Quyết định đầu tư là gì? Quyết định đầu tư doanh nghiệp

Quyết định đầu tư là gì? Đây là vấn đề khá quen thuộc đối với nhiều người, đặc biệt là các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến chủ đề này.

1. Quyết định đầu tư là gì?

Để có thể định nghĩa được “quyết định đầu tư là gì”, trước hết bạn cần hiểu được quyết định là gì?

Quyết định thường được gắn liền với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,  thường được diễn ra trong phạm vi quản lý nhiệm vụ trong quyền hạn mà cơ quan nhà nước được giao.

Các quyết định của cơ quan nhà nước có thể mang tính chất quy phạm pháp luật chung hay trong các quy phạm luật cá biệt, tất cả đều gắn liền với cơ quan nhà nước.

quyết định đàu tư là gì

Đối với đầu tư, ta có thể hiểu đầu tư là việc sử dụng các loại hình tài sản hữu hình hoặc vô hình để là thay thế cho nguồn vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật và các pháp luật có liên quan.

Qua hai khái niệm trên, ta có thể định nghĩa được quyết định đầu tư là sự quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua việc bỏ vốn ngân sách nhà nước để tiến hành quá trình đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin người quyết định đầu tư

2.1. Người quyết định đầu tư là ai?

Người quyết định đầu tư là một cá nhân hay người đại diện cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đó theo quy định của pháp luật, được phát luật công nhận có thẩm quyền trong việc phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

Trong vấn đề ủy quyền, người được ủy quyền sẽ là người phải chịu trách nhiệm về mặt nội dung công việc liên quan đến vấn đề của cả hai bên phải chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.

Xem thêm: Tham gia vào Đảng để làm gì? Lợi ích khi vào Đảng là gì? 

người quyết định đầu tư

2.2. Người quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Người quyết định phê duyệt dự án đầu trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng.

Chủ đầu tư phê duyệt trong lĩnh vực thiết kế bản vẽ thi công, trong dự toán xây dựng thiết kế hai bước, trong các dự toán xây dựng thiết kế ba bước.

Chủ đầu tư phê duyệt trong lĩnh vực thiết kế, trong các dự toán thuộc lĩnh vực công trình xây dựng.

Trong trường hợp dự án công trình là xây dựng có nguồn vốn của Nhà nước do Tổng công ty Nhà nước quản lý thì sẽ thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan sau:

- Thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình, Bộ xây dựng.

- Thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở xây dựng và sở quản lý công trình xây dựng trong địa bàn xây dựng dự án công trình được xây dựng.

3. Quyết định tài chính của doanh nghiệp

3.1. Quyết định đầu tư của doanh nghiệp

Quyết định đầu tư của doanh nghiệp là những quyết định có liên quan đến tổng giá trị tài sản hay đôi khi là giá trị của từng bộ phận trong tài sản.

Các quyết định đầu tư chủ yếu của doanh nghiệp bao gồm:

- Quyết định đầu tư tài sản lưu động trong doanh nghiệp

Đây chính là quyết định có sử dụng tốn quỹ, các quyết định liên quan đến các chính sách bán hàng hay các quyết định tồn kho, quyết định đầu tư tài sản chính ngắn hạn…

- Quyết định đầu tư tư tài sản cố định

Đây là loại quyết định có liên quan đến việc mua sắm tài sản cố định cố định, quyết định đầu tư tài chính dài hạn và các quyết định đầu tư dự án khác.

quyết định đầu tư của doanh nghiệp

- Quan hệ có sự liên kết giữa sự đầu tư của tài sản lưu động và tài sản cố định.

Qua trên, ta có thể thấy quyết định đầu tư là một quyết định quan trong có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định tài chính doanh nghiệp. Bởi quyết định đầu tư là yếu tố tạo ra giá trị cho các doanh nghiệp.

Chính vì vậy, với bất kể là ai, là tổ chức hay đơn vị nào thì khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn cần xem xét cận thận. Việc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị. Qua đó, giá trị tài sản của chủ sở hữu cũng được gia tăng, ngược lại nếu đưa ra quyết định đầu tư sai lầm sẽ khiến cho doanh nghiệp tổn thất giá trị, dẫn đến hậu quả thiệt hại cho chủ sở hữu.

3.2. Quyết định huy động vốn (quyết định nguồn vốn)

Các quyết định về nguồn vốn đều được bao gồm từ các quyết đến việc lựa chọn nguồn vốn nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp quyết định đầu tư. Vậy nên các quyết định huy động vốn của các doanh nghiệp sẽ bao gồm :

- Quyết định huy động vốn ngắn hạn: đây là quyết định vay có thời gian ngắn hạn hoặc sử dụng tín dụng thương mại.

- Quyết định huy động vốn dài hạn: đây là quyết định có khoản vay nợ trong thời gian dài hạn ngân hàng hay phát hành trái phiếu công ty. Đối với quyết định dài hạn sẽ bao gồm Quyết định phát hành vốn cổ phần, quyết định vay để mua, hay thuê tài sản, quyết định quan hệ cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu.

quyết định huy động vốn

Trong việc quyết định huy động vốn là một điều gây ra khó khăn cho tài chính nhiều doanh nghiệp.  Để có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong việc huy động vốn, các nhà quản trị tài chính cần phải nắm vững những điểm thuận lợi cũng như bất lợi của việc sử dụng các công cụ huy động vốn, đồng thời đưa ra sự đánh giá chính xác về tình hình giá cả hiện tại và trong tương lai, từ đó đưa ra dự báo có xác xuất đúng cao trong biến động thị trường.

3.3. Quyết định phân chia lợi nhuận

Quyết định phân chia lợi nhuận thường được gắn liền với quyết định về vấn đề liên quan đến việc phân chia cổ tức hay đôi khi là chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Về quyết định phân chia cổ tức, các nhà quản trị tài chính sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức và việc giữ lại để tái đầu tư.

Những quyết định của việc phân chia lợi nhuận sẽ có sự ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp. Chính vì vậy đưa ra sự lựa chọn chính sách cổ tức là điều rất quan trọng đối với các doanh nghiệp.

quyết định phân chia lợi nhuận

Ngoài 03 quyết định tài chính trên của doanh nghiệp thì còn có nhiều loại quyết định khác có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên thị trường như quyết định phòng ngừa rủi ro tài chính, như quyết định mua bán, sáp nhập doanh nghiệp,... trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hy vọng rằng bài viết trên đã cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến quyết định đầu tư là gì, đồng thời là những kiến thức liên quan đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp giúp phần  nào đưa ra quyết định đúng đắn trong việc đầu tư.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
img_comment

Lộc

5:19 pm 21-01-2021

Chính tả sai tùm lum, đầu tư thời gian xíu cho bài viết trang trọng hơn xíu nhé. Trân trọng.

img_reply

Admin

9:33 pm 22-01-2021

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn