Viết mẫu quyết định tăng lương cho tập thể chi tiết như thế nào?

Tăng lương cho tập thể chính là cách mà doanh nghiệp thể hiện được sự phát triển về mọi mặt, đồng thời cũng thể hiện được sự phát triển của đội ngũ nhân viên/người lao động. Người sử dụng lao động sẽ là người có thẩm quyền ban hành mẫu quyết định tăng lương cho tập thể.

Khi doanh nghiệp có kế hoạch tăng lương cho tập thể thì cần phải có mẫu quyết định tăng lương cho tập thể thì cần phải chuẩn bị mẫu quyết định tăng lương cho tập thể. Vậy thì, để chuẩn bị tốt mẫu tăng lương cho tập thể thì các bạn cần phải tìm hiểu những thông tin xoay quanh mẫu quyết định tăng lương cho tập thể.

 

1. Tìm hiểu về mẫu quyết định tăng lương cho tập thể

Để có thể thực hiện việc tăng lương cho tập thể thì người sử dụng lao động/chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện việc ra quyết định tăng lương cho tập thể và thực hiện việc sửa đổi mức lương của từng nhân viên trong bảng lương được lưu trên hệ thống của công ty.

Tìm hiểu về mẫu quyết định tăng lương cho tập thể
Tìm hiểu về mẫu quyết định tăng lương cho tập thể

Mẫu quyết định tăng lương cho tập thể chính là một dạng văn bản hành chính mang tính chất pháp lý, mẫu quyết định này được được cá nhân người có thẩm quyền ban hành để sử dụng trong nội bộ công ty. Nội dung chính của mẫu quyết định này chính là đưa ra quyết định tăng lương cho tập thể người lao động đang làm việc tại công ty.

*) Mục đích ban hành mẫu quyết định tăng lương cho tập thể:

Mẫu quyết định tăng lương cho tập thể được ban hành là để giúp cho doanh nghiệp cân đối được chế độ lương, phù hợp với chế độ của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển. Đồng thời, đưa ra mẫu quyết định tăng lương cho tập thể cũng chính là cách để giúp cho tập thể có được sự động viên, khích lệ về tinh thần.

Ban hành quyết định tăng lương cho tập thể khi doanh nghiệp đủ điều kiện cũng thể hiện được sự chuyên nghiệp và quy trình của doanh nghiệp. Đồng thời đó cũng chính là căn cứ để cả người lao động và doanh nghiệp có thể đảm bảo về quyền lợi của cả đôi bên.

 

2. Tìm hiểu về nguyên tắc của việc tăng lương cho tập thể

Hiện nay, pháp luật không đưa ra nội dung cụ thể, chi tiết về việc tăng lương cho người lao động, thế nhưng có đưa ra quy định về vấn đề xây dựng và thay đổi về bảng lương, thang lương của các doanh nghiệp.

Tìm hiểu về nguyên tắc của việc tăng lương cho tập thể
Tìm hiểu về nguyên tắc của việc tăng lương cho tập thể

Quy định được tăng lương căn cứ vào Nghị định số 49/2013/NĐ-CP về vấn đề tăng lương trong doanh nghiệp/tổ chức sẽ được thực hiện bởi cá nhân hoặc tập thể tổ chức có thẩm quyền đưa ra quyết định. Quy định về nguyên tắc của vấn đề xây dựng đối với thang lương:

- Tùy vào điều kiện của từng doanh nghiệp mà có thể xây dựng và đưa ra thang bảng lương khác nhau.

- Áp dụng về bội số của thang bảng lương sẽ là hệ số thể hiện sự chênh lệch đối với các mức lương của các phần công việc có nhiều yêu cầu cao với những việc có yêu cầu thấp (xét về khía cạnh trình độ, kỹ thuật, kỹ năng, chuyên môn).

Mức độ chênh lệch này rơi vào 5% (tính theo mức tối thiểu và mức liền kề).

- Mức lương thấp nhất của người lao động theo quy định là không được thấp hơn so với mức lương tối thiểu vùng (Được ban hành trong Nghị định số 90/2019/NĐ- CP).

Đối với công việc có yêu cầu người lao động về các tiêu chí: được đào tạo nghề bài bản, học nghề thì cần phải cao hơn so với mức lương tối thiểu là 7%. Mức tiền lương trả cho những công việc và vị trí công việc trong môi trường làm việc nặng, độc hại, có tính nguy hiểm cao so với mức tối thiểu là 5%.

- Các doanh nghiệp khi tăng lương cho tập thể người lao động thì không được phân biệt dân tộc, màu da hay giới tính, các tín ngương tôn giáo...

- Doanh nghiệp cần phải rà soát theo định kỳ đối với bảng lương để có kế hoạch điều chỉnh sao cho phù hợp.

- ...

Cập nhật thông tin mẫu quyết định tăng lương cho tập thể
Cập nhật thông tin mẫu quyết định tăng lương cho tập thể

Khi có kế hoạch sửa đổi thang bảng lương cho người lao động theo chiều hướng tăng lương thì các cơ quan, chủ doanh nghiệp, người có thẩm quyền tăng lương cần phải lập bản Quyết định tăng lương cho tập thể theo quy định và áp dụng đúng mẫu tăng lương cho tập thể để đảm bảo mẫu tăng lương có tính chất pháp lý.

Xem thêm: Mẫu đề xuất tăng lương 2022 mới nhất bạn cần biết!

Mẫu đơn xin việc cơ bản

3. Tìm hiểu thẩm quyền quyết định tăng lương cho tập thể

Đối với thẩm quyền trong việc đưa ra quyết định tăng lương cho tập thể thì chúng ta sẽ căn cứ vào hai quyết định năm 2019 và quyết định sửa đổi bổ sung vào năm 2021 như sau:

- Thứ nhất, căn cứ vào quy định Luật lao động 2019 được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2019, tại Điều số 93 có quy định đối với việc doanh nghiệp xây dựng các thang bảng lương cùng với mức quy định lao động dựa vào trách nhiệm xây dựng thang bảng lương sẽ do người sử dụng lao động đưa ra.

Từ đó, chúng ta có thể biết được người có thẩm quyền trong việc ban hành mẫu Quyết định tăng lương đối với tập thể người lao động chính là người có quyền cao nhất/nhì trong doanh nghiệp, thông thường sẽ là Giám đốc hay là Tổng giám đốc sẽ đưa ra quyết định này.

Việc tăng lương cho tập thể người lao động hay cho những vị trí quan trọng trong công ty thì người có thẩm quyền sẽ cần tuân thủ theo quy định của pháp luật và căn cứ vào các điều lệ của công ty để có quyết định phù hợp.

Tìm hiểu thẩm quyền quyết định tăng lương cho tập thể
Tìm hiểu thẩm quyền quyết định tăng lương cho tập thể

4. Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định tăng lương cho tập thể

Căn cứ vào các quyết định tăng lương được ban hành bởi Bộ luật Lao động, người có thẩm quyền đưa ra mẫu quyết định tăng lương cho tập thể cần phải đảm bảo về mặt hình thức cũng như là nội dung của mẫu quyết định tăng lương cho tập thể cần phải được đảm bảo theo đúng với thể thức của văn bản biểu mẫu hành chính theo quy định của Nhà nước.

Những nội dung được nêu trong mẫu quyết định sẽ cần phải đảm bảo về pháp luật, đảm bảo không vi phạm về mặt đạo đức.

Một số vấn đề cần chú ý khi viết mẫu quyết định tăng lương cho tập thể người lao động như sau:

- Phía trên cùng của bên trái bản Quyết định sẽ là khu vực để ghi rõ tên của doanh nghiệp, ngay phía bên dưới tên doanh nghiệp thì cần phải ghi mã số của doanh nghiệp.

- Phía trên cùng ở phía bên phải của mẫu Quyết định tăng lương cho tập thể sẽ trình bày phần Quốc hiệu và Tiêu ngữ theo đúng thể thức văn bản hành chính, trình bày rõ địa điểm cùng với thời gian đưa ra bản Quyết định.

Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định tăng lương cho tập thể
Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định tăng lương cho tập thể

- Đối với tên của Quyết định thì cần ghi rõ ràng, ghi bằng chữ in hoa đối với tên “QUYẾT ĐỊNH”, ở ngay phía dưới tên là dòng chữ “về việc tăng lương cho người lao động” được viết bằng chữ in thường. Hai dòng này sẽ được căn giữa.

Tiếp theo, phía dưới chính là những căn cứ có liên quan tới quyết định tăng lương cho tập thể của doanh nghiệp. Chẳng hạn như là căn cứ vào Bộ luật Lao động, Điều lệ của công ty, căn cứ vào hợp đồng ký kết lao động, căn cứ vào đề nghị của người có thẩm quyền đề nghị trong doanh nghiệp.

- Phần tiếp theo chính là phần nội dung của mẫu Quyết định tăng lương cho tập thể:

Trong phần này thì bạn cần trình bày rõ về thời điểm mà doanh nghiệp bắt đầu tiến hành tăng lương cho tập thể, ghi rõ về thời gian cụ thể ngày tháng và năm.

Đồng thời, ghi rõ mức lương tăng cụ thể là bao nhiêu, ghi rõ lương gốc và lương sau khi được tăng.

Đối với phần nêu rõ những vị trí, những người có thẩm quyền, có trách nhiệm trong việc đưa ra các quyết định (Nhân sự, bộ phận kế toán của doanh nghiệp, người lao động được nhận quyết định tăng lương).

Ghi rõ nơi nhận của mẫu quyết định tăng lương, cuối cùng là phần ký tên và đóng dấu (dấu xác nhận này phải là củ Tổng giám đốc hoặc là giám đốc công ty).

Cách viết mẫu quyết định tăng lương cho tập thể đơn giản
Cách viết mẫu quyết định tăng lương cho tập thể đơn giản

Như thế, vieclam88.vn vừa trình bày thông tin về mẫu quyết định tăng lương cho tập thể và chỉ bạn cách viết, những lưu ý quan trọng trong khi viết mẫu này. Hy vọng rằng bất cứ doanh nghiệp nào khi có đợt tăng lương cho tập thể thì sẽ đều có cách viết mẫu quyết định đúng quy chuẩn của văn bản hành chính.

>>> Tải ngay một số mẫu quyết định tăng lương cho tập thể:

mau-quyet-dinh-tang-luong.doc

mau-quyet-dinh-tang-luong.pdf

quyet-dinh-tang-luong.doc

Mẫu-quyết-định-tăng-lương-điều-chỉnh-lương-nhân-viên-mới-nhất-năm-2020-1.docx

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào