vn logistics

vn logistics

223 Lượt xem

chat

1 năm

Giới thiệu chung

icon địa chỉ

Địa chỉ: Logistics Building, 421 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Nẵng

icon quy mô

Quy mô: Chưa cập nhật

icon website

Website: Chưa cập nhật

Video / Ảnh giới thiệu

KHÔNG CÓ ẢNH GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

KHÔNG CÓ VIDEO GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

Công việc đang tuyển dụng

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: