Giải đáp thắc mắc liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Trong bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ thì cũng không thể thiếu được nhân viên kế toán hay lớn hơn là phòng kế toán và đối với các đơn vị hành chính thì vai trò người “chị cả” của vị trí kế toán hành chính sự nghiệp là không thể phủ nhận. Vậy bạn hiểu rõ kế toán hành chính sự nghiệp là gì chưa?

1. Hiểu đúng về kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,...), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

Kế toán hành chính sự nghiệp
Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là công cụ trực tiếp chịu trách nhiệm hoàn thành công việc dưới sự chỉ đạo do Nhà nước để điều hành, thực hiện quản lý và tổ chức các nguồn kinh phí, giám sát tình hình sử dụng và thực hiện quyết toán các hoạt động tài chính của mỗi một đơn vị hành chính được giao.

Có thể thấy kế toán hành chính ngoài đảm nhận các công việc chuyên môn thì cũng phải xử lý các công việc liên quan đến ngân sách nhà nước.

2. Điểm khác biệt giữa kế toán hành chính sự nghiệp và các vị trí kế toán thông thường khác

Từ vị trí đặc thù của kế toán hành chính sự nghiệp thì có thể nhận ra điểm khác biệt lớn nhất giữa kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán doanh nghiệp là nơi làm việc. Trong khi kế toán hành chính sự nghiệp làm ở các đơn vị hành chính sự nghiệp thì kế toán doanh nghiệp sẽ làm ở các công ty, doanh nghiệp không có liên quan đến ngân sách nhà nước.

Kế toán hành chính khác biệt với kế toán doanh nghiệp
Kế toán hành chính khác biệt với kế toán doanh nghiệp

Tiếp đến, nếu mục tiêu của kế toán hành chính sự nghiệp là quản lý, điều phối và giám sát ngân sách thì bên doanh nghiệp, kế toán sẽ hoạt động vì mục tiêu sinh lời để tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Các mục chi tiêu của kế toán hành chính sự nghiệp sẽ xoay quanh chi tiêu cho tiêu dùng dưới nguồn kinh phí được cấp phát từ Nhà nước. Vì thế, mọi hoạt động chi tiêu phải quản lý nghiêm ngặt, người đảm nhận vị trí này phải dựa vào các định mức có sẵn để được chi ngân sách.

Trong khi đó, kế toán doanh nghiệp sẽ dựa trên ba đơn vị thước đo đó là: thước đo giá trị, thước đo hiện vật và thước đo thời gian. Quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất đó là thước đo về mặt giá trị. Vì các doanh nghiệp xây dựng, tồn tại vì mục đích kiếm lời.

Đọc thêm: Trọn bộ mô tả công việc kế toán doanh thu từ A đến Z bạn nên biết!

3. Nhiệm vụ và yêu cầu của nhân viên kế toán hành chính sự nghiệp

Mỗi vị trí trong khối ngành kế toán sẽ có những nhiệm vụ và yêu cầu riêng, bắt buộc mọi nhân viên phải đảm bảo thực hiện theo quy chuẩn và tuân theo.

3.1. Những nhiệm vụ cần phải biết của vị trí kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm những nhiệm vụ cơ bản sau:

- Thực hiện ghi chép và các công việc phản ánh kết quả tình hình phân luồng các nguồn tài sản, luân chuyển vật tư, tiền vốn, hệ thống quá trình bắt đầu hình thành nguồn kinh phí và kế hoạch sử dụng kinh phí cụ thể, chính xác và kịp thời.

- Thực hiện giám sát và kiểm tra các hoạt động dự toán về thu, chi, tình hình thực hiện các kế hoạch hoạt động theo định mức chỉ tiêu có sẵn của Nhà nước. Đồng thời tiến hành kiểm tra tình trạng chấp hành nghiêm chỉnh và kỷ luật thu nộp ngân sách cho Nhà nước.

Kế toán hành chính phải thực hiện nhiều nhiệm vụ
Kế toán hành chính phải thực hiện nhiều nhiệm vụ

- Tiến hành lập báo cáo tài chính hàng kỳ, hàng năm và báo cáo các số liệu lên bên cấp trên, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác về các dự toán, định mức đã chi tiêu. Sau đó là phân tích những số liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động sử dụng kinh phí.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán là gì? Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ làm những gì?

3.2. Kế toán hành chính sự nghiệp cần có yêu cầu gì?

Về yêu cầu của vị trí kế toán hành chính nhân sự, có ba yêu cầu chính đó là:

- Có sự nhanh nhạy và phản ánh kịp thời một cách đầy đủ, chính xác và tổng hợp tất cả mọi số liệu về vốn, kinh phí, tài sản và bất cứ hoạt động nào được, đã và đang tiến hành, xảy ra phát sinh ở đơn vị.

- Các chỉ tiêu đưa ra phải thống nhất với kế hoạch đề ra về cả mặt nội dung và các phương pháp tính toán thực hiện cụ thể thực tế.

Những yêu cầu mà kế toán hành chính sự nghiệp phải thực hiện
Những yêu cầu mà kế toán hành chính sự nghiệp phải thực hiện

- Các số liệu, nội dung, thuật ngữ phải được viết, được trình bày rõ ràng, dễ hiểu để quản lý cấp trên dễ dàng minh bạch.

Tham khảo thêm: Đơn vị kế toán là gì? Nội dung và hệ quả của khái niệm này?

4. Vai trò của kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, đặc biệt là kế toán hành chính sự nghiệp khi mà các chuyên môn của họ sẽ được sử dụng và thực hiện cho ngân sách của một Quốc gia. 

Kế toán hành chính sự nghiệp vừa phải đảm bảo hoàn thành chức trách công việc của mình vừa phải đảm bảo sự thống nhất giữa các bên liên quan, giữa yêu cầu của nhà nước, yêu cầu của quản lý và thực tế của đơn vị đang hoạt động.

Kế toán hành chính sự nghiệp giữ vị trí quan trọng
Kế toán hành chính sự nghiệp giữ vị trí quan trọng

Tóm lại, kế toán hành chính sự nghiệp sẽ giữ vai trò đại diện quan trọng cho thực hiện ngân sách Nhà nước ở các địa phương và đơn vị hành chính.

Tìm hiểu thêm về thông tin và vai trò của kế toán tài chính là gì?

5. Kế toán hành chính sự nghiệp làm ở đâu?

Trong kế toán hành chính sự nghiệp, bạn có nhiều lựa chọn ở các đơn vị khác nhau:

Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: Nghĩa là ngoài nguồn ngân sách chủ yếu từ Nhà nước tài trợ, các đơn vị này bù đắp chi phí hoặc gia tăng ngân sách bằng các khoản thu ngoài. Bệnh viện và trường học là hai ví dụ điển hình của đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.

Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: Các đơn vị này sẽ sử dụng chủ yếu là nguồn lực của Chính phủ mà hầu như không có sự bổ sung từ nguồn nào khác như các Sở, các cấp xã, huyện, tỉnh,...

Kế toán hành chính có nhiều lựa chọn nơi làm việc
Kế toán hành chính có nhiều lựa chọn nơi làm việc

Đơn vị hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh: Gần như tương tự đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, nghĩa là bên cạnh nguồn lực từ Nhà nước thì các đơn vị hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ có các hoạt động kinh doanh sản xuất như Trung tâm thú y, vật nuôi của huyện,...

Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: Mục đích của hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp dự án sẽ là thực hiện dự án mang tính xã hội như các hoạt động y tế tuyên truyền, phòng cháy chữa cháy,...

Trong chủ đề vừa được đề cập đến về kế toán hành chính sự nghiệp là gì, vieclam88.vn mong rằng bạn đã nắm bắt được những thông tin cơ bản nhất và tìm được định hướng cho bản thân

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào