Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông VNPT VinaPhone

Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông VNPT VinaPhone

Lượt xem219 Lượt xem

Tỉnh thànhHà Nội

chat

15 tháng

Giới thiệu chung

VNPT VinaPhone là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị kinh
doanh chủ lực và có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của Tập đoàn VNPT. VNPT VinaPhone có mạng
lưới kinh doanh trên 7.000 nhân viên kinh doanh và hơn 103.000 điểm kinh doanh trên khắp 63 tỉnh Thành
phố
icon địa chỉ

Địa chỉ: Đường Nguyễn văn Huyên, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

icon quy mô

Quy mô: 300 - 1000 nhân viên

icon website

Website: Chưa cập nhật

Công việc đang tuyển dụng

Video / Ảnh giới thiệu

KHÔNG CÓ ẢNH GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

KHÔNG CÓ VIDEO GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: