Kiểm toán năng lượng là gì? Mục đích của kiểm toán năng lượng

Bất kỳ công trình nào cũng phải thực hiện quy trình kiểm toán năng lượng để quản lý lượng tiêu thụ điện năng cũng như đưa ra phương thức tiết kiệm tối ưu nguồn lượng tiêu thụ. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong xây dựng để đảm bảo không bị vượt quá lượng điện tiêu thụ cho phép. Vậy kiểm toán năng lượng là gì?

1. Kiểm toán năng lượng là gì?

Các dòng năng lượng được phân tích chi tiết qua quá trình kiểm tra và khảo sát trong quá trình bảo tồn năng lượng của một công trình hay một hệ thống nhằm giảm thiểu số lượng điện năng đầu vào mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến đầu ra gọi là kiểm toán năng lượng.

Kiểm toán năng lượng là gì?
Kiểm toán năng lượng là gì?

Ta có thể hiểu đơn giản kiểm toán năng lượng là quy trình khảo sát để tính toán lượng điện năng tiêu thụ của một đối tượng cụ thể như nhà máy, công trình, tòa nhà,... với mục đích đưa ra phương thức hiệu quả và tiết kiệm lượng điện tiêu thụ trong đó.

2. Nguyên tắc và mục đích của kiểm toán năng lượng

Mối quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu đó là những công trình xây dựng có thể sử dụng năng lượng điện một cách tối ưu mà vẫn duy trì được quá trình vận hành tạo không gian sinh hoạt thoải mái và toàn tới sức khỏe con người. Bên cạnh việc kiểm tra nguồn sử dụng điện năng thì kiểm toán năng lượng còn ưu tiên đưa ra các giải pháp khắc phục cách sử dụng năng lượng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng dựa trên giá thành để tiết kiệm nhất. Vậy kiểm toán là gì? Giải đáp thắc mắc kiểm toán và kế toán khác nhau như nào?

Nguyên tắc thực hiện kiểm toán năng lượng
Nguyên tắc thực hiện kiểm toán năng lượng

Để giải thích cho lý do tại sao cần phải kiểm toán năng lượng thì các bạn có thể tham khảo qua các thông tin dưới đây:

- Mục đích của việc kiểm toán năng lượng nhằm xác định nguy cơ tiềm ẩn còn tồn tại trong cách sử dụng năng lượng để từ đó đánh giá tình trạng tiêu thụ nguồn hiện của công trình.

- Thông qua quá trình kiểm tra và phân tích cụ thể về lượng tiêu thụ điện năng của công trình đưa ra những biện pháp sử dụng tiết hơn bảo đảm tuân thủ yêu cầu pháp lý và giảm thiểu chi phí sử dụng. Trong đó cần thực hiện kiểm tra chi tiết các khu vực sử dụng và tìm kiếm cơ hội tiềm năng để tiết kiệm năng lượng, đồng thời đánh giá tính thi khi áp dụng các phương pháp kỹ thuật đưa ra phân tích cụ thể lợi ích và chi phí thực hiện.

- Kiểm toán năng lượng còn nhằm bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp khi biết xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm tiết kiệm năng lượng sử dụng.

- Nhờ công tác kiểm toán năng lượng tốt thì đồng nghĩa với việc đào tạo nhân lực được nâng cao.

Mục đích của kiểm toán năng lượng là gì?
Mục đích của kiểm toán năng lượng là gì?

- Qua bản báo cáo chi tiết kiểm toán năng lượng theo quy định mà doanh nghiệp có thể tối ưu hóa cách sử dụng nguồn điểm từ đó giảm chi phí tiêu thụ năng lượng.

- Việc báo cáo kế hoạch thực hiện về việc sử dụng năng lượng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các công ty bảo hiểm.

- Kiểm toán năng lượng giúp quản lý năng lượng sử dụng và giảm công suất tiêu thụ đỉnh.

- Từ công tác kiểm toán mà các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở có thể trao đổi thông tin với nhau để tìm cách tối ưu năng lượng sử dụng.

- Kiểm toán năng lượng được sử dụng để theo dõi cụ thể các luồng chi phí trong quá trình vận hành.

Xem thêm: Việc làm kiểm toán nội bộ

3. Quy trình thực hiện kiểm toán năng lượng

Bước 1: Thu thập toàn bộ dữ liệu liên quan về cơ sở sử dụng điện năng hỗ trợ cho việc kiểm toán năng lượng. 

Bước 2: Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư để khởi động dự án kiểm toán năng lượng.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch chi tiết và trao đổi với chủ đầu tư về thời gian thực hiện khảo sát tại hiện trường.

Bước 4: Trực tiếp tới hiện trường để thu thập thông tin thông qua việc trao đổi với người người phụ trách về vấn đề kỹ thuật trong công trình thực hiện khảo sát, đồng thời thành lập đội kiểm toán năng lượng có sự góp mặt của cả 2 bên chịu trách nhiệm.

Trao đổi với người phụ trách về vấn đề kỹ thuật của công trình kiểm tra
Trao đổi với người phụ trách về vấn đề kỹ thuật của công trình kiểm tra

Bước 5: Xác định điểm đo thực tế thông qua việc kiểm tra tổng thể các thiết bị sử dụng năng lượng và thông báo xác nhận với người người phụ trách về vấn đề kỹ thuật trong công trình thực hiện khảo sát.

Bước 6: Tiến hành đo đạt các hệ thống sử dụng năng lượng bằng các thiết bị chuyên dụng từ đó thu thập số liệu điện và thông số không diện như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng,.. 

Bước 7: Thông báo kết quả kiểm tra trong cuộc họp với người phụ trách vấn đề kỹ thuật của công trình thực hiện từ đó bàn bạc về các biện pháp dựa trên đánh giá ban đầu để tiết kiệm điện năng sử dụng.

Bước 8: Dựa trên kết quả đã kiểm tra để phân tích về tình trạng sử dụng năng lượng hiện nay để tính toán tổn thất rõ ràng, số lượng tiền đang lãng phí kèm theo hình ảnh chứng minh cụ thể qua quá trình đo thực tế.

Bước 9: Phân tích kỹ thuật để đề xuất ra phương pháp sử dụng năng lượng tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và xác định thời gian sẽ hoàn vốn.

Phân tích kết quả dựa trên số liệu đo kiểm thực tế
Phân tích kết quả dựa trên số liệu đo kiểm thực tế

Bước 10: Sau khi hoàn tất quá trình trên và đi đến thống nhất giữa 2 bên thì cần tổng hợp ý kiến và lập báo cáo chi tiết kiểm toán năng lượng.

Bước 11: Trình bày những ý kiến đã được đề xuất nhằm tiết kiệm lượng tiêu thụ với chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả tối ưu sử dụng điện năng.

Bước 12: Chỉnh sửa những ý kiến bổ sung của chủ đầu tư và in kết quả cuộc họp có sự xác nhận của đôi bên và thực hiện nghiệm thu.

Quy trình thực hiện kiểm toán năng lượng phải đảm bảo đầy đủ 12 bước trên theo quy định để đảm bảo sự công tâm và hướng đến mục tiêu chung của quốc gia trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.

Xem thêm: Kiểm toán Big4 là gì? Vì sao 4 ông lớn được nhiều người quan tâm?

4. Lợi ích của việc kiểm toán năng lượng

- Thông qua quá trình thực hiện kiểm toán năng lượng mà doanh nghiệp có thể triển khai các phương thức tiết kiệm năng lượng cùng quy trình thực hiện một cách khoa học và có hiệu quả.

- Kiểm toán năng lượng được dựa trên những số liệu cụ thể về tình hình sử dụng năng lượng tạo tiền đề doanh nghiệp lập kế hoạch hoạt động tối ưu và tiết kiệm năng lượng.

- Công tác kiểm toán năng lượng tốt sẽ khiến cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý sử dụng điện năng bền vững.

- Từ đó mà các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ luật pháp theo quy định được ban hành của Nghị định và Thông tư liên quan đến việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.

Lợi ích của việc kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp
Lợi ích của việc kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp

- Việc kiểm toán năng lượng nhằm phục vụ cho mục đích quản lý hệ thống sử dụng để doanh nghiệp có thể điều chỉnh và tìm ra cách giảm thiểu chi phí sử dụng và tiết kiệm giá thành. Nếu như công tác hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ khác.

- Mục đích của kiểm toán năng lượng chính là nhằm tiết kiệm lượng điện sử dụng như vậy có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu phát thải và ô nhiễm tạo không gian sinh hoạt thoải mái cho mọi người.

- Kiểm toán năng lượng là nhiệm vụ của các doanh nghiệp hay chủ đầu tư để tuân thủ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm hưởng ứng tích cực đến lợi ích của quốc gia đó là đảm bảo an ninh năng lượng.

Bên trên là những thông tin mà người đọc cần nắm bắt về kiểm toán năng lượng, đây là nhiệm vụ và mục tiêu cần thiết mà mỗi doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở cần thực hiện để đảm bảo nguồn năng lượng sử dụng được hiệu quả và tiết kiệm nhất. Để tìm hiểu thêm về các bài viết hữu ích khác trong việc quản trị doanh nghiệp truy cập website vieclam88.vn.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào