Phòng Điều Hành (0877476933)

Quy mô công ty: 20 - 50 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Phòng Điều Hành (0877476933)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Phòng Điều Hành (0877476933)
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hà Nội