CHI NHÁNH PHÍA NAM  CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO BƯU CHÍNH

CHI NHÁNH PHÍA NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO BƯU CHÍNH

61 Lượt xem

chat

10 tháng

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Bưu chính (Media Post) là công ty liên doanh Việt –
Pháp giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Tập đoàn Bưu chính Pháp (La Poste).
Lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn tìm kiếm, thu hút khách hàng thông qua các giải pháp tiếp thị
trực tiếp.
icon địa chỉ

Địa chỉ: 483 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

icon quy mô

Quy mô: 50 - 100 nhân viên

icon website

Website: Chưa cập nhật

Video / Ảnh giới thiệu

KHÔNG CÓ ẢNH GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

KHÔNG CÓ VIDEO GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

Công việc đang tuyển dụng

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: