Mẫu biên bản nghiệm thu và những điều bạn cần biết

Biên bản nghiệm thu là gì là câu hỏi của nhiều người khi được giao công việc soạn thảo và chuẩn bị một biên bản nghiệm thu cho doanh nghiệp đang làm việc để phục vụ công việc đang làm và nhiều người không biết thực hiện ra sao. Ta cùng tìm hiểu xem mẫu biên bản nghiệm thu là gì? Những điều cần biết xung quanh như phân loại, lợi ích và những lưu ý khi làm mẫu biên bản nghiệm thu

Tìm Việc Làm Xây Dựng

1. Khái niệm mẫu biên bản nghiệm thu là gì?

Khái niệm mẫu biên bản nghiệm thu là gì?

Trước khi tìm hiểu về khái niệm của biên bản nghiệm thu thì ta cần hiểu nghiệm thu là gì? Nghiệm thu trong doanh nghiệp là cả một quá trình kiểm định và thu nhận cũng như bao gồm cả quá trình kiểm tra công trình, sản phẩm trước khi bàn giao hay đưa sản phẩm ra thị trường hay còn gọi đây là khái niệm đại diện cho quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, công trình trước khi được đưa vào sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Việc nghiệm thu được thực hiện theo quy trình nhất định, mỗi loại sản phẩm hay công trình có quy trình nghiệm thu và đánh giá theo tiêu chuẩn khác nhau và quá trình nghiệm thu sẽ được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào các yêu cầu về chất lượng, số lượng theo quy định mà đưa ra đánh giá có đạt chuẩn để đưa vào sử dụng hay không.

Biên bản nghiệm thu sẽ xuất hiện trong quá trình nghiệm thu, đây là dạng giấy tờ được viết dưới dạng văn bản hoặc bảng biểu để ghi chép lại quá trình nghiệm thu, ghi lại quá trình hoàn thành công việc, nội dung của biên bản nghiệm thu sẽ ghi lại nội dung bản nghiệm thu của khối lượng công việc hoàn thành. Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu sẽ ghi rõ nội dung các mục mà quá trình nghiệm thu thực hiện như công việc nghiệm thu, hạng mục nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, chất lượng thành phẩm nghiệm thu, tình trạng công việc nghiệm thu,...

Mỗi ngành nghề khác nhau thì có biên bản nghiệm thu khác nhau, tuy nhiên các biên bản nghiệm thu thường sẽ một biểu mẫu nhất định gọi là là mẫu biên bản nghiệm thu. Mẫu biên bản nghiệm thu là dạng mẫu nghiệm thu cơ bản và có thể áp dụng cho các biên bản nghiệm thu trong nhiều trường hợp. Mẫu biên bản nghiệm thu là thước mẫu mà các doanh nghiệp có thể coi đây là mẫu để thực hiện theo trong quá trình nghiệm thu công trình, sản phẩm. Tuy nhiên từng ngành và từng loại sản phẩm hay công trình nghiệm thu thì dựa vào mẫu biên bản nghiệm thu có sẵn trước đó mà có sự thay đổi nhất định về các nội dung, thành phần có trong đó.

Biên bản nghiệm thu và bàn giao là hai thủ tục thực hiện hoàn toàn khác nhau nhưng đây lại là hai bước quan trọng và có quan hệ mật thiết với nhau cũng như cùng được thực hiện trước khi đưa sản phẩm hay công trình vào sử dụng. Thôn thường sẽ thực hiện việc nghiệm thu trước và sau đó sẽ thực hiện quá trình bàn giao. Quá trình bàn giao sẽ là quá trình trình bày và giao lại sản phẩm với đúng những gì đã nghiệm thu cho người sử dụng. Từ đó cho thấy biên bản nghiệm thu và bàn giao thường luôn đi đôi với nhau.

2. Phân loại mẫu biên bản nghiệm thu

 Phân loại mẫu biên bản nghiệm thu

Tùy từng loại nghiệm thu mà mẫu biên bản nghiệm thu sẽ có sự khác nhau nhất định về nội dung, mục nghiệm thu hay quá trình thực hiện nghiệm thu. Cùng tìm hiểu một vài mẫu biên bản nghiệm thu thường được sử dụng nhiều hiện nay gồm:

2.1. Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

Công việc được thực hiện theo quá trình và cần được báo cáo hằng kỳ cũng như báo cáo khi kết thúc công việc cho cấp trên để cấp trên nắm bắt được quá trình thực hiện. Sau khi thực hiện xong công việc, để đánh giá được chất lượng làm việc của nhân viên, xác nhận chất lượng làm việc và công việc để đánh giá nhân viên có làm việc chất lượng hay không cũng như kiểm tra lại báo cáo của nhân viên có đúng như báo cáo tiến độ hay không và kiểm tra kết quả làm việc của nhân viên có thực sự đạt yêu cầu.

Nội dung của mẫu biên bản nghiệm thu công việc bạn có thể tham khảo bao gồm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Tên biên bản

- Ngày, tháng, năm thời gian lập biên bản nghiệm thu

- Số biên bản

- Tên công việc bàn giao

- Đối tượng nghiệm thu

- Thành phần nghiệm thu

- Thời gian nghiệm thu

- Đánh giá

- Kết luận

- Chữ ký

Bạn có thể tải mẫu biên bản nghiệm thu công việc tại đây: mau-bien-ban-nghiem-thu-cong-viec.doc

2.2. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Thông thường khi thực hiện xong một công trình xây dựng thì trước khi bàn giao cho người sử dụng thì cần quá trình nghiệm thu, quá trình nghiệm thu sẽ đánh giá độ an toàn, chất lượng công trình trước khi bàn giao đã đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng hay chưa.

Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu công trình bao gồm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Tên biên bản

- Ngày, tháng, năm thời gian lập biên bản nghiệm thu

- Số biên bản

- Tên công trình nghiệm thu

- Đối tượng nghiệm thu

- Thành phần nghiệm thu

- Thời gian nghiệm thu

- Đánh giá

- Kết luận

- Chữ ký

Bạn có thể tải mẫu biên bản nghiệm thu công trình tại đây: mau-bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh.doc

2.3. Mẫu biên bản nghiệm thu hợp đồng

Biên bản nghiệm thu hợp đồng thường được doanh nghiệp hay cá nhân sử dụng trong những giao dịch, bàn giao công tác hay những hợp đồng đã ký kết giữa hai bên như nhân viên cũ và nhân viên mới, nhân viên và sếp,...

Nội dung thông thường của mẫu biên bản nghiệm thu hợp đồng sẽ bao gồm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Đơn vị bàn giao hợp đồng

- Bộ phận bàn giao

- Tên: Biên bản nghiệm thu hợp đồng

- Số biên bản

- Họ và tên và chức vụ của đại diện hai bên bàn giao

- Số hiệu hợp đồng nghiệm thu

- Nội dung nghiệm thu

- Một số điều khoản thanh toán, giá trị hợp đồng,...

- Kết luận

- Chữ ký

Bạn có thể tải File mẫu biên bản bản nghiệm thu hợp đồng tại đây: mau-bien-ban-nghiem-thu-hop-dong.doc

2.4. Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa

Biên bản nghiệm thu hàng hóa, sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu cũng như tạo tiền đề để xây dựng nội dung khi thực hiện và viết biên bản bàn giao sản phẩm sau này. Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa sẽ được người dùng trong quá trình nghiệm thu và bàn giao hàng hóa hay sản phẩm nào đó đồng thời cùng lúc, quá trình thực hiện việc nghiệm thu và bàn giao sẽ được thực hiện gần như cùng lúc, nghiệm thu xong sẽ bàn giao trực tiếp luôn sản phẩm. Biên bản bàn giao và nghiệm thu thông thường sẽ đi đôi với nhau trong quá trình thực hiện. Ngoài việc mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa được thể hiện bằng các loại mẫu văn bản thông thường thì một số doanh nghiệp đã xử dụng  mẫu biên bản nghiệm thu file excel để nghiệm thu và sử dụng trong qúa trình nghiệm thu và kiểm tra hàng hóa. Mẫu biên bản nghiệm thu trên excel có nội dung tương tự với bản nghiệm thu thông thường nhưng sẽ trình bày dưới dạng file execel.

Nội dung thông thường của mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa sẽ bao gồm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm

- Tên biển bản cùng sản phẩm

- Thời gian

- Địa điểm

- Đại diện các bên: kiểm nghiệm, cung ứng, sử dụng,...

- Kết quả

- Kết luận

- Chữ ký

Bạn có thể tải File mẫu biên bản bản nghiệm thu hàng hóa tại đây: mau-bien-ban-nghiem-thu-va-ban-giao-san-pham-dich-vu.doc

Trên đây là một vài mẫu biên bản nghiệm thu được sử dụng nhiều hiện nay, chúng được phân biệt bởi mục đích hoặc đối tượng nghiệm thu, dựa vào đối tượng nghiệm thu ta còn có thể thấy một số mẫu khác như biên bản nghiệm thu phần mềm, biên bản nghiệm thu nội thất cũng được sử dụng. Ngoài ra còn có một số loại mẫu biên bản nghiệm thu khác được phân loại dựa vào số hiệu, theo số mẫu thứ tự như  biên bản nghiệm thu mẫu 03,  mẫu 07 biên bản nghiệm thu,  mẫu biên bản nghiệm thu 209,... Có vô số loại mẫu biên bản nghiệm thu mà bạn có thể tham khảo tùy thuộc vào mục đích cũng như đối tượng nghiệm thu mà có sự khác nhau về nội dung.

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

3. Lợi ích mẫu biên bản nghiệm thu

Lợi ích mẫu biên bản nghiệm thu

Việc các doanh nghiệp thực hiện quá trình nghiệm thu theo quy trình và có biên bản nghiệm thu rõ ràng mang lại lợi ích không nhỏ cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Một vài lợi ích thiết thực của mẫu biên bản nghiệm thu mà ai cũng có thể thấy được gồm:

- Biên bản nghiệm có lợi ích không nhỏ trong việc giúp cho việc hợp tác giữa quản lý sản phẩm và người nghiệm thu sẽ chặt chẽ hơn, tránh các trường hợp không đối chứng và có sự sai lệch trong sản phẩm khi bàn giao và đưa vào sử dụng.

- Biên bản nghiệm thu còn giúp cho người bàn giao và người nhận sản phẩm xây dựng được lòng tin, xây dựng được sự tự tin về sản phẩm cho các bên như người sử dụng, người sản xuất,...Biên bản nghiệm thu là điều kiện trong việc tạo ra sự tin tưởng giữa các bên liên quan đến sản phẩm

- Việc nghiệm thu giúp người sản xuất sẽ nắm rõ hơn về chất lượng sản phẩm, biết cái tốt để phát huy cũng như biết cái sai, hạn chế để sửa qua những nhận xét, đánh giá của quá trình nghiệm thu và được thể hiện trên mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm.

- Biên bản nghiệm thu là một trong những yêu cầu cơ bản và cần thiết cho quá trình bàn giao hay thanh lý hợp đồng giữa hai bên.

Tham khảo: Việc làm kỹ sư hiện trường

4. Lưu ý khi viết mẫu biên bản nghiệm thu

Lưu ý khi viết mẫu biên bản nghiệm thu

Mỗi ngành nghề khác nhau thì có biên bản nghiệm thu khác nhau, tuy nhiên các biên bản nghiệm thu thường sẽ một biểu mẫu nhất định gọi là là mẫu biên bản nghiệm thu. Các mẫu biên bản nghiệm thu dù có thay đổi về một số điều thì vẫn cần có những chú ý, quy định về mẫu biên bản nghiệm thu và lưu ý nhất định mà người viết cần chú ý:

- Biên bản nghiệm thu quan trọng nhất là thành phần hay hạng mục nghiệm thu và mỗi biên bản nghiệm thu đều cần lưu ý nhớ phải có phần này.

- Biên bản nghiệm thu được xác nhận và được công nhận sẽ phải có chữ ký của cả hai bên nghiệm thu cũng như bên bàn giao để đảm bảo biên bản nghiệm thu có hiệu lực và được công nhận về mặt văn bản trước pháp luật.

- Biên bản nghiệm thu cần có đầy đủ nội dung về thông tin các bên như bên nhận và bên giao cũng như bên thực hiện nghiệm thi

- Biên bản nghiệm thu sẽ phải có những điều khoản thỏa thuận giữa hai bên và điều khoản cần mang tính chất công bằng, công khai,...

- Một trong những yêu cầu cần người viết biên bản nghiệm thu lưu ý là biên bản nghiệm thu cần có những thông tin chi tiết về quá trình nghiệm thu như quá trình thực hiện hoạt động thử nghiệm để nghiệm thu, tham chiếu các tiêu chí để đánh giá chỉ số, thông số kỹ thuật, kết quả nghiệm thu,...

- Một biên bản nghiệm thu được công nhận là biên bản được viết đúng cấu trúc và thực hiện theo đúng quy trình nghiệm thu.

Tìm hiểu thêm: Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa chuẩn và mới nhất

5. Những hạn chế của mẫu biên bản nghiệm thu hiện nay

Những hạn chế của mẫu biên bản nghiệm thu hiện nay

Các mẫu biên bản nghiệm thu được thực hiện trong quá trình nghiệm thu và bàn giao công việc, sản phẩm có những lợi ích nhất định. Tuy nhiên biên bản nghiệm thu có những hạn chế nhất định mà người dùng vẫn thấy xuất hiện những bất cập nhất định. Một số hạn chế của biên bản nghiệm thu hiện nay mà chưa khắc phục được gồm:

- Biên bản nghiệm thu chỉ phần nào đánh giá được kết quả công việc, chất lượng sản phẩm và kết quả sẽ có sự thay đổi và được đánh giá chuẩn nhất khi đưa ra sử dụng.

- Biên bản nghiệm thu chỉ có tính chất mang thời điểm hiện tại khi xảy ra tại thời điểm thực hiện nghiệm thu hay kiểm tra và không có tác dụng bảo hành sau này hay có thời hạn mãi mãi.

- Biên bản nghiệm thu sau khi đã được ký thì không được sửa đổi, điều này gây ra trở ngại trong quá trình bàn giao sau này và từ đó nhiều người không sử dụng đến kết quả nghiệm thu khi bàn giao mà gần như sẽ thực hiện nghiệm thu lại lần nữa khi bàn giao.

Trên đây là những mẫu biên bản nghiệm thu hot nhất hiện nay cùng những thông tin xung quanh mà bạn nên biết khi thực hiện tạo biên bản nghiệm thu theo mẫu. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc. Thân ái!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào