Hiểu đúng và đầy đủ về môi trường quản trị nhân lực là gì?

Nhân sự là cốt lõi căn bản của quản trị doanh nghiệp. Có nhân lực thì doanh nghiệp mới có thể phát triển và có môi trường để quản trị nhân lực được tốt hơn. Vậy hiểu như thế nào cho đúng và đầy đủ nhất về môi trường quản trị nhân lực sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây. 

1. Môi trường quản trị nhân lực là gì?

Môi trường quản trị nhân lực (Human resource management environment - HRM) là tất cả những môi trường nhằm đảm bảo cho hoạt động của tổ chức, thu hút, sử dụng và đánh giá những yêu cầu về lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu của tổ chức/ doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. 

Phạm vi sử dụng của quản trị nhân lực đó là công tác quản lý con người trong một nội bộ doanh nghiệp, sự đối xử của doanh nghiệp đối với người lao động cũng như cách thức để quản lý người lao động, giúp họ thực hiện hiệu quả công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp. 

Môi trường quản trị nhân lực là gì?
Môi trường quản trị nhân lực là gì?

Môi trường quản trị nhân lực sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho việc doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong xã hội cũng như trên thị trường. Quản trị nhân lực tốt sẽ làm tăng hiệu suất làm việc cho các nhân viên đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Giúp doanh nghiệp sử dụng tốt môi trường kinh doanh và củng cố duy trì số lượng và chất lượng cao của nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc thân thiện, mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên. 

Nhà quản trị nếu quản lý tốt nguồn nhân lực của mình và tạo điều kiện môi trường quản trị tốt phù hợp với văn hoá doanh nghiệp thì sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân viên cũng như sự nể trọng. 

Sự chuyển dịch từ quy trình thủ công sang quy trình máy móc, từ lao động phổ thông sang lao động có tay nghề, từ kinh tế sản xuất sang kinh tế dịch vụ và từ thời đại máy móc sang thời đại của sự chuyên quyền kéo theo nhiều sự biến đổi trong cách thức vận hành của môi trường quản trị nhân lực. 

Đọc thêm: Ngành quản trị nhân lực ra làm gì ? Kinh nghiệm làm việc

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường quản trị nhân lực

Yếu tố ảnh hưởng đến môi trường quản trị nhân lực bao gồm yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. 

2.1. Môi trường bên trong

Đây là lực lượng bên trong của tổ chức/ doanh nghiệp hay còn được gọi là nội bộ doanh nghiệp. Nội lực của yếu tố nhân lực trong doanh nghiệp có ảnh hưởng sâu sắc đến các chức năng của hoạt động quản trị nhân lực. Môi trường nội bộ của HRM bao gồm yếu tố về công đoàn, văn hoá tổ chức và xung đột, các cơ quan chuyên môn, các mục tiêu của tổ chức và các chính sách. 

- Công đoàn: công đoàn được thành lập để bảo vệ lợi ích của các nhân các thành viên trong tổ chức/ doanh nghiệp và của người lao động nói chung. Các hoạt động nhân lực như tuyển dụng, lựa chọn đào tạo, đãi ngộ, quan hệ lao động và phân tách được thực hiện dưới sự tham vấn của lãnh đạo công đoàn. 

Môi trường bên trong
Môi trường bên trong

- Văn hoá tổ chức và xung đột: khi các cá nhân làm việc trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp sẽ có những nét văn hoá riêng để phân biệt giữa tổ chức này với tổ chức khác. Văn hoá có thể được hiểu là sự chia sẻ một số lợi ích và giá trị cốt lõi hoặc niềm tin của các thành viên trong tổ chức. Các hoạt động nhân lực cần được thực hiện sao cho phù hợp với văn hoá tổ chức của công ty/ doanh nghiệp. Xung đột đồng thời cũng thường xảy ra do tính chất kép như mục tiêu của các nhân so với mục tiêu của tổ chức, kỷ luật so với quyền tự chủ và quyền hạn nghĩa vụ của nhân viên. Những xung đột như vậy ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực trong tổ chức. 

- Cơ cấu tổ chức và cơ quan chuyên môn: là việc sắp xếp nguồn nhân lực làm sao cho hợp lý vào từng bộ phận và phòng ban khác nhau để đạt được hiệu quả làm việc cao nhất cũng như xác định đúng chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân trong doanh nghiệp. Có như vậy doanh nghiệp mới dễ dàng quản lý nhân sự. Một sự thật cho thấy rằng các doanh nghiệp nào mà có cơ cấu tổ chức nhân sự tốt thường đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn. 

- Mục tiêu và chiến lược của công ty/ doanh nghiệp: căn cứ vào mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp có thể nắm vững được quy trình để đào tạo nhân viên theo đúng mục tiêu và kế hoạch để đề ra nhằm đảm bảo cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Đây chính là bước đà để các doanh nghiệp tiến xa hơn và tiệm cận với thị trường và doanh nghiệp nước ngoài. 

Nhân tố ảnh hưởng
Nhân tố ảnh hưởng

- Chính sách và quy định của doanh nghiệp: các chính sách và quy định của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất và kinh doanh thu được kết quả và lợi nhuận cao. Hoạt động quản trị nhân lực của được căn cứ và theo các chế độ và chính sách của công ty đặc biệt là về vấn đề tiền lương nhân sự, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên. 

Đọc thêm: Hoạch định nguồn nhân lực là gì

2.2. Môi trường bên ngoài

Các yếu tố về môi trường bên ngoài cũng có tác động không hề nhỏ đến hoạt động kinh doanh và quản trị nhân lực của công ty. Nó bao gồm các hoạt động như chính trị, kinh tế, nhân khẩu học, công nghệ tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Về kinh tế: các lực lượng kinh tế bao gồm tốc độ và chiến lượng tăng trưởng kinh tế sản xuất công nghiệp, thu nhập quốc dân và bình quân đầu người, thị trường tiền tệ và vốn đầu tư, cạnh tranh và lao động công nghiệp cũng như vấn đề toàn cầu hoá, tất cả đều có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể đến môi trường quản trị nhân lực. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, mức lương của các cá nhân trong doanh nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tình hình bảo lưu kết quả công việc cũng làm ảnh hưởng đến việc lựa chọn tuyển dụng và nhân viên cho tổ chức. 

Môi trường bên ngoài
Môi trường bên ngoài

- Về chính trị: môi trường chính trị bao hàm các tác động của thể chế chính trị đối với thực tiễn của hoạt động quản trị nhân lực (HRM). Ví dụ như hệ thống dân chủ xã hội sẽ làm tăng kỳ vọng của nhân viên vào các hoạt động của công ty cũng như đảm bảo về chất lượng sức khoẻ của nhân sự. 

Môi trường thể chế tổng thể sẽ bao gồm 3 yếu tố sau đây:

+ Cơ quan lập pháp: là nghị viện cao nhất của trung ương và Quốc hội ở cấp nhà nước với rất nhiều luật lao động được cơ quan lập pháp ban hành để điều chỉnh các điều kiện lao động và quan hệ việc làm

+ Cơ quan hành pháp: cơ quan lập pháp có quyết định ban hành pháp luật và cơ quan hành pháp là đơn vị thực thi pháp luật. 

+ Cơ quan tư pháp: là cơ quan giám sát hoạt động của hai cơ quan trên và đảm bảo cho cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp đều hoạt động trong phạm vi quy định của Hiến pháp cũng như lợi ích chung của người dân. Những điều này ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động quản trị nhân lực từ việc lập kế hoạch đến bố trí và đào tạo duy trì. 

- Về công nghệ: công nghệ làm cho công việc của nhân sự trở nên thông thái hơn hoặc được nâng cấp và nhanh chóng hơn. Nó cũng khiến cho người lao động không bị trật khớp khỏi quỹ đạo nếu họ không trang bị cho minh công cụ làm việc tốt. Công việc đôi khi cũng trở thành thách thức đối với nhân viên để đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ. Công nghệ cũng đồng thời làm giảm sự tương tác của con người tại nơi làm việc.

Môi trường quản trị
Môi trường quản trị

- Về vấn đề nhân khẩu học: các yếu tố về nhân khẩu học bao gồm giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và khả năng di truyền đều được quan tâm. Lực lượng lao động của doanh nghiệp được đặc trưng bởi trình độ, đẳng cấp, thời gian làm việc và cách thức tổ chức tri thức. Do đó ranh giới giữa lao động truyền thống và lao động chân tay ngày càng mờ nhạt. Nhân viên đòi hỏi sự công bằng và ngang bằng về thời gian và thù lao cũng như trách nhiệm của từng cấp bậc công việc. 

Đọc thêm: Quy trình đào tạo nguồn nhân lực

3. Những loại môi trường quản trị nhân lực bạn cần biết

Có hai loại môi trường quản trị nhân lực cơ bản mà bạn cần biết đó là môi trường vĩ mô và môi trường vi mô.

3.1. Môi trường vĩ mô 

Nhóm nhân tố này ảnh hưởng đến môi trường quản trị nhân lực chung về các bình diện liên quan về nguồn nhân lực ảnh hưởng đến tác động của nền kinh tế sản xuất. Nhóm yếu tố của môi trường vĩ mô sẽ chú trọng vào các nhân tố như nguồn nhân lực chất lượng cao cho sản xuất kinh doanh, các yếu tố về quốc tế và yếu tố thiên nhiên. 

Môi trường vĩ mô
Môi trường vĩ mô 

Nó xét theo góc độ và bình diện chung về nguồn nhân lực của doanh nghiệp đó. Và sự tổng hoà về nhân lực của xã hội để từ đó có cách quản trị nhân lực tốt hơn. 

Đọc thêm: HRBP là công việc gì ? Vai trò của HRBP trong doanh nghiệp

3.2. Môi trường vi mô

Nhắc đến môi trường vi mô là nhắc đến những nhân tố nhỏ lẻ và có kết cấu xoay quanh nhân lực của nội bộ doanh nghiệp. Xét về các bình diện hẹp và trực tiếp của bản thân doanh nghiệp đó.

 Khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực giữa các bộ phận khác nhau. Các nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng, mối hiểm hoạ tiềm ẩn và các vấn đề về môi giới trung gian là những gì mà môi trường vi mô đem lại. 

Từ những yếu tố này có thể thấy rằng môi trường quản trị nhân lực là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nhân sự của công ty/ doanh nghiệp và hoạt động sản xuất và quản lý nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp. 

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào