Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là gì ? Các bước làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hiện nay, để phục vụ đáp ứng nhu cầu của con người mà có rất nhiều thương hiệu sản phẩm được ra mắt. Bởi vậy mà việc đăng ký và quản lý nhãn hiệu càng được quan tâm để nắm bắt dễ dàng việc quản lý thị trường. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho bạn có được nhiều thông tin về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

1. Thế nào gọi là hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ?

Trước khi đăng ký bất kỳ một loại hồ sơ hay giấy tờ nào chúng ta cũng cần có sự hiểu biết, thông tin về hồ sơ giất tờ đó. Đăng ký hồ sơ nhằm mục đích gì và loại giấy tờ đó có ý nghĩa gì cho doanh nghiệp hay cá nhân. Vậy cùng tìm hiểu xem hồ sơ đăng đăng ký nhãn hiệu là gì?

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là gì
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là gì ?

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thủ tục hành chính tiến hành. Hình thức đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận nhãn hiệu đó có mặt trên thị trường và chủ sở hữu nhãn hiệu vào sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho chủ sở hữu.

Tại sao phải cần đăng ký nhãn hiệu ? Câu trả lời chính là đăng ký nhãn hiệu là việc chấp nhận cho nhãn hiệu đó được có mặt và hoạt động trên thị trường, đồng thời cũng làm cho việc quản lý thương hiệu trở nên thuận tiện và tránh được nhiều rủi rõ, hệ lụy sau này. Nhãn hiệu được xem như là tài sản vô hình của cá nhận hay doanh nghiệp, vì vậy việc đăng ký độc quyền nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cho mỗi cá nhân hay tổ chức.

Xem thêm: Nhãn hàng hóa là gì? Tại sao hàng hóa cần phải có nhãn hiệu

2. Về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

2.1. Các thành phần cần có trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Dưới đây sẽ thống kê cho bạn những thành phần gồm có trong quá trình làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu ( 02 bản )

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hóa ( nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể )

- Mẫu nhãn hiệu ( 05 mẫu, kích thước không lớn hơn 80 x 80 )

- Bản sao tài kiệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp ( giấy phép kinh doah hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp )

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp ( nếu có )

- Giấy ủy quyền theo mẫu

- Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền ( nếu có )

- Giấy chứng từ nộp phí, lệ phí

- Các giấy tờ liên quan khác ( nếu có )

Giấy tờ của hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
Giấy tờ của hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

2.2. Chi tiết các bước đăng ký hồ sơ nhãn hiệu

Như đã nêu ở trên là những giấy tờ, thủ tục cần có để làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Vậy chúng ta cùng đi vào từng phần để hiểu chi tiết từng bước làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nhé.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân xác lập quyền đối với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình trước khi ra mắt thị trường một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất, cùng vieclam88.vn tìm hiểu chi tiết các bước dưới đây.

Thứ nhất tra cứu nhãn hiệu, tại sao cần tra cứu nhãn hiệu? Mục đích là để kiểm tra xem nhãn hiệu mà khách hàng đang chuẩn bị sử dụng có bị trùng hay đã có những đăng ký tương tự với những nhãn hiệu khác hay không. Dựa vào kết quả tra cứu này mà có thể đánh giá được khả năng đăng ký nhãn hiệu trong vòng 01 ngày kể từ ngày khách hàng cung cấp thông tin nhãn hiệu. Nếu trường hợp khi tra cứu hồ sờ mà không có khả năng đăng ký sẽ được tư vấn, đưa ra các đối chứng và có giải pháp cho nhãn hiệu bằng khả năng cấp văn bản sau này.

Tra cứu nhãn hiệu
Tra cứu nhãn hiệu 

Thứ hai tra cứu chuyên sâu trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, trường hợp khi tra cứu bộ nhãn hiệu có khả năng thì tra cứu chuyên sâu qua dữ liệu Việt Nam và quốc tế để đánh giá cao nhất khả cấp văn bản bảo hộ cho nhãn hiệu. Bước này không bắt buộc nhưng có lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu và giảm thiểu về vấn đề thời gian.

Tra cứu chuyên sâu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên bước này nên tiến hành bởi nó sẽ đánh giá một bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có cần bảo hộ hay không. Việc đăng ký chuyên sâu là bước tham khảo nhưng là căn cứ để cấp hay không cấp văn bằng cho một nhãn hiệu.

Thứ ba nộp tờ khai đăng ký nhãn hiệu ( nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ). Sau khi tra cứu chuyên sâu và nhãn hiệu có khả năng đăng ký, chúng ta sẽ tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại cục Sở sở hữu trí tuệ cho đơn đăng ký nhãn hiệu. Khách hàng cần chuẩn bị những bộ giấy tờ sau : giấy ủy quyền, 01 mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm hay dịch vụ dự định được đăng ký nhãn hiệu, các cơ quan đăng ký sẽ chuẩn bị các hồ sơ còn lại.

Ngoài ra có thể bổ sung thêm các loại giấy tờ khác ngoài giấy tờ được nêu ở trên như : giấy chứng nhận về nhãn hiệu, bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng của sản phẩm ( dễ dàng cho việc đăng ký vì đã có kiểm chứng về chất lượng sản phẩm) , giấy xác nhận nguồn gốc của sản phẩm ( bản đồ xác định lãnh thổ) .

Thời gian thẩm định và xem xét
Thời gian thẩm định và xem xét

Thứ tư thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu, thời gian thẩm định hình thức đơn đăng ký cho nhãn hiệu là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Trong khoảng thời gian này cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét các tiếu chí như điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn,... Nếu đăng ký của doanh nghiệp hợp lệ, đáp ứng điều kiện, cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo và chấp nhận cho đăng công bố đơn. Ngược lại nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đăng thông báo đơn và sẽ yêu cầu doanh nghiệp làm lại đăng ký và nộp lại cho cụ Sở hữu trí tuệ.

Thứ năm giai đoạn chấp nhận đơn hợp lệ ( giai đoạn 2 sau khi đăng ký đơn ). Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu. Thời gian 02 tháng bắt đầu từ ngày thông báo đăng ký nhãn hiệu hợp lệ. Nội dung trong đơn bao gồm những thông tin hợp lệ theo mẫu đơn đăng ký hợp lệ, danh mục sản phẩm, mẫu nhãn hiệu, danh mục kèm theo.

Những lưu ý về thương hiệu
Những lưu ý về thương hiệu

Thứ sáu thẩm định nội dung đăng ký nhãn hiệu, thời gian thẩm định 09 tháng bắt đầu từ ngày công bố đơn. Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét điều kiện đăng ký nhãn hiệu kể từ đó cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà chủ sở hữu đã đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu có đủ điều kiện thì cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chuẩn bị cấp văn bằng cho chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu. Trường hợp nếu như đơn đăng ký không đủ điều kiện Cụ Sở hữu trí tuệ sẽ ra đơn thông báo không cấp văn bằng nhãn hiệu chủ sở hữu. Chủ sở hữu có thể xem xét lại đơn và đưa ra khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của mình.

Thứ bảy giai đoạn thông báo cấp văn bằng và lệ phí cấp cho cấp văn bằng. Sau đó nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bàn giao cho khách hàng, thời gian cấp văn bằng sẽ từ 02 – 03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng. Theo thông lệ đăng ký nhãn hiệu sẽ mất từ 12 – 18 tháng kể từ ngày có đơn thông báo giấy chấp nhận đơn hợp lệ.

Thời gian nhận giấy chứng nhận thương hiệu
Thời gian nhận giấy chứng nhận thương hiệu

Thứ tám thời gian bảo hộ nhãn hiệu sẽ có thời hạn trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn, doanh nghiệp được gia hạn bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên xuốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Qua bài viết trên mong rằng bạn sẽ nắm được thông tin về việc làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho một cá nhân hay doanh nghiệp, tổ chức.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào