Công ty TNHH Bình Việt Đức

Quy mô công ty: 100 - 300 nhân viên
Website: www.bividvietnam.com
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Bình Việt Đức
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bình Việt Đức
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bình Việt Đức
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Bình Việt Đức
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 62/36 Trương Công Định, Phường 14