Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất - Tải miễn phí!!

Trong hoạt động kinh tế và thương mại, không thể thiếu đi mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa. Vì văn bản này là một cơ sở mang tính pháp lý, thỏa thuận công khai và minh bạch giữa các bên tham gia vào một hoạt động kết hợp làm ăn, hay mua bán đổi trả nhất định. Cập nhật mẫu hợp đồng mua bán mới nhất để không để sót một nội dung quan trọng nào bạn nhé!

1. Tìm hiểu mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ là gì?

1. Tìm hiểu mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ là gì?

Trước khi đi sâu và những nội dung trong mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, bạn cần chắc chắn mình đã hiểu về nó và những công dụng mà mẫu hợp đồng này mang lại hay chưa? Trên thực tế, hợp đồng kinh tế là một trong hai loại hợp đồng thông dụng nhất, cùng với hợp đồng dân sự xã hội. Trong phạm vi hợp đồng kinh tế cũng bao gồm rất nhiều phân loại hợp đồng khác, phải kể đến các loại phổ biến như: hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm,... và hợp đồng mua bán hàng hóa.

Mua và bán là một hoạt động bất di bất dịch, không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta, đặc biệt trong thời buổi nhu cầu con người về giá trị cuộc sống ngày càng tăng cao. Đó là một hoạt động thương mại điển hình, giữa giao dịch bao gồm một bên mua và một bên bán. Các vấn đề về chất lượng, số lượng hàng cũng như vấn đề giao hàng và chuyển quyền sở hữu là nghĩa vụ của bên bán. Thanh toán, nhận hàng, nhận quyền sở hữu hàng hóa sẽ là trách nhiệm và nghĩa vụ của bên mua.

Nhìn chung, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa được phân loại vào hợp đồng kinh tế và nó cũng có bản chất tương đương với phạm vi của hợp đồng dân sự. Đó là một sự bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất và đi đến quyết định giao kết, thay đổi hoặc chấm dứt với nhau giữa các bên tham gia hợp đồng bằng các điều khoản đã được soạn thảo bằng văn bản.

Xem thêm: Việc làm kế toán bán hàng

2. Tổng hợp các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ

Các cá nhân tham gia hoạt động mua bán đều có chung nhu cầu tìm kiếm mẫu hợp động mua bán hàng hóa mới nhất. Nhưng, bạn có biết rằng, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa không chỉ dừng lại ở mẫu hợp đồng mua bán đơn giản nhất, mà còn có nhiều phân loại mở rộng khác hay không? Tiếp sau đây, Timviec365.com.vn trân trọng cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ.

2.1. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ đơn giản

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ đơn giản

Như đúng tên gọi của nó, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản nhất được xem là phân loại phổ biến nhất của mẫu hợp đồng mua bán. Bởi nó có đầy đủ các nội dung chuẩn nhất, cơ bản và cần thiết nhất trong việc xác lập giao kết. Vậy mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản bao gồm những nội dung gì?

Trước hết, hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào 3 yếu tố: thứ nhất là Bộ luật dân sự năm 2015, thứ hai là Bộ luật thương mại năm 2005, thứ ba là trên cơ sở khả năng cũng như nhu cầu của các bên tham gia hợp đồng. Các nội dung bao gồm như sau:

- Thông tin cơ bản của bên bán và bên mua (tên gọi, địa chỉ, mã số thuế, đại diện doanh nghiệp).

- Điều 1: Bao gồm thông tin chi tiết về tên hàng hóa, số lượng hàng hóa, chất lượng, tính chất hàng hóa, và giá trị của hợp đồng. (STT, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng giá trị tiền hàng, thuế GTGT và tổng giá trị hợp đồng).

- Điều 2: Bao gồm những điều khoản quy định về vấn đề thanh toán hợp đồng. Cụ thể hơn, yêu cầu bên mua phải hoàn thành số tiền đã tổng kết tại điều 1 cho bên bán sau khi hợp đồng được ký kết và chính thức có hoạt động. Bên cạnh đó, bên mua sẽ chọn phương thức thanh toán như tiền mặt, hoặc chuyển khoản vào thông tin số tài khoản cho bên bán.

- Điều 3: Bao gồm thông tin về địa điểm, thời gian và phương thức giao hàng hóa. Trong nội dung của điều này, bên bán sẽ phải đi đến thống nhất một địa điểm giao hàng, thời gian giao hàng và cách thức để chuyển hàng cho bên mua. Chẳng hạn như: Việc bàn giao két sắt cho bên mua sẽ được thực hiện vào 01/01/2020. Địa điểm giao nhận hàng tại văn phòng chính của bên bán: số 255 Trần Hưng Đạo, Quận A, Thành phố B, Tỉnh X.

- Điều 4: Bao gồm nội dung cơ bản về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của cả bên mua và bên bán. Cơ bản là bên bán cần cam kết trong việc chuẩn bị hàng hóa (số lượng, chất lượng, hóa đơn, tài liệu, chứng từ, tính pháp lý, tính hợp lệ). Bên cạnh đó bên mua cũng phải cam kết việc thanh toán, nhận hàng.

- Điều 5: Bao gồm những điều khoản về vấn đề bất khả kháng và xử lý, giải quyết tranh chấp. Đầu tiên, hãy hiểu nhưng rủi ro có thể xảy ra một cách khách quan, không thể báo trước, cũng không thể khắc phục được xem là trường hợp bất khả kháng. Theo mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, các trường hợp này bao gồm thiên tai, chiến tranh, sự can thiệp bằng vũ trang của chính quyền, các vấn đề giao thông, và một số sự kiện mang tính chất tương tự.

Hợp đồng cũng quy định rằng bên gặp phải các trường hợp thuộc phạm vi bất khả kháng thì cần chủ động báo với bên còn lại, thống nhất cách để xử lý, tránh thiệt hại tối đa. Hợp đồng cũng quy định các bên cần tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận, chỉ loại trừ trường hợp thuộc phạm vi bất khả kháng. Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên có thể chủ động lựa chọn các phương thức xử lý bao gồm: thương lượng, đàm phán, nhờ đến trọng tài và cuối cùng là nhờ sự can thiệp của tòa án.

- Điều 6: Bao gồm các điều khoản chung của hai bên đã thống nhất trên cơ sở bàn bạc trước đó. (không chấp nhận việc thay chủ thể hợp đồng và hóa đơn, tài liệu có liên quan đến hàng hóa; việc điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng cần được sự thông báo và chấp thuận của cả hai bên; hai bên không được chấm dứt hợp đồng ngoại trừ những trường hợp đã quy định ở trên, nếu chấm dứt, sẽ phải bồi thường cho bên còn lại; hợp đồng gồm 2 bản, tương đương về tính pháp lý, mỗi bên giữ 1 bản; hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ ngày ký).

- Cuối cùng là xác nhận của 2 bên bằng chữ ký, họ tên, con dấu.

2.2. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ có chiết khấu

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ có chiết khấu

Phân loại thứ hai là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ có chiết khấu hoặc có tỷ lệ khuyến mãi. Nhìn chung, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có chiết khấu cũng được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào 3 yếu tố: thứ nhất là Bộ luật dân sự năm 2015, thứ hai là Bộ luật thương mại năm 2005, thứ ba là trên cơ sở khả năng cũng như nhu cầu của các bên tham gia hợp đồng. Các nội dung tương tự như mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản, chỉ khác ở điểm sau:

- Điều 1: Bao gồm thông tin chi tiết về tên hàng hóa, số lượng hàng hóa, chất lượng, tính chất hàng hóa, và giá trị của hợp đồng.

- Điều 2: Bao gồm thông tin về địa điểm, thời gian và phương thức giao hàng hóa.

- Điều 3: Bao gồm các thông tin về chiết khấu thương mại. Cụ thể, tỷ lệ và điều kiện chiết khấu sẽ do bên bán quy định và thống nhất với bên mua. Chẳng hạn như bên mua phải mua với đủ số lượng bao nhiêu sản phẩm thì mới được hưởng chiết khấu. Bên cạnh đó, bên bán cũng sẽ thông báo cho bên mua biết tổng tiền chiết khấu sẽ được tổng kết vào thời điểm nào. (Bên mua muốn được hưởng tỷ lệ chiết khấu cần đáp ứng đủ điều kiện và tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng).

- Điều 4: Bao gồm những điều khoản quy định về vấn đề thanh toán hợp đồng.

- Điều 5: Bao gồm nội dung cơ bản về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của cả bên mua và bên bán.

- Điều 6: Bao gồm những điều khoản về vấn đề bất khả kháng và xử lý, giải quyết tranh chấp.

- Điều 7: Bao gồm các điều khoản chung của hai bên đã thống nhất trên cơ sở bàn bạc trước đó (không chấp nhận việc thay chủ thể hợp đồng và hóa đơn, tài liệu có liên quan đến hàng hóa; việc điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng cần được sự thông báo và chấp thuận của cả hai bên; hai bên không được chấm dứt hợp đồng ngoại trừ những trường hợp đã quy định ở trên, nếu chấm dứt, sẽ phải bồi thường cho bên còn lại; hợp đồng gồm 2 bản, tương đương về tính pháp lý, mỗi bên giữ 1 bản; hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ ngày ký).

- Cuối cùng là xác nhận của 2 bên bằng chữ ký, họ tên, con dấu.

2.3. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ có khuyến mãi và tặng kèm

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ có khuyến mãi và tặng kèm

Phân loại thứ hai là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ có chiết khấu hoặc có tỷ lệ khuyến mãi. Nhìn chung, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có chiết khấu cũng được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào 3 yếu tố: thứ nhất là Bộ luật dân sự năm 2015, thứ hai là Bộ luật thương mại năm 2005, thứ ba là trên cơ sở khả năng cũng như nhu cầu của các bên tham gia hợp đồng. Các nội dung tương tự như mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản, chỉ khác ở điểm sau:

- Điều 1: Bao gồm thông tin chi tiết về tên hàng hóa, số lượng hàng hóa, chất lượng, tính chất hàng hóa, và giá trị của hợp đồng.

- Điều 2: Về quy định đặt cọc. Bên mua sẽ đặt cọc cho bên bán một số tiền thỏa thuận. Số tiền đã đặt cọc sẽ được trừ vào tổng giá trị tiền bên mua cần thanh toán cho bên bán.

- Điều 3: Bao gồm thông tin về địa điểm, thời gian và phương thức giao hàng hóa.

- Điều 4: Bao gồm những điều khoản quy định về vấn đề thanh toán hợp đồng.

- Điều 5: Bao gồm nội dung cơ bản về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của cả bên mua và bên bán.

- Điều 6: Bao gồm những điều khoản về vấn đề bất khả kháng và xử lý, giải quyết tranh chấp.

- Điều 7: Bao gồm các điều khoản chung của hai bên đã thống nhất trên cơ sở bàn bạc trước đó (không chấp nhận việc thay chủ thể hợp đồng và hóa đơn, tài liệu có liên quan đến hàng hóa; việc điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng cần được sự thông báo và chấp thuận của cả hai bên; hai bên không được chấm dứt hợp đồng ngoại trừ những trường hợp đã quy định ở trên, nếu chấm dứt, sẽ phải bồi thường cho bên còn lại; hợp đồng gồm 2 bản, tương đương về tính pháp lý, mỗi bên giữ 1 bản; hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ ngày ký).

- Cuối cùng là xác nhận của 2 bên bằng chữ ký, họ tên, con dấu.

Tham khảo: Việc làm nhân viên thu mua

3. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ phục vụ cho các đối tượng nào?

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ phục vụ cho các đối tượng nào?

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu khá kỹ về mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất. Vậy văn bản tài liệu quan trọng này dành cho những đối tượng nào. Đây cũng chính là lời giải đáp cho sự thắc mắc của bạn. Cụ thể, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ phục vụ cho các đối tượng đang cần:

  • Mẫu hợp đồng mua bán vật tư (mua bán bàn ghế văn phòng, mua bán văn phòng phẩm,...);
  • Mẫu hợp đồng mua bán nguyên liệu;
  • Mẫu hợp đồng mua bán dịch vụ;
  • Mẫu hợp đồng mua bán với cá nhân;
  • Mẫu hợp đồng mua bán cá nhân với công ty;
  • Mẫu hợp đồng mua bán giữa công ty và cá nhân;
  • Mẫu hợp đồng mua bán giữa hai công ty; Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp;
  • Mẫu hợp đồng mua bán ba bên;
  • ....

Nhìn chung đây đều là các mẫu hợp đồng mua bán dân sự.

Tìm hiểu thêm: Mẫu hợp đồng mua bán xe

4. Tải mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất ở đây!!

Tải mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất ở đây!!

Thay vì phải vất vả hàng giờ đồng hồ để chuẩn bị một mẫu hợp đồng mua bán viết tay. Dưới đây, Timviec356.com.vn cung cấp cho bạn đọc là link download mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word:

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong về mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất. Với việc cập nhật và tải biểu mẫu này tại website của chúng tôi, bạn hãy cứ yên tâm về chất lượng và độ chính xác của văn bản này nhé!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào