Kết chuyển là gì? Thông tin cần biết về kết chuyển là gì

Icon Author Nguyễn Thu Huyền

Ngày đăng: 2021-12-08 09:20:12

Nếu bạn đang là một kế toán hoặc chỉ đơn giản là bạn quan tâm về lĩnh vực này thì có lẽ cụm từ kết chuyển đã không còn quá xa lạ với bạn. Vậy bạn đã thực sự nắm rõ khái niệm kết chuyển là gì? Nếu chưa thì để cập nhật những kiến thức này thì hãy theo dõi nội dung được vieclam88.vn trình bày ngay dưới đây nhé!

1. Giải thích thế nào là kết chuyển?

Thuật ngữ "kết chuyển" xuất phát từ lĩnh vực kế toán, và tên đầy đủ của nó là "cuối kỳ". Kết chuyển là việc cộng vào cuối mỗi kỳ kế toán tất cả các tài khoản không có số dư cuối kỳ (từ đầu số 5 trở đi) rồi chuyển sang các tài khoản liên kết có số dư cuối kỳ làm mất số dư của các tài khoản đó (tháng, quý, năm). 

Kế toán sẽ phải thực hiện các bút toán cuối kỳ, kết chuyển doanh thu và chi phí cuối kỳ, khóa các loại tài khoản khác và lập các báo cáo tài chính để trình bày với ban giám đốc theo quy định.

Định nghĩa kết chuyển
Định nghĩa kết chuyển

2. Những kiến thức hay ho về kết chuyển mà bạn cần biết

2.1. Một vài kiến thức về kết chuyển

2.1.1. Định nghĩa bút toán là gì?

Bút toán là một thuật ngữ kế toán dùng để chỉ quá trình ghi chép các giao dịch kinh tế và tài chính trên sổ kế toán. (Kế toán có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ trên máy vi tính hoặc viết bằng tay).

Có ba loại bút toán mà kế toán phải lưu ý:

Những kiến thức hay ho về kết chuyển mà bạn cần biết
Những kiến thức hay ho về kết chuyển mà bạn cần biết

- Bút toán điều chỉnh: là loại bút toán biểu thị quá trình hạch toán điều chỉnh vào cuối kỳ nhằm đảm bảo tính doanh thu và chi phí hợp lý. Có năm danh mục phụ của các mục điều chỉnh:

+ Các bút toán khấu hao TSCĐ 

+ Các bút toán điều chỉnh tạm ứng 

+ Các bút toán điều chỉnh doanh thu chưa tập hợp 

+ Các bút toán điều chỉnh những khoản chi thuộc về chi phí trả trước.

- Bút toán khóa sổ: Là hình thức ghi sổ khác được thực hiện vào cuối mỗi kỳ kế toán và được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán để làm cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính. Việc tắt bao gồm việc đóng sổ các tài khoản từ 1 đến 9, thực hiện các bút toán chuyển các tài khoản riêng từ loại 5 sang loại 8, ở loại tài khoản 9 và lập bảng cân đối kế toán mới nổi. Kế toán sau đó sẽ tích hợp sổ cái bán lẻ và sổ cái tổng hợp để tạo báo cáo tài chính và tính thuế đến hạn (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân).

- Bút toán kết chuyển: Là loại bút toán thực hiện vào cuối mỗi kỳ kế toán, như chuyển tài khoản loại 5 đến loại 8 sang tài khoản loại 9 để tính lãi lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp đến hạn, xác định lợi nhuận sau thuế. thanh toán.

2.1.2. Có những loại bút toán kết chuyển cuối kỳ nào

Có những loại bút toán kết chuyển cuối kỳ nào
Có những loại bút toán kết chuyển cuối kỳ nào

Có ba loại mục nhập cuối năm:

- Sau đó, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu vào tài khoản doanh thu. Sau đó, để xác định kết quả hoạt động công ty, chuyển tài khoản doanh thu (TK 511, 512, 515) cho bên Có và thu nhập khác (TK 711) sang bên Nợ (TK 911).

- Để xác định kết quả kinh doanh, kết chuyển bên Nợ của tài khoản chi phí (các TK 632, 635, 641, 642, 811, 821) sang bên Có (TK 911).

- Xác định số thuế công ty phải nộp ngân sách nhà nước bằng cách loại bỏ các chi phí không cần thiết để bổ sung vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.1.3. Mục đích của bút toán kết chuyển là gì?

Bút toán kết thúc được so sánh như "trăm sông đổ về một biển", ngụ ý rằng doanh nghiệp sẽ nắm được tổng chi phí, tổng doanh thu, doanh thu khác và lãi lỗ của công ty nhờ vào bút toán kết chuyển. Có nghĩa là xác định rõ ràng kết quả kinh doanh là bao nhiêu để có một bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận, cơ cấu lợi nhuận và cơ cấu cổ phần của công ty.

Mục cuối cùng đóng vai trò là cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh. Để đưa ra một chiến lược kinh doanh có thể chấp nhận được và thiết lập các kế hoạch tài chính phù hợp, mọi tổ chức cần phải biết những điều này như bàn tay của họ. Các chi phí và doanh thu của một công ty không thể được tính toán nếu không có hoạt động này; nó tương tự như việc nhận lương hàng tháng; bạn phải xác định xem sau khi trừ các khoản thanh toán, bạn có kiếm được lợi nhuận hay không. 

Mục đích của bút toán kết chuyển
Mục đích của bút toán kết chuyển

Giữ chất thải ở mức tối thiểu. Các doanh nghiệp cũng tương tự ở chỗ, họ phải tính toán lợi nhuận dựa trên sự kết hợp giữa chi phí phát sinh và doanh thu, hoặc xác định chi phí tạo ra sản phẩm để xác định giá khi bán. Họ muốn kiếm tiền trên thị trường, vì vậy họ có thể phát triển các chiến lược để cải thiện doanh số bán hàng và hạ giá thành sản phẩm. Nếu không có sự kết nối, công ty sẽ gặp rất nhiều vấn đề và không thể hoạt động bình thường.

2.2. Các nghiệp vụ cần sử dụng đến bút toán chuyển tiếp cuối kỳ

Mục nhập cuối kỳ, bao gồm các khoản hoàn nhập hàng tháng, hàng quý và hàng năm, thường được thực hiện vào cuối kỳ kế toán.

2.2.1. Bút toán kết chuyển cuối tháng

- Tính lương mà nhân viên của doanh nghiệp xứng đáng được nhận sau mỗi tháng.

- Hạch toán sau khi khấu trừ tiền BHXH, BHYT, BHTN, đoàn phí, thuế TNCN của từng người lao động (nếu có).

Kế toán công việc phải lập một bảng tính lương và sử dụng nó để thực hiện quá trình điều chuyển nêu trên.

- Xác định giá vốn của các khoản mục (nếu áp dụng phương pháp tính giá vốn bình quân cuối kỳ)

- Phân bổ các khoản chi phí trả trước được hạch toán.

- Kế toán khấu hao TSCĐ.

- Hướng dẫn phương pháp tính lãi số tiền mà doanh nghiệp gửi ngân hàng.

- Thuế giá trị gia tăng nếu công ty kê khai theo tháng.

Bút toán kết chuyển cuối tháng
Bút toán kết chuyển cuối tháng

2.2.2. Các bút toán kết chuyển hàng quý

 - Kế toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng nếu công ty kê khai thuế theo quý.

- Hạch toán số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong trường hợp phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

2.2.3. Các bút toán kết chuyển phải thực hiện hàng năm

Mục này được thực hiện 2 lần / năm, vào đầu năm và cuối năm, cụ thể như sau:

Kế toán phải báo cáo kết quả lãi lỗ cũng như chi phí thuế môn bài đầu năm (thuế trực thu và hạn ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp dựa trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư).

Có 3 khoản phải hạch toán cuối năm:

- Doanh thu - Chi phí: đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán (nếu thừa, thiếu so với kê khai tháng, quý).

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu thừa, thiếu so với tạm tính hàng quý).

Các bút toán kết chuyển phải thực hiện hàng năm
Các bút toán kết chuyển phải thực hiện hàng năm

3. Một số thắc mắc thường gặp về kết chuyển là gì?

3.1. Thắc mắc về kết chuyển khấu hao

Việc tính toán có hệ thống và phân bổ chi phí tài sản, nhà máy và thiết bị vào chi phí sản xuất và vận hành trong suốt thời gian phân bổ tài sản, nhà máy và thiết bị được gọi là khấu hao tài sản, nhà máy và thiết bị. Để tính khấu hao tài sản cố định, kế toán phải sử dụng quy trình khấu hao nêu trong Thông tư 45/2013 / TT-BTC để tính mức độ hao mòn của loại tài sản này theo thời gian.

Thắc mắc về kết chuyển khấu hao
Thắc mắc về kết chuyển khấu hao

Thông tin nào được đưa vào kết chuyển liên quan đến khấu hao tài sản cố định?

Thông tư 45/2013 / TT-BTC quy định chi tiết và chính xác nhất về khấu hao.

- Một số tài khoản khác nhau mà chúng tôi trình bày dưới đây được sử dụng cho nghiệp vụ này.

+Tài khoản 214 hiện có bốn loại tài khoản chi tiết khác nhau:

TSCĐ hữu hình đã hao mòn (TK 2141).

Hao mòn TSCĐ vô hình (TK 2143); Hao mòn bất động sản đầu tư (TK 2147).

- Khấu hao tài sản cố định: Các khái niệm chính cần hiểu:

+Tất cả các tài sản cố định của doanh nghiệp có một cách trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất và hoạt kinh doanh phải được tiến hành trích khấu hao theo quy định của luật  pháp (kể cả tài sản chờ xử lý, chưa sử dụng).

+ Hạch toán chi phí bổ sung và khấu hao tài sản nhàn rỗi, không sử dụng.

+ Không trích khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi toàn bộ) nhưng vẫn sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

3.2. Kết chuyển lỗ lãi được định nghĩa ra sao?

Thông tư 78 và 96 mới nhất của Bộ tài chính ban hành sẽ giúp bạn nắm bắt rõ hơn về việc chuyển lỗ.

Cách tính khoản lỗ có thể chuyển nhượng:

- Số lỗ trong kỳ tính thuế bằng số chênh lệch âm (-) giữa thu nhập chịu thuế và số lỗ được chuyển từ các năm trước.

Hao mòn TSCĐ vô hình (TK 2143); Hao mòn bất động sản đầu tư (TK 2147).

- Khấu hao tài sản cố định: Các khái niệm chính cần hiểu

Kết chuyển lỗ lãi
Kết chuyển lỗ lãi

+ Tất cả tài sản cố định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh phải trích khấu hao theo quy định của pháp luật (kể cả tài sản chờ xử lý, chưa sử dụng).

+ Hạch toán chi phí bổ sung và khấu hao tài sản nhàn rỗi, không sử dụng.

+ Không trích khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi toàn bộ) nhưng vẫn sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

- Định nghĩa của báo cáo kết chuyển lỗ lãi

Thông tư 78 và 96 mới nhất của Bộ tài chính ban hành sẽ giúp bạn nắm bắt rõ hơn về việc chuyển lỗ.

Cách tính khoản lỗ có thể chuyển nhượng:

- Số lỗ trong kỳ tính thuế bằng số chênh lệch âm (-) giữa thu nhập chịu thuế và số lỗ được chuyển từ các năm trước.

Qua những gì mà chúng tôi vừa phân tích và trình bày hy vọng rằng quý độc giả của vieclam88.vn đã có những hình dung rõ ràng nhất về kết chuyển là gì. Đồng thời, mong rằng quý bạn đọc cũng đã nắm được những thông tin hay ho xung quanh hoạt động kết chuyển.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: