Luật lao động mới nhất – Tổng hợp toàn bộ điểm mới

Icon Author Phạm Thanh Nga

Ngày đăng: 2020-03-13 19:19:34

Chúng ta thường biết đến và hiện đang áp dụng bộ luật lao động 2020, vừa qua năm 2019 đã đưa ra luật sửa đổi bộ luật này và bắt đầu sẽ có hiệu liệu vào năm 2021. Những điểm thay đổi của bộ luật mới nhất 2019 này ra gì? Cùng tìm hiểu về các nội dùng được thay đổi bạn cần chú ý đến nó, đặc biệt là với các bạn đang thuộc đối tượng lao động để đảm bảo về quyền lợi của mình được thực hiện đúng với quy định. Bài viết này sẽ là chia sẻ về một số điểm mới của bộ luật lao động mới nhất sửa đổi khác với bộ luật lao động ban hành năm 2012 như thế nào?

Việc Làm Luật

1. Điểm mới luật lao động mới nhất về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là một văn bản thể hiện thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động, đây là thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ, cũng như chính là trách nhiệm của hai bên khi ký kết hợp đồng. Trong bộ luật lao động mới nhất có sửa đổi nổi bật về hợp đồng lao động như sau:

Điểm mới luật lao động mới nhất 2020 về hợp đồng lao động
Điểm mới luật lao động mới nhất về hợp đồng lao động

Thứ nhất, đối tượng áp dụng và phạm vị điều chỉnh của bộ luật này được mở rộng hơn với các nội dụng cụ thể về tiền lương cho người lao động, công việc người lao động cần thực hiện, quản lý, giám sát và điều hành tất cả đều xác định là hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Thứ hai, thay đổi mới về phương thức giao kết hợp đồng không chỉ còn là lời nói, văn bản mà còn thông qua các phương tiện điện tử. Theo đó hợp đồng lao động sử dụng phương tiện điện tử để giao kết hợp đồng với các dữ liệu điện tử đều được coi là hợp đồng bằng văn bản. Khi giao kết hợp đồng lao động theo phương tiện điện tử thì hai bên cần thực hiện theo quy định của bộ luật giao dịch điện tử năm 2005 tại điều 35, 36 và 37.

Thứ ba, nếu trong luật lao động 2012 có hợp đồng lao động mùa vụ thì trong bộ luật lao động mới nhất được sử đổi năm 2019 thì chỉ còn lại hia loại hợp đồng là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn người lao động và người sử dụng lao động chỉ được lựa chọn 1 trong 2 loại hợp đồng này. Đặc biệt với hợp đồng lao động xác định thời hạn thì thời gian kết thúc hợp đồng không qua 3 năm tương đương với không quá 36 tháng.

Đọc thêm: Các bạn đã hiểu rõ luật lao động là gì và nội dung của nó chưa?

2. Điểm mới luật lao động mới nhất quy định mới cho thử việc

Trong bộ luật lao động mới nhất được sửa đổi năm 2019 có sự thay đổi và điểm mới đó chính là quy định mới cho lao động thử việc tại các doanh nghiệp. Với sự thay đổi này sẽ giúp người lao động nhân được quyền lợi đáng được hướng của mình. Quy định mới được luật lao động mới nhất quy định về vấn đề thử việc như sau:

Điểm mới luật lao động mới nhất 2020 quy định mới cho thử việc
Điểm mới luật lao động mới nhất quy định mới cho thử việc

Thứ nhất, luật lao động mới nhất có quy định với thời gian thử việc của người lao động làm vào làm việc với vị trí người quản lý doanh nghiệp thì không được thử việc quá 6 tháng, tương ứng với thời gian thử việc kéo dài không lớn hơn 180 ngày.

Thứ hai, theo sử đổi mới nhất trong bộ luật lao động thì thử việc sẽ được thỏa thuận chính thức và đưa vào trong bản hợp đồng lao động của hai bên khi ký kết, nội dung thử việc cũng được ghi cụ thể và rõ ràng. Hết thời gian thử việc và được nhận vào làm thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà hai bên đã giao kết trước đó. Còn đối với trường hợp bạn không vượt qua được thời gian thử việc thì hợp đồng thử việc chấm dứt hoặc hợp đồng lao động đã kết giao giữa hai bên cũng chấm dứt.

Đó là hai điểm mới trong bộ luật lao động được sửa đổi năm 2019 quy định về thử việc của người lao động, sẽ được đưa và áp dụng thực hiện trong bắt đầu từ năm 2021. Qua đó người lao động cần vượt qua thời gian thử việc để tiếp tục công việc và không qua thử việc công ty hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng đã ký kết trước đó, với những người ứng tuyển vào vị trí quản lý thì thời gian thử việc dưới 180 ngày.

3. Điểm mới luật lao động mới nhất về sử dụng lao động làm thêm

Một điểm mới tiếp theo của luật lao động mới nhất được sửa đổi 2019 đó chính là về việc bổ sung thêm trường hợp người sử dụng lao động có thể sử dụng lao động làm thêm trong 1 năm không quá 300 giờ làm việc. Trong quy định tại bộ luật lao động 2012 thì người lao động được phép làm thêm không quá 200 giờ trên năm như vậy trong sử đổi này đã tăng thêm 100 giờ làm thêm cho người lao động và người sử dụng lao động trong 1 năm. Việc làm thêm giờ dưới 300 giờ trong năm được bổ sung một số trường hợp như:

Điểm mới luật lao động mới nhất 2020 về sử dụng lao động làm thêm
Điểm mới luật lao động mới nhất về sử dụng lao động làm thêm

Thứ nhất, với các công việc có trình độ chuyên môn cao, yêu cầu cao về kỹ thuật những thị trường lao động không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng, việc làm đầy đủ và kịp thời thì người sử dụng lao động có thể tăng giờ làm thêm của người lao động lên nhưng không quá 300 giờ/năm.

Thứ hai, người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động tăng ca trong các trường hợp như công việc cấp cách nhất định phải giải quyết ngay và không thể trì hoàn được công việc, thời điểm của nguyên vật liệu cho sản xuất, do tính chất thời vụ của công việc liên quan đến nguyên liệu thời vụ, sản phẩm, hoặc có thể phát sinh do các yếu tố khách quan bên ngoài như thiên tai, hỏa hoạn dịch bệnh, thời tiết, thiếu điện, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất, thiếu nguyên liệu thì có thể sử dụng lao động làm thêm nhưng không được vượt quá 300 giờ/năm.

Đó là các trường hợp à người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động tăng ca để đáp ứng tốt nhất cho công việc của doanh nghiệp.

Xem thêm: Tìm việc làm nhân viên hành chính nhân sự

4. Điểm mới luật lao động mới nhất về chấm dứt hợp đồng lao động

Trong luật lao động sửa đổi năm 2019 cũng đưa ra các điều khoản, nội dùng bổ sung cho các trường hợp được chấm dứt hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên và bãi bỏ một số trường hợp. Để biết được về điểm mới của các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động cụ thể như sau:

Điểm mới luật lao động mới nhất 2020 về chấm dứt hợp đồng lao động
Điểm mới luật lao động mới nhất về chấm dứt hợp đồng lao động

Thứ nhất, nếu trong bộ luật lao động 2012 có quy định về việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cần phải viện dẫn lý do. Thì trong bộ luật lao động mới nhất được sửa đổi năm 2019 và có hiệu lực 2021 khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng, và người lao động chỉ cần đảm bảo về thời gian báo trước việc nghỉ làm của mình với người sử dụng lao động là được.

Thứ hai, luật lao động mới nhất có bổ xung về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động không cần bảo trước cho người sử dụng lao động bao gồm:

+ Khi làm việc tại doanh nghiệp không đúng địa điểm được ký kết, bố trí công việc không đúng hoặc không được đảm bảo các điều kiện về lao động mà hai bên đã thỏa thuận trước đó.

+ Nếu người lao động rơi vào trường hợp không được trả lương đúng thời hạn hoặc xấu hơn là không được trả đủ lương theo thỏa thuận ban đầu hai bên đã ký kết.

+ Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước khi bị ngược đãi bởi người sử dụng lao động, bị đánh đập, nhục mạ bằng bời nói hoặc hành động, có các hình vi làm ảnh hướng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc bị cước bức lao động.

+ Trong trường hợp người lao động bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

+ Người lao động phải nghỉ làm vì lý do mang thai đối với lao động nữ không cần báo trước và có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Trong trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì cũng được quyền chấm dứt hợp đồng lao động không báo trước.

Điểm mới luật lao động mới nhất 2020 về chấm dứt hợp đồng lao động
Điểm mới luật lao động mới nhất về chấm dứt hợp đồng lao động

+ Hoặc người lao động bị rơi vào trường hợp người sử dụng lao động cung cấp các thông tin sai lệch, không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động được hai bên ký kết thì người lao động cũng có quyền chấm dứt hợp đồng không báo trước theo quy định mới nhất.

Thứ ba, trong bộ luật lao động được sửa đổi này cũng đã mở rộng thêm các trường hợp với người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động như:

+ Khi người lao động tại doanh nghiệp đã đến tuổi nghỉ hưu và không cần phải thỏa mãn thời gian của điều kiện đóng bảo hiểm lao động xã hội như bộ luật lao động ban hành.

+ Trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng thì bắt đầu từ ngày 5 ngày nghỉ liên tục thì doanh nghiệp có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng.

+ Trong trường hợp người lao động cung cấp thông tin về bản thân, nhân thân sai sự thật với người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng lao động khiến việc tuyển dụng lao người lao động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Đó là những điểm mới và bổ sung điều khoản về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đã ký kết của người sử dụng lao động với lao động của doanh nghiệp.

5. Điểm mới luật lao động mới nhất về tuổi nghỉ hưu

Vấn đề về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động luôn được quan tâm rất nhiều. Trong luật lao động mới nhất được sửa đổi năm 2019 có quy định mới cho việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động lên như sau:

Điểm mới luật lao động mới nhất 2020 về tuổi nghỉ hưu
Điểm mới luật lao động mới nhất về tuổi nghỉ hưu

Theo luật lao động mới nhất được sửa đổi thì tuổi nghỉ hưu của người lao động được tăng lên. Nếu trong bộ luật lao động 2012 đang hiện hàng thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi và đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi thì trong bộ luật sửa đổi mới mất của luật lao động tuổi nghỉ hưu của nam giới tăng lên đủ 62 tuổi và đối với lao động nữ là đủ 60 tuổi.

Như vậy nam giới có thêm hai năm cống hiến cho công việc và nữ giới có thêm 5 tuổi để tham giao lao động và cống hiện sức lao động của mình cho công việc. Đây là sử sửa đổi mà theo nhu cầu của nhiều người hiện nay muốn được làm việc lâu hơn và cống hiến cho doanh nghiệp nhiều hơn.

Tìm hiểu thêm: Tổng hợp mẫu hợp đồng lao động chuẩn xác, đầy đủ nhất

6. Điểm mới luật lao động mới nhất về thành lập tổ chức công đoàn công lập

Ngoài các vấn đề trên đã nói thì thêm một vấn đề nữa trong bộ luật lao động mới nhất được sửa đổi năm 2019 và có hiệu lực năm 2021 có đưa ra quy định về thành lập tổ chức công đoàn độc lập như sau:

Điểm mới luật lao động mới nhất 2020 về thành lập tổ chức công đoàn công lập
Điểm mới luật lao động mới nhất về thành lập tổ chức công đoàn công lập

Thứ nhất, người lao động có quyền được giao nhận, thành lập hoặc tham giao vào các hoạt động trong các tổ chức đại diện cho người lao động tại cơ sở như tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp hoặc tham gia vào các tổ chức công đoàn cơ sở.

Thứ hai, cho phép người lao động thành lập tổ chức công đoàn độc lập tại đơn vị, doanh nghiệp mình làm việc mà không cần phải phụ thuộc vào tổng liên đoàn lao động.

Với điều luật mới thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và thúc đẩy chất lượng của người đại diện bảo vệ quyền lợi, và lợi ích hợp pháp của người lao động trong mối quan hệ lao động hiện nay. Tạo điều kiện cho quá trình hội nhập quốc tế phát triển.

Qua những chia sẻ về luật lao động mới nhất sửa đổi năm 2019 và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2021 đã giúp bạn có được cho bản thân mình những thông tin bổ ích về luật lao động, đặc biệt là các điều luật ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động khi xảy ra mối quan hệ lao động với nhau.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: