Mẫu bảng chấm công và những điều bạn cần biết

Một trong những yếu tố quyết định trực tiếp đến vấn đề lương của nhân viên đó là những số liệu từ bảng chấm công gửi về. Phòng hành chính nhân sự trước khi gửi bảng lương thì cần có thao tác chốt công cho nhân viên cũng như gửi bảng chấm công để nhân viên biết được số ngày đi làm, số ngày nghỉ, ngày hưởng lương và những thông tin về ngày làm việc của bản thân. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được những số liệu trong bảng chấm công để theo dõi những ngày đi làm. Cùng tìm hiểu những thông tin mới nhất về mẫu bảng chấm công, những quy định, nội dung, phương pháp và địa chỉ download mẫu bảng chấm công uy tín nhất hiện nay.

Tuyển dụng nhân sự

1. Mẫu bảng chấm công là gì? Nội dung trong bảng chấm công có gì?

1.1. Tìm hiểu khái niệm mẫu bảng chấm công là gì?

Tìm hiểu khái niệm mẫu bảng chấm công là gì?
Tìm hiểu khái niệm mẫu bảng chấm công là gì?

Hiện nay các doanh nghiệp để tính lương cho nhân viên sẽ thường dựa trên cơ sở những ngày đi làm, giờ tăng ca hay ngày nghỉ của nhân viên để tính lương cơ bản. Những ngày công đi làm là cơ sở để tính lương cơ bản nhất cho nhân viên, vì vậy việc số liệu tổng hợp những ngày đi làm còn liên quan tới nhiều vấn đề trong hệ số tính lương như tỉ lệ hưởng KPI, tỷ lệ thưởng, tỷ lệ hưởng hoa hồng từ các dự án,...

Để có thể theo dõi sát sao việc chuyên cần đi làm của nhân viên cũng như tình hình giờ giấc đi làm hằng ngày của nhân viên thì các doanh nghiệp sẽ tiến hành chấm công cho nhân viên. Mỗi doanh nghiệp tùy thuộc vào mô hình hoạt động hay văn hóa làm việc, công hằng ngày, chấm công theo giờ,...

Vì vậy mẫu bảng chấm công là biểu mẫu tổng hợp, ghi lại những ngày công đi làm, ngày nghỉ phép, ngày tăng ca,... những thông tin về quá trình đi làm của nhân viên nhằm ghi lại và theo dõi những ngày công thực tế, ngày nghỉ việc hay ngày nghỉ theo chế độ hưởng lương và là căn cứ để tính và trả lương, thưởng, bảo hiểm cho từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách lấy dữ liệu từ máy chấm công chính xác

1.2. Nội dung trong bảng chấm công gồm những gì?

Nội dung trong bảng chấm công gồm những gì?
Nội dung trong bảng chấm công gồm những gì?

Bảng chấm công nhằm việc tổng hợp, ghi lại các thông tin để tiện theo dõi những ngày làm thực tế, ngày nghỉ,..., những thông tin liên quan đến việc tính lương dựa trên cơ sở ngày làm việc trong tháng. Vì vậy nội dung trong bảng chấm công sẽ ghi lại chi tiết việc nhân viên đi làm những ngày nào, giờ bắt đầu làm việc cũng như giờ tan ca, ngày nghỉ và các thông tin liên quan đến chế độ theo quy định.

Nội dung trong mẫu bảng chấm công năm 2022 nhìn chung sẽ không có sự thay đổi nhiều và vẫn sẽ phải có những nội dung chính như:

- Họ tên nhân viên: ở đây tùy theo từng doanh nghiệp có cách gửi bảng chấm công cho nhân viên sẽ khác nhau, doanh nghiệp có thể gửi chi tiết của cả công ty cho nhân viên đối soát hoặc gửi bảng riêng cá nhân của từng người cho mỗi nhân viên để kiểm tra, nên bạn sẽ nhận thấy phần họ tên có thể có nhiều hoặc chỉ mình tên bạn.

- Ngạch lương: đây là hệ số lương theo quy định cũng như cấp bậc chức vụ mà bạn được tính lương, nó sẽ liên quan trực tiếp đến việc tính lương sau này của bạn.

- Các ngày công trong tháng: ở đây các ngày công từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng trong tháng sẽ được liệt kê, trong các ngày sẽ có từng ký hiệu để đánh dấu về ngày đi làm thực tế, ngày nghỉ không lương, ngày nghỉ có lương hoặc những ngày nghỉ theo chế độ,...

- Mục quy đổi công: dựa trên việc chấm công của các ngày trong tháng mà sẽ được quy đổi ra các ngày công như số công hưởng lương sản phẩm, hưởng lương theo thời gian, số ngày công nghỉ việc hưởng lương, số công hưởng theo chế độ,...

- Ký hiệu chấm công: mỗi doanh nghiệp sẽ có những ký hiệu riêng để theo dõi ngày công thực tế của nhân viên trong doanh nghiệp, đây là những ký hiệu để phân biệt về chế độ hưởng lương của nhân viên.

Những thông tin và nội dung dung trong mẫu bảng chấm công hằng ngày của nhân viên là những thông tin hết sức quan trọng, nội dung trong mẫu bảng chấm công cá nhân là những thông tin liên quan đến lợi ích sát sườn, liên quan trực tiếp đến việc tính lương của nhân viên nên các nhân viên, người lao động nên nắm được để có thể rà soát, theo dõi bảng chấm công cá nhân để biết bản thân có bị mất công hay không.

2. Mục đích, tác dụng và trách nhiệm của mẫu bảng chấm công

Mục đích, tác dụng và trách nhiệm của mẫu bảng chấm công
Mục đích, tác dụng và trách nhiệm của mẫu bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công là biểu mẫu tổng hợp, ghi lại những ngày công đi làm, ngày nghỉ phép, ngày tăng ca,... những thông tin về quá trình đi làm của nhân viên nên mục đích của hầu hết các bảng chấm công tại các doanh nghiệp hiện nay có mục đích chung là nhằm ghi lại và theo dõi những ngày công thực tế, ngày nghỉ việc hay ngày nghỉ theo chế độ hưởng lương và là căn cứ để tính và trả lương, thưởng, bảo hiểm cho từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Mục đích của bảng chấm chấm công là dùng để theo dõi thực tế ngày công đi làm, ngày nghỉ và các thông tin liên quan để có căn cứ tính lương cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Mỗi bộ phận có trách nhiệm báo công và chấm công cho nhân viên, tùy từng văn hóa công ty hay mô hình doanh nghiệp mà trách nhiệm chấm công và theo dõi được giao cho các bên liên quan. Đa số việc chấm công, theo dõi bảng chấm công, trích xuất mẫu bảng chấm công, hệ thống lại các thông tin, quy đổi ngày làm gia công chuẩn thường sẽ làm dưới dạng mẫu bảng chấm công excel và sẽ do bên hành chính nhân sự làm và gửi cho nhân viên nhưng một số nơi sẽ do trưởng bộ phận theo dõi và báo lại cũng như lập bảng chấm công cho các thành viên trong bộ phận.

Người ủy quyền theo dõi việc chấm công của nhân viên trong doanh nghiệp sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của từng bộ phận của mỗi nhân viên để áp dụng những phương pháp chấm công khác nhau cho phù hợp theo từng ngày, theo từng tháng theo những quy định trong chứng từ để tính công cho nhân viên.

Các bảng chấm công sau khi được điền và hoàn thành sẽ được gửi về cho bộ phận kế toán và bộ phận kế toán sẽ tiến hành đối chiếu, kiểm tra và tính lương cũng như các chế độ của nhân viên đi kèm.

Mẫu bảng chấm công sẽ là cơ sở để kế toán tính bảng mẫu chấm công và tính lương cho nhân viên trong doanh nghiệp, đây cũng là cơ sở để tính các chế độ đãi ngộ khác như thưởng, trợ cấp, nghỉ hưởng lương của nhân viên trong công ty.

Tham khảo: Việc làm nhân viên phòng nhân sự

3. Một số mẫu bảng chấm công ứng với các phương pháp chấm công được áp dụng trong các doanh nghiệp hiện nay

Một số mẫu bảng chấm công
Một số mẫu bảng chấm công

Mỗi doanh nghiệp có sẽ những phương pháp chấm công và theo dõi tình hình ngày công thực tế của nhân viên khác nhau, doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào mô hình văn hóa doanh nghiệp để sử dụng các phương pháp chấm công sao cho phù hợp với mô hình kinh doanh. Một số phương pháp chấm công điển hình được áp dụng trong các doanh nghiệp hiện nay gồm:

- Mẫu bảng chấm công theo ca: đây là phương pháp chấm công theo ca làm việc của nhân viên, mỗi doanh nghiệp có những ca làm việc khác nhau, ví dụ như ca sáng ca chiều, full time hoặc part time, tùy thuộc vào nhân viên làm việc ca nào sẽ tiến hành chấm công theo ca từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Thông thường sẽ báo chấm công lúc bắt đầu làm việc đầu ca và báo chấm công lần nữa khi kết thúc làm việc khi hết ca. Các doanh nghiệp dùng phương pháp chấm công theo ca thường có hình thức giờ giấc làm việc linh hoạt, nhân viên có thể đăng ký làm việc theo khung giờ cố định theo ca làm việc đã được quy định.

- Mẫu bảng chấm công theo giờ: Các doanh nghiệp áp dụng phương pháp chấm công theo giờ thường là những doanh nghiệp có nhân viên làm part time, đăng ký làm theo giờ và đăng ký trước với doanh nghiệp. Hình thức chấm công theo giờ khá linh hoạt, người nhân viên làm bao nhiêu công thì chấm công từng ấy theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ làm việc bên cạnh đó để những ký hiệu tương ứng để tiện theo dõi. Mẫu bảng chấm công làm theo giờ giúp nhân viên thống kê, theo dõi được chi tiết các giờ làm việc của bản thân. Bảng chấm công theo giờ thường được thể hiện dưới dạng file mẫu bảng chấm công theo giờ bằng excel và có những thông tin cần thiết đi kèm.

Bạn có thể xem thêm thông tin tham khảo và tải mẫu bảng chấm công làm thêm giờ làm việc theo thông tư 200 tại đây: Bảng-chấm-công-làm-thêm-giờ-mẫu-01b-LĐTL-Thông-tư-200.doc

- Mẫu bảng chấm công theo ngày: đây là dạng mẫu bảng chấm công hàng ngày dành cho nhân viên, nhân viên sẽ thực hiện việc chấm công hằng ngày cũng như cập nhập tình hình đi làm thực tế theo ngày. Thường những doanh nghiệp áp dụng phương pháp mẫu chấm công hàng ngày này là những công ty nhân viên sẽ làm theo ca hành chính, ngày làm 8 tiếng tại công ty, sáng đi tối về cả ngày ở công ty. Dựa vào bảng chấm công theo ngày mà các bộ phận liên quan sẽ tập hợp lại và cho ra mẫu bảng chấm công theo tuần, theo tháng để làm cơ sở tính lương cho nhân viên.

Bạn có thể xem thêm thông tin tham khảo và tải mẫu bảng chấm công hằng ngày làm việc tại đây: Biểu mẫu Bảng chấm công hàng ngày.xls

4. Một số quy định về bảng chấm công

Một số quy định về bảng chấm công
Một số quy định về bảng chấm công

Hiện nay đã có quy định rõ ràng về mẫu bảng bảng chấm công và được quy định tại điều 9 thông tư 200 và điều 10 thông tư 133 mà các doanh nghiệp có thể tham khảo, tuy nhiên theo như những điều đã quy định thì doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu bảng chấm công riêng cho doanh nghiệp của mình.

Các bạn có thể tham khảo điều luật điều 9 thông tư 20 và điều 20 thông tư 133 gồm điều khoản quy định về bảng chấm công như:

Trong các điều khoản đã quy định rõ về mẫu bảng chấm công theo thông tư 133, mẫu bảng chấm công theo thông tư 200 thì các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn và sẽ không có hình thức quy chuẩn bắt buộc nào phải thực hiện theo, doanh nghiệp có thể tùy thuộc vào hình thức chấm công, phương pháp chấm công mà xây dựng mẫu bảng chấm công, chứng từ kế toán sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động, mô hình doanh nghiệp cũng như đáp ứng các yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng vẫn cần đảm bảo được nội dung cơ bản trong bảng chấm công cần có cũng như thỏa mãn các yêu cầu quy định của luật kế toán và các văn bản luật pháp quy định có liên quan.

Bảng chấm công có thể được trình bày ở nhiều dạng như mẫu bảng chấm công trên word, mẫu bảng chấm công trên excel và được sắp xếp các thông tin phù hợp theo từng yêu cầu của doanh nghiệp, nhưng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về nội dung, hình thức, các thông tin liên quan của mẫu bảng chấm công chuẩn. Bạn đọc có tham khảo các luật quy định hiện hành về các mẫu chấm công như mẫu bảng chấm công theo thông tư 133, mẫu bảng chấm công theo quyết định 19, bảng chấm công mẫu số c01a-hd,...

Ngoài ra, tùy thuộc vào nhân viên làm việc mà bảng chấm công có thể được trình bày dưới dạng nhiều ngôn ngữ khác nhau như bảng chấm công tiếng anh, tiếng pháp và dựa vào mẫu bảng chấm công kế toán sẽ tiến hành tính lương cho nhân viên trong công ty.

>>> Mẫu bảng chấm công số 01a -LĐTL, Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC tại đây: Mẫu bảng chấm công số 01a -LĐTL.xls

5. Địa chỉ download mẫu bảng chấm công 2022 mới nhất hiện nay

Địa chỉ download mẫu bảng chấm công 2020 mới nhất hiện nay
Địa chỉ download mẫu bảng chấm công 2022 mới nhất hiện nay

Một trong những địa chỉ tải mẫu bảng chấm công năm 2022 mới nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo là trên Timviec365.com.vn tải mẫu bảng chấm công bằng excel hết sức đơn giản và nhanh chóng. Ưu điểm vượt trội khi tải trên Timviec365.com.vn là đây là biểu mẫu bảng chấm công mới nhất 2022 với mẫu bảng chấm công theo tháng, có nội dung theo từng tháng cũng như theo từng tháng cụ thể, có các hàm tính tự động ngày công nhanh chóng giúp cho bạn công sức tính công thô sơ mà lâu, mất thời gian, không chỉ vậy mà mẫu bảng chấm công Timviec365.com.vn cung cấp là mẫu bảng chấm công đơn giản, dễ hiểu. Timviec365.com.vn cung cấp mẫu bảng chấm công năm 2020 mới nhất hiện nay mà chưa bên nào có. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm để tải mẫu bảng chấm công theo thông tư 133, download mẫu bảng chấm công, download bảng chấm công mẫu số 01a-lđtl, download mẫu bảng chấm công theo thông tư 200,...

Bạn có thể tham khảo mẫu bảng chấm công 2022 mới nhất: Mẫu bảng chấm công 2022.xls

Chú ý: Trong file mẫu này, hiện đã đặt sẵn công thức và những chú ý để tiện cho người dùng ở cuối biểu mẫu.

Bài viết đã cung cấp cho bạn đọc mẫu bảng chấm công 2022 Excel mới nhất (theo đúng lịch năm 2022) và những điều xung quanh cần biết về mẫu bảng chấm công hiện nay. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp về biểu mẫu bảng chấm công năm 2022 sẽ hữu ích với bạn đọc. Thân ái!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào