j&k holdings company

j&k holdings company

Lượt xem161 Lượt xem

Tỉnh thành

chat

1 năm

Giới thiệu chung

icon địa chỉ

Địa chỉ: 18 , duong so 11, Khu dan cu Phu My HCM

icon quy mô

Quy mô: Chưa cập nhật

icon website

Website: Chưa cập nhật

Công việc đang tuyển dụng

KHÔNG CÓ TIN TUYỂN DỤNG ĐƯỢC ĐĂNG LÊN !!!

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: