Đơn vị kế toán là gì? Nội dung và hệ quả của khái niệm này?

Đơn vị kế toán được biết đến là một tổ chức tham gia vào quá trình kiểm soát và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Cùng tìm hiểu đơn vị kế toán là gì? Nội dung và hệ quả của định nghĩa này trong bài viết dưới đây!

1. Đơn vị kế toán là gì?

Đơn vị kế toán là gì?
Đơn vị kế toán là gì?

Đơn vị kế toán (thực thể kế toán) là một đơn vị tổ chức kế toán; hoạt động cũng giống như các loại hình kinh doanh dịch vụ khác; với nhiệm vụ chính là xử lý các số liệu kinh doanh, số liệu sản xuất; giúp doanh nghiệp thành lập các bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo quý, theo năm; từ đó đánh giá được chính xác các hoạt động kinh doanh của công ty.

Một thực thể kế toán được hiểu là bất kỳ một đơn vị kinh tế có quyền tham gia vào quá trình kiểm soát nguồn vốn và tham gia vào hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bất kể ở đây có thể hiểu là: cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nhà nước,… Họ có thể có tư cách pháp nhân, không có tư cách pháp nhân hay thể nhân.

Đơn vị kế toán là gì?
Đơn vị kế toán là gì?

Đơn vị kế toán có thể thuộc hai loại tổ chức như: tổ chức hoạt động phi lợi nhuận (trường học, bệnh viện, tổ chức phi chính phủ,…); tổ chức hoạt động vì lợi nhuận (công ty tài chính, tổ chức sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp logistic,…).

Xem thêm: Những điều cần biết đối với tổ chức bộ máy kế toán là gì?

2. Nội dung và hệ quả của khái niệm đơn vị kế toán

Trong quá trình tìm hiểu, tiếp nhận và xử lý thông tin; kế toán viên cần phải làm việc độc lập với các đơn vị kế toán; bởi mỗi đơn vị kế toán đều có những đặc điểm riêng biệt khác nhau; tùy theo quá trình kinh doanh và cung cấp hoạt động; mỗi đơn vị đều có các hệ thống báo cáo kế toán phù hợp.

Nội dung và hệ quả của khái niệm đơn vị kế toán
Nội dung và hệ quả của khái niệm đơn vị kế toán

Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp nhận và xử lý; kế toán viên cũng cần phải làm việc độc lập với các đơn vị kế toán liên quan; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu cơ bản của một kế toán; phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; đảm bảo cung cấp đúng và đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra.

Qua đó, có thể thấy được rằng, đơn vị kế toán chỉ có thể tồn tại khi kế toán cũng tồn tại song hành; dựa trên những cơ sở kế toán cơ bản nhất để xử lý các vấn đề liên quan đến nhiều giao dịch có cùng tính chất như nhau.

Ví dụ như trường hợp: đơn vị kế toán đang hoạt động bình thường với một đơn vị kế toán khác sắp ngừng hoạt động hay có những thay đổi lớn về cơ cấu như giải thể, sáp nhập, chuyển đổi chủ sở hữu,...

Nội dung và hệ quả của khái niệm đơn vị kế toán
Nội dung và hệ quả của khái niệm đơn vị kế toán

Ngoài ra, việc ghi nhận giữa các hệ thống trong cùng đơn vị kế toán làm phát sinh ra các vấn đề về sự nhất quán và gây khó khăn khi so sánh, đối với các giao dịch kinh doanh có cùng bản chất, trong một hoàn cảnh như nhau.

Qua đây, ta cũng nhận thấy tầm quan trọng của kế toán đối với mỗi đơn vị kế toán phải không? Cùng tìm hiểu về các nguyên tắc kế toán, nhiệm vụ của một kế toán là gì nhé?

Đọc thêm: Kế toán là gì? Những loại hình kế toán và yêu cầu của kế toán

3. Yêu cầu và nhiệm vụ đối với một kế toán?

Đối với mỗi kế toán, họ có nhiệm vụ phải thực hiện việc thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu của các hoạt động kinh doanh; việc thu thập và xử lý phải dựa trên các yêu cầu về chuẩn mực và chế độ kế toán được quy định rõ ràng.

Yêu cầu và nhiệm vụ đối với một kế toán?
Yêu cầu và nhiệm vụ đối với một kế toán?

Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc sử dụng các khoản thu chi cho các mục đích cụ thể, như: thu từ thu nhập khác; chi phí chi cho việc trả nợ, nộp thuế,…; nhanh chóng nắm bắt và đánh giá vấn đề để phát hiện ra các vấn đề về số liệu, vi phạm đến pháp luật; thông qua số liệu về tài sản và nguồn vốn doanh nghiệp.

Dựa trên các số liệu và phân tích cụ thể, đưa ra các đề xuất về việc cải thiện tình trạng bất ổn trong các hoạt động kinh doanh, từ đó, đưa ra các định hướng phát triển.

Khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kế toán viên phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các yêu cầu của luật kế toán về việc ghi nhận và phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; ghi nhận theo đúng thời gian, số liệu. Đặc biệt, các thông tin phải được ghi chú một cách rõ ràng, cụ thể; không tạo cảm giác mơ hồ hay không rõ ràng; gây khó khăn trong việc hình thành các bản báo cáo tài chính; gây ra thất thoát về thuế cho nhà nước.

Yêu cầu và nhiệm vụ đối với một kế toán?
Yêu cầu và nhiệm vụ đối với một kế toán?

Các số liệu trong báo cáo cần đảm bảo được tính trung thực chính xác; ghi chép dựa trên số liệu thực tế; khách quan; không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tính chính xác của bản báo cáo.

Để có thể đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các số liệu cần được phản ánh, ghi chép một cách liên tục và xuyên suốt; không có hiện tượng ghi thiếu ngày tháng hay ghi thiếu nghiệp vụ, dẫn đến các kết quả không chính xác.

Khi trình bày, kế toán viên cần sắp xếp số liệu theo các khung phân loại cụ thể; dễ dàng trong việc tổng hợp các thông tin; tìm kiếm, so sánh và kiểm chứng.

Xem thêm: Báo cáo kế toán quản trị, những ai học ngành kế toán không được bỏ qua

4. Nguyên tắc của kế toán

Nguyên tắc của kế toán
Nguyên tắc của kế toán

Các thao tác nghiệp vụ ghi nhận số liệu, tổng hợp và xử lý thông tin,… đều phải tuân theo nguyên tắc cụ thể; tránh gây ra tình trạng thiếu nhất quán, lộn xộn, yếu tố cá nhân.

Hai giá trị của tài sản và nợ phải trả phải được ghi nhận theo giá gốc ban đầu; tuy nhiên, đối với một số loại tài sản và nợ phải trả có giá biến động theo giá trị thị trường và giá trị của chúng được xác định một cách tương đối chính xác, độ tin cậy cao thì có thể thay đổi mức giá vào cuối kỳ lập báo cáo.

Các quy định và phương pháp dùng để ghi nhận và phân tích số liệu cần được sử dụng một các nhất quán, thống nhất trong kỳ kế toán; trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi quy định và phương pháp ghi nhận số liệu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau; cần ghi rõ vào trong báo cáo tài chính.

Nguyên tắc của kế toán
Nguyên tắc của kế toán

Báo cáo tài chính phải được lập dựa trên các số liệu thu thập thực tế, phản ánh đầy đủ và chi tiết về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán, tránh hiện tượng làm giả số liệu; trốn thuế; gây ra ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của kinh tế nước nhà.

Các báo cáo cần được thành lập và gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định; với đầy đủ các yêu cầu được thông báo cụ thể bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị hoạt động kinh doanh.

Là một hoạt động có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp xác định chính xác được kết quả kinh doanh qua từng thời điểm; giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn; thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, công việc còn giúp đỡ và hỗ trợ nhà nước trong việc kiểm tra và tổng hợp các số liệu tiền thuế phải đóng; giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc thực hiện các công tác, nghĩa vụ.

Nguyên tắc của kế toán
Nguyên tắc của kế toán

Trên đây là bài chia sẻ về đơn vị kế toán là gì? Mà tôi muốn giới thiệu. Mong rằng bài viết mang đến cho bạn nhiều thông tin thú vị trong quá trình bạn học tập và làm việc. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc mỗi ngày, xác định cho mình mục tiêu để phấn đấu và tồn tại. Đừng để mình rơi vào trạng thái “sống qua ngày”. Cuộc sống không có dài đâu, bạn lơ đi, sợ là đã qua một đời!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào