minh mỹ fashion and cosmetics co.,ltd

minh mỹ fashion and cosmetics co.,ltd

183 Lượt xem

chat

1 năm

Giới thiệu chung

icon địa chỉ

Địa chỉ: 177-179 Đường 23 , phường 11, Quận 6 , TP HCM

icon quy mô

Quy mô: Chưa cập nhật

icon website

Website: Chưa cập nhật

Video / Ảnh giới thiệu

KHÔNG CÓ ẢNH GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

KHÔNG CÓ VIDEO GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

Công việc đang tuyển dụng

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: