Mẫu bản kế hoạch đào tạo mới nhất mà bạn cần biết!

Icon Author Lại Ánh Trang

Ngày đăng: 2020-02-26 08:56:30

Hiện nay để có thể nâng cao kiến thức cũng như trình độ thì không chỉ doanh nghiệp mà nhiều cơ sở cần có kế hoạch đào tạo cũng như quy trình giảng dạy nhất định để việc đào tạo đạt hiệu quả tốt nhất. Cùng đọc bài viết sau để tìm hiểu về thông tin như mục đích, đặc điểm, nội dung kế hoạch đào tạo cùng những chú ý và tham khảo 1 số mẫu kế hoạch đào tạo có sẵn.

1. Mục đích và đặc điểm của mẫu kế hoạch đào tạo

Mục đích và đặc điểm của mẫu kế hoạch đào tạo
Mục đích và đặc điểm của mẫu kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo là một trong những dạng văn bản phổ biến được sử dụng nhiều hiện nay trong các doanh nghiệp, tổ chức hay công ty, nó được xuất hiện ngay trong các cơ quan nhà nước với mục đích đào tạo tại chỗ và đây là một chủ đề quan trọng của quản lý nguồn nhân lực. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo giúp phát triển sự nghiệp của cá nhân và sự phát triển thịnh vượng của tổ chức theo đúng tiến độ cũng như lộ trình và giúp cho việc đào tạo đạt kết quả tốt nhất.

Thông thường kế hoạch đào tạo mỗi nơi, mỗi doanh nghiệp hay tổ chức khác nhau sẽ có nội dung khác nhau và thường nó là bản ghi lại những chi tiết thực hiện các hình thức đào tạo tại nơi làm việc và sử dụng cho cán bộ công nhân viên trong công ty, doanh nghiệp. Nội dung chính của những bản kế hoạch đào tạo là chứa đựng các thông tin và mệnh lệnh từ cấp trên nhằm hướng tới mục đích là yêu cầu và thông báo lịch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng và chuyên môn của công nhân viên từ các cấp cao đến cấp thấp trong một khối doanh nghiệp, tổ chức, công ty.

Trong quá trình đào tạo, nhân viên được làm quen với môi trường làm việc mà họ sẽ trở thành một phần của. Nhân viên cũng có được trải nghiệm thực tế khi sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vv Một phần của đào tạo tại chỗ là đối mặt với những thách thức xảy ra trong quá trình thực hiện công việc. Một nhân viên có kinh nghiệm hoặc một người quản lý đang thực hiện vai trò của người cố vấn người thông qua các hướng dẫn bằng văn bản, hoặc bằng lời nói và các cuộc biểu tình đang truyền lại kiến ​​thức và kỹ năng đặc thù của công ty cho nhân viên mới. Thực hiện đào tạo tại vị trí công việc, thay vì lớp học, tạo ra một môi trường không căng thẳng cho nhân viên.

Để được thực hiện hiệu quả việc đào tạo thì cần có một kế hoạch đào tạo tại chỗ tốt. Chi phí ban đầu cho công ty là thời gian dành cho đào tạo và các tài nguyên được sử dụng, chẳng hạn như thời gian và thiết bị của học viên. Khi kế hoạch đào tạo được thực hiện tốt, lợi tức đầu tư cho công ty sắp xảy ra và kết quả là tăng năng suất. Đào tạo tại chỗ dựa trên các yêu cầu của bản mô tả công việc và là cụ thể cho từng công ty. Mỗi công ty là duy nhất và đòi hỏi một cách tiếp cận độc đáo khi tạo ra một chương trình đào tạo.

Tham khảo: Tuyển dụng nhân sự

2. Nội dung của mẫu kế hoạch đào tạo

Nội dung của mẫu kế hoạch đào tạo
Nội dung của mẫu kế hoạch đào tạo

Các yếu tố chính của kế hoạch đào tạo là các biện pháp, chẳng hạn như giờ làm việc, ngày đáo hạn và đánh giá. Một yếu tố quan trọng khác là sự lựa chọn của một huấn luyện viên hoặc huấn luyện viên được giao cho dự án . Để kế hoạch có hiệu quả, một huấn luyện viên am hiểu, đồng nghiệp, nhà cung cấp đào tạo hoặc quản lý có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc là cần thiết để tiến hành đào tạo.

Một số hướng dẫn để phát triển và triển khai chương trình đào tạo tại chỗ hiệu quả bao gồm và không giới hạn ở:

- Hiểu nhu cầu của công ty

- Xác định các kỹ năng và kiến ​​thức cần có ở một nhân viên

- Tính toàn diện khi lựa chọn một nhân viên để đào tạo

- Đánh giá: Đánh giá từng học viên sẽ xác định hiệu quả của việc đào tạo, dẫn đến hiệu suất tăng

- Theo dõi và phản hồi giúp xác định bao nhiêu nhân viên đào tạo được giữ lại và sử dụng.

Nội dung mẫu của bản kế hoạch đào tạo bao gồm những nội dung chính như:

- Mục đích đào tạo

- Phương pháp đào tạo

- Thành phần, số lượng tham dự đào tạo

- Thời gian đào tạo

Ngoài ra trong bản kế hoạch đào tạo cũng cần có những thông tin như cơ sở đào tạo, ký xác nhận, chức danh đào tạo, tên công ty, đơn vị và quyết định số cũng như thực hiện quy chuẩn của bản kế hoạch thông thường như quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm. Cần thực hiện viết bản kế hoạch đào tạo theo đúng chuẩn mẫu.

Tìm hiểu ngay: Các mẫu chương trình đào tạo nhân viên chuẩn

3. Phân loại các mẫu kế hoạch đào tạo

Phân loại các mẫu kế hoạch đào tạo
Phân loại các mẫu kế hoạch đào tạo

Nhìn chung, mặc dù vẫn hướng đến mục đích cuối cùng là thông báo lịch đào tạo song mẫu kế hoạch đào tạo cũng được phân loại ra dựa trên nhiều đặc điểm khác nhau, ví dụ mẫu kế hoạch đào tạo lãnh đạo công ty sẽ khác với mẫu kế hoạch đào tạo nhân viên lao động chân tay và cũng sẽ khác với mẫu kế hoạch tập huấn cho chuyên viên văn phòng và cùng với đó, người ta cũng có thể phân loại theo thời gian tập huấn hoặc cấp bậc đối tượng đào tạo.

3.1. Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo cấp bậc

Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo cấp bậc
Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo cấp bậc

Đối với yếu tố cấp bậc để phân loại thì sẽ có 3 loại như sau:

- Mẫu kế hoạch đào tạo lãnh đạo: Đây là mẫu kế hoạch dành cho những đối tượng thuộc diện để lên cấp lãnh đạo công ty, thường thì được sử dụng với các công ty cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn;

- Mẫu kế hoạch đào tạo chuyên viên: Đây là mẫu kế hoạch dành cho nhân viên nâng cao nghiệp vụ hơn, có thể sẽ được tăng lương và thêm trách nhiệm phụ trách sau kỳ đào tạo

- Mẫu kế hoạch đào tạo nhân viên mới: hay còn có tên gọi khác là trainning nhân viên mới

3.2. Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo thời gian tập huấn

Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo thời gian tập huấn
Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo thời gian tập huấn

Đối với yếu tố đặc điểm về thời gian tập huấn thì có 2 loại:

- Mẫu kế hoạch đào tạo ngắn hạn : thường đào tạo theo kế hoạch với thời gian trong một đến vài ngày 

- Mẫu kế hoạch đào tạo dài hạn : thường đào tạo theo kế hoạch với thời gian trong 1 tuần đến vài tháng

3.3. Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo đặc điểm huấn luận

Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo đặc điểm huấn luận
Phân loại mẫu kế hoạch đào tạo theo đặc điểm huấn luận

Đối với yếu tố đặc điểm về đơn vị thì có 2 loại:

- Mẫu kế hoạch đào tạo nhân sự trí óc: Thường để đào tạo về kỹ năng chuyên môn, và kỹ năng mềm như tin học, ngoại ngữ, giao tiếp;

- Mẫu kế hoạch đào tạo nhân công lao động: bồi dưỡng thêm tay nghề nhân công

Ngoài ra mẫu tập huấn giáo viên, giảng viên, bác sĩ, lại có những mẫu kế hoạch riêng biệt.

Xem thêm: Việc làm chuyên viên hành chính nhân sự

4. Có thể tìm các mẫu kế hoạch đào tạo miễn phí ở đâu

Có thể tìm các mẫu kế hoạch đào tạo miễn phí ở đâu
Có thể tìm các mẫu kế hoạch đào tạo miễn phí ở đâu

Việc chuẩn bị tạo các văn bản làm mẫu kế hoạch đào tạo cần phải thực hiện theo đúng quy chuẩn cũng như theo đúng quy định, tôn chỉ, cách hoạt động và theo đúng mẫu văn bản hành chính của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy mà khi người làm bản kế hoạch đào tạo cần có những mẫu làm theo nhất định. Tuy nhiên thì người làm có thể lấy ở đâu bản mẫu này. Người làm mẫu kế hoạch đào tạo có thể liên hệ với các phòng ban, chức vụ liên quan để xin lại bản kế hoạch đào tạo từ những năm trước để làm mẫu, việc này sẽ giúp cho người làm kế hoạch đào tạo nhanh chóng làm được bản kế hoạch mà không mất thời gian tìm kiếm hay chỉnh sửa quá nhiều để có bản kế hoạch chuẩn.

Tuy nhiên thì nhiều khi trong quá trình làm việc có một số khó khăn nhất định mà bạn không thể xin được bản kế hoạch những năm trước hoặc bản năm trước đã lỗi thời hoặc có sai sót thì người làm cần tìm kiếm những mẫu trên mạng để tham khảo. Mỗi doanh nghiệp sẽ có cách trình bày khác nhau nên cần tham khảo có chọn lọc rồi sau đó lên cho riêng doanh nghiệp của mình một kế hoạch đào tạo theo đúng mẫu văn bản chuẩn.

Bạn có thể tham khảo những mẫu bản kế hoạch đào tạo mẫu trên mạng, download về rồi sau đó chỉnh sửa để có được bản hoàn chỉnh. Có khá nhiều trang mà bạn có thể tham khảo, một số trang bạn tải về mà không mất phí, một số trang cũng có thể mất phí mới có thể tải về.

Có thể tìm các mẫu kế hoạch đào tạo miễn phí ở đâu
Có thể tìm các mẫu kế hoạch đào tạo miễn phí ở đâu

Bạn có thể tham khảo một số mẫu kế hoạch đào tạo và tải về miễn phí tại đây:

- Tải biểu mẫu kế hoạch đào tạo công ty: Kế hoạch đào tạo công ty theo năm.docx

- Tải mẫu kế hoạch đào tạo theo chức danh: Kế hoạch đào tạo theo chức danh.doc

- Tải mẫu Kế hoạch đào tạo huấn luyện: Kế hoạch đào tạo huấn luyện.doc

- Tải mẫu Kế hoạch đào tạo theo ISO: Kế hoạch đào tạo theo ISO.doc

- Tải biểu mẫu Kế hoạch đào tạo: Kế hoạch đào tạo.doc

Bài viết đã cung cấp các thông tin liên quan đến mục đích, đặc điểm, nội dung kế hoạch đào tạo cùng những chú ý và tham khảo 1 số mẫu kế hoạch đào tạo có sẵn, mong rằng những thông tin này giúp bạn tạo được bản kế hoạch đào tạo nhanh chóng và đúng chuẩn nhất. Thân ái!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: