Tập Đoàn Nhà Phố Việt Nam

Quy mô công ty: 100 - 300 nhân viên
Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tập Đoàn Nhà Phố Việt Nam
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Tập Đoàn Nhà Phố Việt Nam
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay