Sĩ quan quân đội là gì? Điều kiện trở thành một sĩ quan quân đội

Trong quân đội được chia thành nhiều cấp bậc và mỗi cấp bậc sẽ có một tên gọi khác nhau. Vì thế, trong bài viết này mình sẽ đi giải đáp câu hỏi mà nhiều người thắc mắc nhất đó chính là “sĩ quan quân đội là gì?” Và những điều kiện để bạn có thể trở thành một sĩ quan quân đội phục vụ cho đất nước.

1. Sĩ quan quân đội là gì?

Đầu tiên, để hiểu sĩ quan quân đội là gì chúng ta cũng đi phân tích từ “sĩ quan”. Đây là cán bộ thuộc Lực lượng Vũ trang nhân dân như quân đôi, cảnh sát hoặc công an của một quốc gia có chủ quyền, hoạt động trong các lĩnh vực quân sự và đảm nhiệm các chức vụ của lãnh đạo chỉ huy. Thêm vào đó là quản lý trực tiếp một số nhiệm vụ khác được Nhà nước của một Quốc gia đó giao phong theo thăng cấp các quân hàm Úy, Tá, Tướng.

Sĩ quan quân đội là gì?
Sĩ quan quân đội là gì?

Ở tại nhều quốc gia khá thì dưới cấp của sĩ quan thường có các cấp bao gồm: Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ Sĩ.

Vậy sĩ quan quân đội nhân dân là gì? Trong quân đội nhân dân Việt Nam thì sĩ quan là người cán bộ công tác và làm việc trực thuộc Đảng Công sản Việt Nam. Họ có trách nhiệm phục vụ cho Nhà nước Việt Nam trong mảng quản quân sự. Chính vì vậy mà người sĩ quan quân đội chính là nòng cốt giúp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Xem thêm: Cảnh vệ là gì? Làm thế nào để trở thành một chiến sĩ cảnh vệ

2. Các nhóm ngành sĩ quan quân đội

Theo quy định tại điều 9, luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 thì các nhóm ngành sĩ quan quân đội được quy định rõ ràng và cụ thể như sau:

- Sĩ quan chỉ huy và tham mưu: đảm nhiệm công tác tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng. Ngoài ra có thể bổ nhiệm làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của tổ chức.

- Sĩ quan chính trị: Có trách nhiệm đảm bảo công tác chính trị trong quân đội, công tác Đảng.

Các nhóm ngành sĩ quan quân đội
Các nhóm ngành sĩ quan quân đội

- Sĩ quan hậu cần: đảm nhiệm công tác liên quan hậu cần trong quân đội và có thể giữ các chức vụ khác theo yêu cầu của tổ chức.

- Sĩ quan kỹ thuật: đảm nhiệm các công tác kỹ thuật trong quân đội và cũng có thể đảm nhiệm các công việc khác theo yêu cầu của tổ chức.

- Sĩ quan chuyên môn khác: đảm nhiệm các công việc các công tác không thuộc 4 nhóm ngành trên như sĩ quan quân pháp, sĩ quan thú ý,…

Mỗi nhóm ngành sĩ quan lại có những tính chẩt và đặc thù công việc khác nhau. Tuy nhiên, mục đích chung của sĩ quan quân đội hướng đến đều là phục vụ nhân dân và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

3. Trách nghiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

- Trách nhiệm sĩ quan quân đội

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cấp dưới trực thuộc quyền về những mệnh lệnh mà mình đưa ra hay việc thực hiện nhiệm vụ của cấp trên và khi cấp dưới thuộc quyền của mình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó làm các công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lí và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao. Những việc tuyệt đối sĩ quan quân đội không được phép làm như:

Trách nghiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Trách nghiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

+ Làm việc trái với pháp luật, không đúng với kỷ luật quân đội.

+ Làm việc trái với quy định của một cán bộ công chức không được làm.

- Nghĩa vụ sĩ quan quân đội

+ Nghĩa vụ của sĩ quan quân đội là luôn sẵn sàng chiến đấu hi sinh, đứng lên để bảo vệ tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và tham gia xây dựng đất nước.

+ Phải giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Tuyệt đối phục tùng các mệnh lệnh và chấp hành một cách nghiêm chỉnh các điều lệ, điều lệnh, quy định của quân đội, giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật quân sự.

+ Luôn gương mẫu chấp hành và vận động mọi người noi theo.

- Quyền lợi sĩ quan quân đội

Sĩ quan quân đội được đảm bảo quyền công dân theo hiến pháp vầ pháp luật. Ngoài ra, được nhà nước đảm bảo về các chính sách và chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất đặc thù của quân đội

4. Điều kiện để trở thành sĩ quan quân đội

4.1. Tiêu chuẩn chung của sĩ quan quân đội

- Là người có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, trung thành với Đảng Công sản Việt Nam và Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra cần phải có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, luôn sẵn sàng đứng lên chiến đấu, hy sinh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Phẩm chất đạo đức cách mạng như cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Phát huy được tính dân chủ, giữ gìn được kỷ luật quân đội và đoàn kết đồng đội, được nhân dân tín nhiệm.

Điều kiện để trở thành sĩ quan quân đội
Điều kiện để trở thành sĩ quan quân đội

- Có trình độ khoa học quân sự, chính trị cộng thêm khả năng vận dụng sáng tao chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trường của Đảng và Nhà nước vào công cuộc xây dựng nền quốc phong toàn dân và xây dựng quân đội nhân dân. Bên cạnh đó phải am hiều các kiến thức về kinh tế, văn hóa, pháp luật và các lĩnh vực khác. Có khả năng áp dụng vào các hoạt động thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu các nhiệm vụ được giao.

- Đảm bảo lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với chức vụ và cấp bậc quân hàm mà sĩ quan quân nhân đảm nhiệm.

Xem thêm: Tìm hiểu Cảnh sát cơ động là gì? Họ có vai trò ra sao?

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với sĩ quan quân đội

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quân đội phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm được pháp luật nhà nước Việt Nam quy định cụ thể như sau:

Yêu cầu về độ tuổi theo cấp bậc
Yêu cầu về độ tuổi theo cấp bậc

- Cấp úy: nữ 46, nam 46

- Thiếu tá: nữ 48, nam 48

- Trung tá: nữ 51, nam 51

- Thượng tá: nữ 51, nam 54

- Đại tá: nữ 55, nam 57

- Cấp tướng: Nữ 55, nam 57

Ngoài ra, trong quân đội khi sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tình hình sức khỏe tốt, tự nguyện muốn làm việc thì có thể kéo dài tuổi phục vụ được quy định tại khoản 1. Tuy nhiên, điều này sẽ không khéo dài quá 5 năm (trừ trường hợp đặc biệt).

5. Phân biệt sĩ quan quân đội và quân nhân chuyên nghiệp

Rất nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa khái niệm sĩ quan quân đội và quân nhân chuyên nghiệp. Do vậy, mình sẽ cùng phân tích hai thuật ngữ này có gì giống và khác nhau dưới đây:

- Điểm giống nhau giữa sĩ quan quân đội và quân nhân chuyên nghiệp:

+ Đều được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Công sản Việt Nam và dưới sự thống lĩnh của Chủ tích nước, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

+ Được hưởng các phụ cấp về thâm niên, trợ cấp đối với các cán bộ công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc.

Phân biệt sĩ quan quân đội và quân nhân chuyên nghiệp
Phân biệt sĩ quan quân đội và quân nhân chuyên nghiệp

- Điểm khác nhau giữa sĩ quan quân đội và quân nhân chuyên nghiệp:

+ Định nghĩa: Sĩ quan quân đội là cán bộ của Đảng Công sản Việt Nam và của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ hoạt động trong lĩnh vực quân sự và được nhà nước phong quân hoàn cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.

Còn đối với quân nhân chuyên nghiệp là những công dân Việt Nam, có trình độ chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân. ở chức danh này, họ sẽ được tuyển chọn và tuyển dụng theo các chức danh và được phong quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp.

+ Vị trí: Sĩ quan chính là lực lượng nòng cốt của quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy hoặc trực tiếp đảm bảo thực hiện một số các nhiệm vụ khác. Có trách nhiệm đảm bảo cho quân đội luôn sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Quân nhân chuyên nghiệp
Quân nhân chuyên nghiệp

Khác với sĩ quan thì quân nhân chuyên nghiệp lại là lực lượng nòng cốt của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật. Họ có nghiệm vụ đảm bảo các công tác của sĩ quan có thể thực hiện được tốt. Bên cạnh đó sĩ quan chuyên nghiệp cũng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác của quân đội.

Trên đây là tất cả những thông tin vieclam88.vn chia sẻ về sĩ quan quân đội là gì? Hy vọng với những chia sẻ của mình các bạn đã hiểu rõ hơn về ngành này. Nếu bạn đang muốn được cống hiến hết mình cho tổ quốc, cho nhân dân thì hãy cố gắng phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu trở thành những sĩ quan quân đội tài giỏi nhé!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào