giúp củng cố cho người theo học thái độ chính trị đúng đắn, phẩm chất nghề nghiệp để phục vụ cho ngành.

Đào tạo và cung cấp cho xã hội đội ngũ tận tụy, có chuyên môn và bản lĩnh trong công tác nghiệp vụ với chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước để đảm bảo phát triển hệ thống và bộ máy chính trị tốt nhất từ đó đẩy mạnh và tạo động lực quản lý xã hội tốt, đưa xã hội phát triển tốt nhất.

3. Các vị trí công tác cho xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước hiện nay là gì?

Điều mà bất cứ ai cũng quan tâm khi đang chọn ngành học đã theo học ngành có một định hướng rõ ràng giúp tạo động lực học tập và rèn luyện bản thân được tốt nhất, đáp ứng nhu cầu về tuyển dụng việc làm sau tốt nghiệp đối với chuyên ngành học này. Sau khi tốt nghiệp với bằng cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước bạn có thể về công tác tại các vị trí công việc như:

 Các vị trí công tác cho ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước hiện nay là gì?
 Các vị trí công tác hiện nay như thế nào?

Thứ nhất, bạn có thể trở thành cán bộ công tác tại các cơ quan quản lý của Đảng và Nhà nước từ trung ương cho đến địa phương như: Bạn có thể làm việc tại Đoàn thanh niên, ban dân vận, ban tuyên giáo, hội phụ nữ, làm việc tại Ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân các cấp,…

Thứ hai, bạn cũng có thể trở thành một cán bộ chuyên nghiên cứu về Đảng và chính sách tại các viện nghiên cứu hoặc các ban khác nhau của Đảng trong bộ máy chính quyền từ trung ương cho đến địa phương hiện nay tại nước ta.

Thứ ba, bạn cũng có thể công tác với vai trò là một giảng viên dạy học các môn như quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, công tác dân vận,.. trong bộ máy chính trị của nhà nước từ địa phương đến trung ương. Cơ hội để dạy môn giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục cấp trung học cơ sở và phổ thông.

Thứ tư, cơ hội được giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước với các môn học như nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh, xây dựng Đảng và chính sách nhà nước, đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam,…

Thứ năm, bạn cũng có cơ hội để làm việc tại các doanh nghiệp lớn, các đơn vị sự nghiệp hiện như với vai trò là người đại diện cho người lao động – một cán bộ công tác đoàn để bảo vệ quyền lợi và các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, bạn có thể thấy được rằng, ở bất kỳ một địa phương tỉnh thành nào cũng cần phải có hệ thống quản lý chính quyền để hoạt động của nơi đó được ổn định và phát triển, điều này tạo điều kiện tốt để bạn có thể về công tác tại nhiều các địa phương với nhiều vị trí công việc khác nhau của bản thân.

Ngành Đông Nam Á học ra làm gì

 Các vị trí công tác cho Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước hiện nay là gì?
 Các vị trí công tác cho bạn với xây dựng Đảng và chính quyền Nhà Nước hiện nay

4. Một vài thông tin về tuyển sinh với xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Để theo đuổi con đường làm việc trong bộ máy chính quyền Nhà nước hiện nay, bạn quyết tâm theo học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, vậy để đảm bảo cho bản thân có cơ hội theo ngành tốt nhất, bạn nên tìm hiểu và bổ xung kiến thức về trường, khối, và điểm chuẩn xét tuyển của ngành như thế nào để đảm bảo có thể vượt qua một cách tốt nhất. Cùng vieclam88.vn giúp bạn mang về cẩm nang tuyển sinh tốt nhất với các thông tin cụ thể như sau:

4.1. Trường đào tạo ngành bạn có thể lựa chọn

Hiện nay tại Việt Nam có 4 trường đại học đào tạo chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước để bạn lựa chọn như sau:

 • Trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
 • Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Trường Đại học Nội vụ
 • Trường Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh

Như vậy, bạn có thể thấy rằng đầy là chuyên ngành dễ tìm trường đào tạo hơn với khu vực phía bắc nước ta hiện nay. Khi chọn trường, bạn nên tìm hiểu kỹ để đảm bảo vào trường được tốt nhất và có được bàn đạp tốt sau khi ra trường cho nghề nghiệp của bản thân.

 Một vài thông tin về tuyển sinh với Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
 Một vài thông tin về tuyển sinh với xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

4.2. Khối thi tuyển sinh cho ngành

Theo đuổi trên con đường đi với ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước bạn cần phải lựa chọn khối thi xét tuyển đầu vào cho các tổ hợp môn cụ thể như sau:

 • Tổ hợp môn xét tuyển C00 cho các môn địa lý, lịch sử, ngữ văn.
 • Tổ hợp môn xét tuyển C03 cho các môn lịch sử, toán học, ngữ văn.
 • Tổ hợp môn xét tuyển C04 cho các môn Đại lý, toán học, ngữ văn.
 • Tổ hợp môn xét tuyển D01 cho các môn toán học, tiếng Anh, ngữ văn.

Đâu là khối tổ hợp môn thể mạnh của bạn, hãy lựa chọn nó để có cơ hội cao nhất ứng tuyển vào ngành học này.

4.3. Điểm chuẩn xét tuyển vào ngành 

Điểm chuẩn mới chất cho ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước cho các bạn lựa chọn ngành như sau:

 Một vài thông tin về tuyển sinh với ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
 Một vài thông tin về tuyển sinh với xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
 • Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền có điểm chuẩn xét tuyển 2019 với ngành học này cho các khối thi vào khoảng từ 17 điểm – 18 điểm.
 • Trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mới nhất có điểm chuẩn xét tuyển là 15 điểm cho tất cả các khối xét tuyển năm 2019
 • Trường Đại học Nội vụ có điểm chuẩn 2019 cho ngành rơi vào khoảng từ 15 điểm – 18 điểm tùy thuộc vào lựa chọn khối tuyển sinh của bạn.
 • Đối với trường Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn xét tuyển 2019 là 18 – 19 điểm cho các khối xét tuyển đầu vào.

Mức điểm để xét tuyển vào ngành học này không cao, phù hợp với rất nhiều các bạn trẻ chỉ dừng ở lực học trung bình khá, khá để có thể có cơ hội đậu vào trường.

Tham khảo: Ngành giáo dục chính trị và những điều giới trẻ cần biết

5. Tố chất “nâng cánh” ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước phát triển

Khi đa lựa chọn theo học ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước bạn có biết cần phải đảm bảo đáp ứng các tố chất gì để phát triển với ngành và nghề hay không? Nếu bạn đang muốn cải thiện bảo thân tốt nhất để phát triển với nghề thì cần phải đảm bảo được có các tố chất như sau:

Thứ nhất, bạn cần phải đảm bảo về một lý trí vững vàng trong quan điểm chính trị đúng đắn và đi đúng hướng theo quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Thứ hai, bạn cần là một người có kỷ luật tốt, có ý thức tổ chức, trung thức trong công việc và cách sống, đoàn kết với các thành viên trong tập thể. Luôn có tình thần phê bình và tự phê bình bản thân một cách tốt nhất để phát triển.

 Tố chất “nâng cánh” ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước phát triển
 Tố chất “nâng cánh” ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước phát triển

Thứ ba, bạn là người có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt, khả năng về thuyết phục đối với người nghe khi truyền đạt về chính sách, đường lối và chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, có khả năng làm việc độc lập tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả, đồng thời có kỹ năng về ngoại ngữ, tin học văn phòng thành thạo sẽ là lợi thế không chỉ xin việc mà trong công việc cũng giúp bạn rất nhiều.

Thứ năm, khả năng kiên trì và chịu được áp lực công việc. Biết cách tạo niềm tin với động nghiệm và với người dân để đảm bảo có thể tiến xa hơn nữa trong bộ máy chính trị nhà nước.

Đó là một số tố chất cần có để phát triển ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước sau ra trường với tấm bằng cử nhân để về công tác tại nhiều vị trí công việc khác nhau.

Hy vọng với các thông tin chia sẻ về ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước ra làm gì đã giúp bạn có câu trả lời “hoàn hảo” cho định hướng nghề nghiệp tương lai. Không chỉ vậy, với các thông tin có ích và liên quan trong bài viết này sẽ giúp bạn chọn ngành và tự tin phát triển với nó.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
img_comment

Nguyên manh thuong

6:45 pm 06-10-2020

Nghành này đang rất hót

img_reply

Admin

10:40 pm 06-10-2020

Cảm ơn bạn

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh:

adu