Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất, bạn đã biết chưa?

Mẫu giấy đề nghị thanh toán là một loại tài liệu thể hiện dưới dạng văn bản và thường được sử dụng ở các cơ quan, các tổ chức khi các cá nhân lập ra để đề nghị được thanh toán những khoản tiền mà họ đã chi trả cho các hoạt động của doanh nghiệp. Vậy mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất bao gồm những nội dung gì? Và có những loại mẫu giấy đề nghị thanh toán nào hiện nay?

1. Hiểu về khái niệm mẫu giấy đề nghị thanh toán có nghĩa là gì?

Mẫu giấy đề nghị thanh toán là loại tài liệu được thể hiện dưới dạng văn bản và rất có hữu ích đối với các đối tượng người lao động, giúp họ có thể được thanh toán các khoản chi phí đã bỏ ra cho các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp, tập thể và nó phát sinh từ những chi phí cần thiết của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình làm việc. Cụ thể đó là chi phí cho việc đi công tác, mua sắm các thiết bị, văn phòng phẩm,... cho các tổ chức, cơ quan đó.

Hiểu về khái niệm mẫu giấy đề nghị thanh toán có nghĩa là gì

Ngoài ra, mẫu giấy đề nghị thanh toán cũng có thể được hiểu là loại văn bản sử dụng khi mà các cá nhân tự bỏ tiền của mình để chi tiêu cho các công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và theo chỉ đạo của cấp trên đưa xuống. Và sau khi hoàn thành công việc, cá nhân đó sẽ lập mẫu giấy đề nghị thanh toán để có thể nhận lại số tiền đã chi ra vì lợi ích của doanh nghiệp.

Xem thêm: Tuyển kế toán

2. Khi nào cần sử dụng đến mẫu giấy đề nghị thanh toán?

Khi nào cần sử dụng đến mẫu giấy đề nghị thanh toán

Theo như khái niệm trên đã trình bày về mẫu giấy đề nghị thanh toán thì trong những trường hợp sau cần sử dụng đến mẫu văn bản này:

- Người lao động trong quá trình làm việc và thực hiện nhiệm vụ đã chi ra một khoản tiền nhưng chưa được thanh toán hay tạm ứng. Điều đó có nghĩa là khi cá nhân đang thực hiện một hoạt động nào đó cho doanh nghiệp và có chi ra các khoản tiền nhất định thì sau khi hoạt động đó hoàn thành thì trở về công ty, cá nhân sẽ lập mẫu giấy đề nghị thanh toán để công ty có thể nhanh chóng hoàn lại số tiền đó cho cá nhân theo quy định đã đưa ra.

- Riêng đối với một số doanh nghiệp, nếu việc thanh toán tiền lương cho nhân viên bị chậm trễ thì nhân viên cũng cần phải sử dụng đến giấy đề nghị thanh toán để có thể sớm nhận được lương, đòi lại quyền lợi cho mình.

- Và khi sử dụng mẫu giấy đề nghị thanh toán thì cần phải tổng hợp lại toàn bộ những khoản chi kèm theo và những chứng từ cần thiết (nếu có). Ngoài ra để hoàn thành việc nhận tiền thanh toán bạn cũng cần phải làm các thủ tục thanh toán và căn cứ thanh toán cũng như những kế toán viên cần phải ghi sổ kế toán một cách chi tiết, cụ thể nhất.

Tham khảo: Tải mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất

3. Một số mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất và phổ biến hiện nay

3.1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ cần phải thể hiện được đầy đủ những thông tin dưới đây:

- Tên của văn bản đề nghị thanh toán, có thể ghi là “Công văn đề nghị thanh toán công nợ”.

- Kính gửi đơn vị liên quan cần thanh toán công nợ.

- Nội dung cần có bao gồm thông tin về hợp đồng số bao nhiêu, ký ngày nào, về vấn đề gì, theo như những điều khoản của hợp đồng thì bên mua cần phải thanh toán công nợ cho bên bán như thế nào?

- Số phần trăm giá trị hợp đồng tương đương với tổng số tiền là bao nhiêu theo như quy định của hợp đồng.

- Mẫu giấy thanh toán công nợ cần có tên tài khoản của doanh nghiệp/người yêu cầu thanh toán, số tài khoản, tên ngân hàng và kèm theo chữ ký của các bên có liên quan.

Để tải mẫu giấy thanh toán công nợ, click ngay vào mục dưới đây:

công văn đề nghị thanh toán công nợ.docx

3.2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng là mẫu văn bản được sử dụng để đề nghị các bên có nghĩa vụ cần thực hiện việc thanh toán hợp đồng cho những bên được nhận tiền. Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng gồm những vấn đề cơ bản sau đây:

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng cần phải thể hiện được đầy đủ thông tin của người được thanh toán cũng như người thanh toán.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng cần thể hiện được tổng số tiền cần thanh toán và số tiền đó phải được viết bằng cả chữ và bằng số.

- Nội dung tiếp theo cần có chính là thông tin về những yêu cầu thanh toán. Lưu ý là nội dung phải thật cụ thể, rõ ràng, không dài dòng. Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng phải có những căn cứ dẫn đến nghĩa vụ phải thanh toán của các bên có liên quan.

- Đối với yêu cầu thanh toán hợp đồng thì cần phải có kèm những chứng từ liên quan bởi căn cứ vào những tài liệu đó, bên thanh toán mới có thể xác nhận một cách chính xác về những thông tin yêu cầu thanh toán và tiến hành thanh toán cho bạn một cách nhanh nhất.

- Mẫu giấy yêu cầu thanh toán cần có đầy đủ chữ ký của các bên có liên quan để có thể đảm bảo được mức độ chính xác về tài chính cũng như thể hiện được ý chí của các đối tượng trong quan hệ hợp đồng.

Bạn có thể download mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng tại đây:

mau-giay-de-nghi-thanh-toan-tien-hop-dong.docx

3.3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Thể hiện được tên của mẫu giấy đề nghị thanh toán và bạn có thể ghi là “Giấy đề nghị chuyển khoản”.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần thể hiện được những thông tin về tên của đơn vị được nhận tiền thanh toán, tên ngân hàng chuyển khoản.

- Tiếp đó là những thông tin về họ tên, đơn vị chuyển tiền, số tiền chuyển khoản được ghi cụ thể bằng cả số và chữ, lý do cần chuyển tiền, mẫu giấy đề nghị thanh toán được căn cứ theo đơn số là bao nhiêu, tên tài khoản chuyển tiền và chuyển tại ngân hàng nào, địa chủ cụ thể của ngân hàng và kèm theo chữ ký của người có thẩm quyền. Đây là những nội dung hết sức quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý khi lập giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản để có thể nhận được tiền một cách nhanh chóng nhất.

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản tại đây:

mau-giay-de-nghi-chuyen-khoan.docx

3.4. Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo thông tư 200

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng được sử dụng để yêu cầu được nhận các khoản tiền tạm ứng và các khoản đã chi trả của người nhận tạm ứng căn cứ vào các chứng từ có liên quan. Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bao gồm những nội dung cụ thể sau đây:

- Tên của đơn vị, bộ phận làm việc kèm ngày, tháng, năm và số hiệu của mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng cùng với họ tên, đơn vị của người thanh toán.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng cần thể hiện được số tiền tạm ứng và bao gồm cả số tiền của kỳ trước chưa chi hết cùng với số tiền tạm ứng của kỳ này được trình bày theo từng mục.

- Tiếp đó là phải thể hiện được số tiền đã chi ra cùng với sự chênh lệch giữa các khoản tiền đều phải được ghi cụ thể trong mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.

- Sau khi lập xong mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, các kế toán sẽ chuyển cho kế toán trưởng để họ xét duyệt rồi mới có thể thanh toán cho người đề nghị.

Download form giấy đề nghị thanh toán tạm ứng tại đây:

Giấy-đề-nghị-thanh-toán-tạm-ứng-mẫu-04-TT-thông-tư-200.doc

3.5. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

Áp dụng theo thông tư 107 quy định của Bộ Tài chính, nội dung của mẫu giấy đề nghị thanh toán bao gồm những thông tin cụ thể sau:

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần thể hiện được tên của đơn vị nơi bạn làm việc, số hiệu của mẫu giấy đề nghị và bên cạnh là thông tin về thông tư số bao nhiêu, theo quy định của đơn vị nào?

- Tiếp đó là những thông tin về ngày tháng lập mẫu, gửi đến ai, những nội dung cụ thể về bộ phận, địa chỉ làm việc, họ tên của người đề nghị thanh toán, nội dung của giấy đề nghị thanh toán và số tiền cần phải thanh toán ghi cả bằng số và chữ.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần phải thể hiện được đầy đủ thông tin của những người có liên quan và có chữ ký rõ ràng như người đề nghị thanh toán, người kiểm duyệt, thủ quỹ, kế toán trường.

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107 tại đây:

Giấy đề nghị thanh toán thông tư 107.docx

3.6. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Theo quy định tại thông tư 133 của Bộ Tài chính, mẫu giấy đề nghị thanh toán được trình bày với những nội dung cơ bản sau đây:

- Phía bên trái của mẫu giấy đề nghị thanh toán cần thể hiện rõ tên của đơn vị, bộ phận nơi bạn làm việc. Mẫu giấy đề nghị thanh toán sẽ do chính những người đề nghị lập ra và gửi lại cho bộ phận có thẩm quyền xét duyệt rồi mới được thanh toán số tiền đã đề nghị.

- Giấy đề nghị thanh toán phải có tên và địa chỉ của người đề nghị kèm số tiền đề nghị cần được thanh toán được ghi cả bằng số và chữ.

- Ghi rõ ràng nội dung đề nghị thanh toán để người xét duyệt có thể lấy đó làm căn cứ và quyết định thanh toán cho người đề nghị.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán phải ghi được rõ ràng và đầy đủ về số lượng của các chứng từ khác có liên quan và có đính kèm theo.

Ngoài ra còn một số mẫu giấy đề nghị thanh toán khác như là:

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán bản word

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hàng

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán viết tay

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng tiền mặt

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 185 (c37)

Bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị thanh toán.doc theo thông tư 133 tại đây:

Giấy-đề-nghị-thanh-toán-mẫu-05-TT-Thông-tư-133.doc

4. Những nội dung cần có trong mẫu giấy đề nghị thanh toán

Những nội dung cần có trong mẫu giấy đề nghị thanh toán 2020

Một mẫu giấy đề nghị thanh toán chuẩn và mới nhất cần có đầy đủ những nội dung chính sau đây:

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần phải thể hiện đầy đủ tên của đơn vị/cơ quan mà cá nhân đang làm việc, công tác kèm theo địa chỉ của cơ quan đó.

- Thông tin cụ thể mẫu giấy đề nghị thanh toán dựa theo mẫu nào và được ban hành theo thông tư bao nhiêu của Bộ Tài chính.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần có thông tin cụ thể về người lập mẫu như họ tên, địa chỉ nơi làm việc, tên đơn vị công tác.

- Nội dung thanh toán (số tiền được sử dụng cho mục đích gì) để những người tiếp nhận có thể xác nhận và xử lý, đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất của một văn bản pháp luật.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần thể hiện được số tiền cần phải thanh toán và phải được viết bằng số, bằng chữ đầy đủ, cụ thể để có thể làm căn cứ khi thanh toán.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần kèm theo một số loại giấy chứng từ nhất định để có thể tiện kiểm tra và đối chứng cho những con số được ghi trong giấy đề nghị thanh toán.

- Phần cuối cùng của mẫu giấy đề nghị thanh toán cần có chữ ký của những người có liên quan như người đề nghị thanh toán, kế toán trưởng, người ký duyệt trước khi được nhận tiền từ thủ quỹ.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mặc dù chỉ là một thủ tục hành chính đơn giản nhưng lại có vai trò vô cùng cần thiết, quan trọng giúp cho những người lao động cũng như các doanh nghiệp có thể nhanh chóng dễ dàng hơn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính.

Tìm hiểu thêm: Mẫu giấy đi đường mới nhất 

5. Một số lưu ý khi viết giấy đề nghị thanh toán

Một số lưu ý khi viết giấy đề nghị thanh toán

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán tuyệt đối không được tẩy xóa, sửa chữa bởi đây là một loại văn bản có giá trị về pháp luật, do đó việc tẩy xóa đồng nghĩa với việc nó sẽ không còn có giá trị pháp lý nữa.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần được thể hiện với câu từ lịch sự, ngôn ngữ trong sáng và dễ hiểu.

- Mẫu giấy đề nghị thanh toán cần thể hiện và đảm bảo được cấu trúc chung nhất của một mẫu văn bản về pháp luật.

- Giấy đề nghị thanh toán phải thể hiện thật đầy đủ các chữ ký thật rõ nét của những người có liên quan.

- Thông tin trong mẫu giấy đề nghị thanh toán cần hết sức ngắn gọn, số tiền phải được viết bằng cả số và chữ cùng các chứng từ gốc kèm theo.

Với những chia sẻ trên đây, hy vọng các bạn đã nắm rõ những thông tin cơ bản và quan trọng nhất về mẫu giấy đề nghị thanh toán và có thể sử dụng giấy đề nghị thanh toán theo đúng mục đích của mình.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào