Hướng dẫn cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11 hay và dễ dàng

Icon Author Phạm Thanh Nga

Ngày đăng: 2021-02-27 12:10:55

Nghị luận xã hội là một kiểu bài khó, nó lại chưa thành nhiều dạng bài khác nhau. Để giúp các bạn đạt điểm số tốt, có bài viết chuẩn, cùng đọc ngay hướng dẫn chi tiết cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11 với từng dạng bài cụ thể trong bài viết này nhé! Đọc ngay để có kỹ năng và xây dựng cách viết bài hiệu quả, đạt điểm cao cho bản thân nhé!

Tìm gia sư

1. Hướng dẫn cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11 chi tiết

Với một đề nghị luận đưa ra, các bạn cần xác định chính xác nó thuộc dạng nghị luận gì để có thể hình dùng và đưa các viết phù hợp nhất. Cùng đọc hướng dẫn chi tiết về cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11 cho các dạng bài khác nhau dưới đây:

1.1. Dạng bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý

Với đề văn đưa ra là nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý thì các bạn cần triển khai bài viết của mình theo hướng dẫn cụ thể như sau:

* Triển khai mở bài

Để có được một phần mở bài ấn tượng và tạo được sức hút với người đọc, cũng như làm nổi bật được vấn đề mà bài viết này sẽ đưa vào nghị luận thì cần đảm bảo 2 điều như sau:

Dạng bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý
Dạng bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý

+ Thứ nhất, phải đi vào giới thiệu được tư tưởng, đạo lý cần bàn luận của bài viết đó là gì.

+ Thứ hai, bạn có thể mở ra hướng bàn luận theo cách cá nhân nhìn nhận, dẫn dắt để đi vào phần thân bài.

* Triển khai phần thân bài

Phần thân bài chính là phần nội dung chính của bài viết, chính vì vậy mà các bạn cần tập trung rất nhiều để làm nổi ra được vấn đề nghị luận, cũng như đưa ra được quan điểm của bản thân về tư tưởng, đạo lý đó. Để làm tốt phần thân bài này, các bạn nên đảm bảo đáp ứng với 3 yếu tố như sau:

+ Thứ nhất, cần giải thích về tư tưởng, đạo lý cần bàn luận trong bài v viết này. Cách giải thích ý nghĩa phải bám sát vào tư tưởng, đạo lý; giải thích của những ý nghĩa tường minh và ý nghĩa ẩn dụ của nó; giải thích thêm về các từ nghĩa đáng chú ý. Đặc biệt, các bạn nên giải thích theo trình tự là hình ảnh, từ ngữ trước, sau đó mở giải thích tổng quát toàn bộ ý nghĩa của tư tưởng, đạo lý được đưa ra.

+ Thứ hai, đưa ra bàn luận cụ thể về tư tưởng, đạo lý theo 2 điều là: 

Viết phần thân bài trong nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý
Viết phần thân bài trong nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý

Đầu tiên là bàn luận đến tính đứng đắn của tư tưởng, đạo lý đó; tư tưởng đúng ở đâu, sai chỗ nào thì các bạn cần chỉ rõ và có những đánh giá cụ thể và chi tiết, cần đưa chứng cứ cụ thể để có được đánh giá khách quan nhất nhé! 

Tiếp theo các bạn bàn luận về mức độ đầy đủ, toàn diện của tư tưởng, đạo lý được đưa ra và cần gắn vào thực tế xã hội để có được những đánh giá tốt nhất và chủ quan nhất. Đặc biệt, để thêm ấn tượng, bạn có thể bày tỏ quan điểm của bản thân một cách thẳng thắn, nói đến suy nghĩ cá nhân của minh như thể hiện tính xây dựng từ tư tưởng, quan điểm của bài viết đưa ra. Đây chính là phần giúp bạn được chấm điểm cao hơn với bài viết đó nhé!

+ Thứ ba, đưa ra được bài học rút ra từ tư tưởng đạo lý đó. Bài học được rút ra với bản thân như thế nào, và bạn không nên đưa ra cách hô hào theo kiểu chung chung sẽ là điểm trừ đó nhé!

* Phần kết bài

Đối với phần kết bài của một bài văn nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lý, các bạn cần làm nổi bật lên được 2 vấn đề như sau:

Cách viết kết bài trong nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý
Cách viết kết bài trong nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý

+ Đưa ra đánh giá ngắn gọn lại về tư tưởng, đạo lý mà bạn đã bàn trong bài viết của mình.

+ Có thể kết mở với việc đặt ra những câu hỏi lớn cho toàn thể để ghi điểm tốt hơn với bài viết nhé!

Tham khảo: Làm sao để viết văn hay? Tuyệt chiêu viết văn tràn đầy cảm xúc!

1.2. Dạng bài nghị luận xã hội về một sự vật, hiện tượng trong đời sống

Một trong những dạng bài cực kỳ hay được đưa ra trong đề thi ngữ văn 11 của các bạn đó chính là nghị luận xã hội về một sự vật, hiện tượng đời sống. Đây là một dạng bài khó, nó đánh giá về khả năng nhận thức xã hội, tính thời sự mà bạn cần phải cập nhật liên tục cho bản thân. Cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11 với dạng bài này như thế nào? Cùng đọc hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé!

* Phần mở bài

Đối với phần mở bài của nghị luận xã hội về một sự vật, hiện tượng trong đời sống các bạn cần làm nổi bật được 2 ý chính như sau:

+ Nêu qua về hiện tượng, sự vật trong đời sống xã hội cần bàn luận.

+ Đề cập đến hướng giải quyết chung, các bạn nên đưa suy nghĩ chung cho một sự vật, hiện tượng cụ thể nào đó của bài viết này.

Dạng bài nghị luận xã hội về một sự vật, hiện tượng trong đời sống
Dạng bài nghị luận xã hội về một sự vật, hiện tượng trong đời sống

* Phần thân bài

Trong thân bài của bài văn về nghị luận xã hội lớp 11 về một sự vật, hiện tượng trong đời sống – xã hội cần nói được 3 điều cơ bản nhất như sau:

+ Thứ nhất, phải giải thích được hiện tượng, sự vật đó. Giải thích xem hiện tượng đời sống đưa ra liên quan đến hay đề cập chính xác đến vấn đề gì trong xã hội. Phần này các bạn cần đưa ra lập luận khách quan, không nên đưa quá nhiều cảm xúc hay cảm nhận cá nhân theo kiểu chủ quan.

+ Thứ hai, tiến vào phần nội dung bàn luận về hiện tượng đời sống xã hội của bài. Tại đây các bạn cần đi sâu phân tích, đưa ra các biểu hiện; đưa ra các ý kiến về tính đúng sai, lợi hại, tiêu cực hay tích cực của hiện tượng đó; bày tỏ thái độ của bản thân là lên án hay đồng tình; đưa thêm thông tin về nguyên nhân hình thành hiện tượng, đưa ra hướng khắc phục hoặc phát huy đối với hiện tượng được bàn luận đó.

+ Thứ ba, từ hiện tượng được bàn luận cần rút ra bài học cho bản thân, đưa ra các giải pháp hoặc các đề xuất về cách ứng xử, cách sống đối với toàn thể hiện nay.

* Phần kết bài

Viết theo hướng dẫn để có một bài văn nghị luận xã hội hấp dẫn
Viết theo hướng dẫn để có một bài văn nghị luận xã hội hấp dẫn

Đối với phần kết bài khi viết bài văn nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống thì cần phải tóm lại được 2 vấn đề như sau:

+ Đưa ra đánh giá của bản thân về hiện tượng đó sau khi bàn luận qua nội dung trong bài viết.

+ Có thể phát triển và mở rộng thêm vấn đề bàn luận để tạo kết mở và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

1.3. Dạng bài nghị về một vấn đề xã hội được rút ra từ tác phẩm văn học

Hiện nay, có rất nhiều các dạng đề được đưa ra cho các bạn về nghị luận xã hội theo kiểu đánh giá đối với một hiện tượng vấn đề xã hội nào đó được rủ ra từ tác phẩm văn học. Khi gặp bài viết này, các bạn cần triển khai cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11 theo hướng như sau:

* Phần mở bài

Đầu tiền các bạn cần giới thiệu chung và khái quát chung về vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học được đưa ra. Sau đó nhắc đến và đề ra hướng giải quyết vấn đề đi đi vào phần thân bài một cách hiệu quả nhất.

Dạng bài nghị về một vấn đề xã hội được rút ra từ tác phẩm văn học
Dạng bài nghị về một vấn đề xã hội được rút ra từ tác phẩm văn học

* Phần thân bài

Đối với thân bài trong nghị luận một vấn đề rút ra từ tác phẩm văn học cần đáp ứng được 3 yếu tố như sau:

+ Thứ nhất, trong thân bài này, các bạn phải có đôi dòng văn ngắn dùng để giới thiệu tác giả, tác phẩm chứa vấn đề nghị luận cần bàn của bài viết.

+ Thứ hai, tiến hành bàn luận về vấn đề đó. Để bàn luận các bạn cần nêu qua về vấn đề được đặt ra trong tác phẩm. Bạn cần bàn luận về vấn đề đó, đưa ra suy nghĩ của bản thân và trách việc phân tích tác phẩm đó. Đặc biệt phải khẳng định ý nghĩa của vấn đề đó trong tác phẩm nhằm tạo ra giá trị cho nó.

+ Thứ ba, từ bàn luận về hiện tượng, vấn đề trong tác phẩm văn học các bạn cần rút ra được bài học cụ thể. Bài học đó có thể áp dụng cho bản thân hoặc cộng đồng.

* Phần kết bài

Kết bài bài rút ra bài học trong bài văn nghị luận xã hội
Kết bài bài rút ra bài học trong bài văn nghị luận xã hội

Một phần kết bài hay và để lại ấn tượng rất quan trọng đó nhé! Trong kết bài với dạng nghị luận xã hội về một vấn đề được rút ra từ tác phẩm văn học cần đề cập như sau:

+ Đưa ra đánh giá ngắn gọn của bản thân từ hiện tượng, vấn đề trong tác phẩm, khát quát lại vấn đề đó.

+ Đưa kết bài thêm phần mở rộng để tạo sức hút và tính thuyết phục tốt hơn.

Xem thêm: Tìm gia sư văn lớp 11

2. Một số lưu ý về cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11

Có rất nhiều bạn làm văn nghị luận xã hội lớp 11 không đạt được điểm số cao bởi một số sai lầm, lỗi thường mắc phải như:

+ Viết một đoạn văn trong bài nghị luận xã hội quá dài.

Một số lưu ý về cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11 cần biết
Một số lưu ý về cách làm văn nghị luận xã hội lớp 11 cần biết

+ Các bạn áp dụng sai thao tác nghị luận và các kỹ năng trong việc viết một bài văn nghị luận xã hội chuẩn.

+ Viết bài kiểu “đầu voi, đuôi chuột” do việc phân bổ thời gian làm bài chưa hợp lý.

+ Đề bài cho một kiểu, các bạn viết theo một kiểu không đúng yêu cầu về hình thức.

+ Cách thể hiện thông qua hình thức trình bày thiếu mạch lạc, không rõ ràng và tẩy xóa quá nhiều.

Đó là một số sai lầm mà rất nhiều bạn gặp phải, hãy biết cách khắc phục những lỗi đó để giúp bạn có được bài văn hay nhất, đạt điểm số tốt nhất với môn văn nhé! Ngoài ra thì để giúp các bạn làm bài nghị luận xã hội lớp 11 tốt hơn, các bạn cũng nên bổ sung thêm thông tin qua sách vở, báo chí, tin tức được cập nhật thường xuyên; rèn thói quen đưa ra suy nghĩ của mình, đánh giá, bày tỏ quan điểm riêng của bản thân là cách thể hiện tốt nhất cái tôi riêng, cũng như tạo ấn tượng hơn nữa với bài viết của bạn đó nhé!

Lưu ý những lối sai để viết bài nghị luận xã hội hay nhất
Lưu ý những lối sai để viết bài nghị luận xã hội hay nhất

Như vậy, toàn bộ chia sẻ trong bài viết này giúp các bạn bỏ túi được cách làm văn nghị luận lớp 11 theo từng dạng bài cụ thể. Hy vọng với chia sẻ hữu ích này, các bạn sẽ có cách làm văn cực hay, cực ấn tượng và đạt được điểm số cao cho bản thân nhé!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: