Hoàng Bảo Cosmetic

Quy mô công ty: 50 - 100 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hoàng Bảo Cosmetic
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Hoàng Bảo Cosmetic
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 2/3A Đường Núi Thành, Phường 13