Khám phá ngay quy định về thỏa thuận liên danh trong đấu thầu

Trong công tác đấu thầu có xuất hiện khái niệm về liên danh các nhà thầu hoặc nhà thầu liên danh cùng tham gia dự án đấu thầu. Vậy nếu bạn là một người chuẩn bị tham gia đấu thầu thì cần hiểu thỏa thuận liên danh trong đấu thầu là gì, những vấn đề, quy định xung quanh cần lưu ý là gì? Tất cả đã có trong bài viết dưới đây, hãy cùng tham khảo nhé!

1. Tìm hiểu thỏa thuận liên danh trong đấu thầu là gì?

Thỏa thuận liên danh trong đấu thầu là một hình thức hợp tác dựa trên danh nghĩa của các nhà thầu sẽ cùng với nhau tham gia đấu thầu hoặc cùng nhau thực hiện đối với một công trình xây dựng nào đó hoặc với một dự án nào đó trong trường hợp năng lực của một nhà thầu độc lập không đáp ứng được đủ yêu cầu của phía người chủ đầu tư hoặc nói theo nghĩa khác là đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Thoả thuận liên danh trong đấu thầu
Thoả thuận liên danh trong đấu thầu

Nhà thầu sẽ tham gia các công tác đấu thầu độc lập hoặc kết hợp cùng với một hay nhiều các nhà thầu khác để cùng nhau thực hiện đấu thầu trong một đơn vị dự thầu sẽ được gọi là những nhà thầu liên danh. Việc gọi là thỏa thuận liên danh trong đấu thầu hay hợp đồng liên danh trong đấu thầu đều được vì bản chất của những hợp đồng đó là sự thỏa thuận của hai hay nhiều bên tham gia dự thầu chung một danh nghĩa và được thiết lập thành văn bản.

Do đó, khi thấy điều kiện về năng lực của công ty bạn trong quá trình tham gia đấu thầu độc lập không đáp ứng đủ yêu cầu của phía chủ thầu thì bên công ty bạn có thể kết hợp với những nhà thầu khác để cùng nhau tham gia đấu thầu cho một đơn vị dự thầu hoặc còn được gọi là liên danh trong đấu thầu.

Xem thêm: Chia sẻ các bước làm hồ sơ đấu thầu và quy trình chuẩn chỉnh nhất

2. Quy định của pháp luật về thỏa thuận liên danh trong đấu thầu

Khi muốn tham gia liên danh đấu thầu thì công ty của bạn cùng với công ty mà bạn có mong muốn liên danh với họ sẽ cùng nhau lập một thỏa thuận liên danh hoặc một hợp đồng liên danh với nhau trong điều kiện thỏa thuận liên danh này bắt buộc phải được lập thành một văn bản đầy đủ.

Một thỏa thuận liên danh trong đấu thầu được coi là hợp lệ theo quy định đó là phần nội dung của thỏa thuận cần phải nêu và chia rõ những quyền lợi, các nghĩa vụ, khối lượng phần công việc sẽ phải thực hiện cùng với phần giá trị tương ứng của mỗi đối tượng thành viên tham gia, ngoài ra cũng cần có thêm con dấu trong đó. Không chỉ vậy, mục đích của việc chia rõ như vậy là phải để chắc chắn kiểm soát về tiến độ, đảm bảo chất lượng cùng với việc duy trì an toàn cho vệ sinh môi trường,... trong quá trình thực hiện gói thầu đó.

Quy định của pháp luật về thỏa thuận liên danh trong đấu thầu
Quy định của pháp luật về thỏa thuận liên danh trong đấu thầu

Trong quá trình thực hiện gói thầu, công tác làm hồ sơ để dự thầu và những thủ tục khác có thể được thực hiện bởi những thành viên liên danh hoặc giao cho một thành viên liên danh thực hiện cũng được, tùy thuộc vào khả năng và thỏa thuận của các bên nhưng làm gì thì làm vẫn phải cùng đồng nhất về phần nội dung có trong một bộ hồ sơ.

Các nhà thầu chọn liên danh phải có tư cách thật hợp lệ, có đầy đủ những khả năng dựa theo quy định đáp ứng được quy mô, tính chất cùng với loại hình công việc mà họ đảm nhận.

Mỗi thành viên liên danh trong đó cần phải có nghĩa vụ chung và riêng đối với phía nhà chủ đầu tư về công việc mà mình đang thực hiện cùng với toàn thể công việc của gói thầu mà mình tham gia.

3. Thực hiện đảm bảo dự thầu cho phía nhà thầu tham gia thỏa thuận liên danh

Khi tham gia thỏa thuận liên danh thì cần phải đảm bảo thực hiện theo đầy đủ những biện pháp bảo đảm cho phía nhà thầu liên danh như sau:

Mỗi thành viên ở trong thỏa thuận liên danh đấu thầu cần phải thực hiện tách rời các bảo đảm dự thầu nhưng vẫn phải chắc chắn về tổng giá trị không được thấp hơn so với phần yêu cầu quy định tại hồ sơ mời thầu.

Thực hiện đảm bảo dự thầu cho phía nhà thầu tham gia thỏa thuận liên danh
Thực hiện đảm bảo dự thầu cho phía nhà thầu tham gia thỏa thuận liên danh

Thành viên đứng đầu trong liên danh phải đảm bảo thực hiện bảo đảm dự thầu đối với toàn bộ liên danh. Trường hợp này bảo đảm dự thầu sẽ được gồm có tên của những liên danh hoặc tên của mỗi thành viên đứng đầu trong liên danh

Ngoài ra cần phải lưu ý nếu như bất kỳ thành viên nào có trong liên danh mà vi phạm một trong số những trường hợp đã được quy định tại hồ sơ mời thầu thì công tác bảo đảm dự thầu của cả liên danh đó sẽ không được trả lại và nếu bảo đảm dự thầu của một thành phần ở trong liên danh đó được xác định không phù hợp thì hồ sơ dự thầu của liên danh đó cũng không thể được xem xét hay thực hiện đánh giá tiếp.

Xem thêm: Tổng quan về công tác đấu thầu và các bước làm hồ sơ dự thầu

4. Cần chuẩn bị những gì khi tham gia thỏa thuận liên danh trong đấu thầu?

Công tác đầu tiên khi tham gia thực hiện liên danh đấu thầu đó là phải thỏa thuận liên danh, cụ thể có hai nội dung cần thực hiện thảo luận và đồng nhất với nhau là phạm vi của công việc và phần tỷ lệ giá trị để đảm nhận so với phần tổng giá tham gia dự thầu. Sau khi đã cùng nhau xác định được đầy đủ và rõ ràng những điều khoản như trên thì các bên cùng nhau thực hiện ký kết thỏa thuận để liên danh. Trong trường hợp nhà thầu đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thì về phía phần văn bản tài liệu này cũng vô cùng quan trọng và phải đi kèm theo phần hồ sơ dự thầu, chính vì vậy cần phải được lưu trữ cẩn thận. Ở công đoạn này thì còn cần phải chú ý đến tỷ lệ mà những nhà thầu đó tham gia thỏa thuận có ảnh hưởng tới năng lực tài chính, các hợp đồng cũng thực hiện theo tỷ lệ.

Thỏa thuận liên danh
Thỏa thuận liên danh

Kế tiếp là xác định khả năng thông qua những hợp đồng tương đương và hầu như do thiếu yếu tố này cho nên các nhà thầu mới phải liên danh lại với nhau. Đối với bước này thì cần phải nắm được đó là đối với những nhà thầu tham gia liên danh thì khả năng, kinh nghiệm phải được xác định theo tổng năng lực và kinh nghiệm của những thành viên liên danh đồng thời cũng cần đảm bảo những thành viên liên danh đó đáp ứng được đúng theo năng lực, kinh nghiệm đối với công việc mà thành viên tham gia đó đảm nhận. Nếu như có bất cứ thành viên liên danh nào đáp ứng không đủ về năng lực cũng như kinh nghiệm thì phía nhà thầu tham gia liên danh đó được đánh giá là chưa đạt yêu cầu đã đề ra.

Riêng với những gói thầu về xây lắp thì sau khi đã được xác định với hợp đồng thì kế tiếp cần chuẩn bị về phần nhân sự cùng với các trang thiết bị để có thể tham gia vào hồ sơ dự thầu. Trong giai đoạn này, cần chú ý đến vấn đề về chức danh chỉ huy trưởng công trường. Có thể thấy rằng, thường những các nhà thầu sẽ bố trí thêm người chỉ huy trưởng để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà thầu. Người chỉ huy trưởng đó cần phải có cho mình những năng lực, kinh nghiệm đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của gói thầu mà mình tham gia.

Nhân sự phải có năng lực và kinh nghiệm
Nhân sự phải có năng lực và kinh nghiệm

Trong trường hợp nhà thầu chỉ có một chỉ huy trưởng tham gia thì cần phải nêu rõ nhiệm vụ mà người đó sẽ thực hiện trong cả gói thầu. 

Riêng với phần thuyết minh về những biện pháp thi công thì cần phải chú ý đến các phần việc của những thành viên có liên danh, những biện pháp trong thi công của mỗi thành viên cùng thực hiện công việc liên danh, khả năng có thể kêu gọi thiết bị, tốc độ thực hiện cần phải có sự liên kết, khoa học với phần đã thỏa thuận hoặc năng lực khi tham gia vào liên danh. Chú ý khi thực hiện những liên danh tham gia bằng mạng thì phía nhà thầu sẽ phải tạo lập liên danh trước, sau đó những nhà thầu khác tham gia sẽ xác nhận ở trên phần của hệ thống đấu thầu quốc gia sau đó mới có thể thực hiện được các bước kế tiếp.

Với các gói thầu khác thì sẽ còn phải tùy thuộc vào mỗi yêu cầu được để ra trong hồ sơ mời thầu mà chúng ta cần phải thực hiện theo đó, những bước cùng với sự lưu ý thì tương đối giống nhau với phần gói thầu xây lắp ở phía trên.

Cần tuân thủ đúng quy định
Cần tuân thủ đúng quy định

Như vậy là vieclam88.vn đã cùng bạn tìm hiểu xong những thông tin và vấn đề liên quan đến thỏa thuận liên danh trong đấu thầu. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đọc có thể nắm bắt được các cách thức và lưu ý khi muốn thực hiện các thỏa thuận liên danh trong đấu thầu.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào