Hello beautiful shop

Quy mô công ty: Dưới 20 nhân viên
Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hello Beautiful Shop
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay