VB Pharma Corporation

Quy mô công ty: 50 - 100 nhân viên
Website: www.vbpharma.vn
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Vb Pharma Corporation
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 7 đường 3, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn