hệ thống giáo dục vinschool

hệ thống giáo dục vinschool

255 Lượt xem

chat

1 năm

Giới thiệu chung

Vinschool is a high-quality K-12 non-profit school system in Vietnam. Vinschool aspires to bring world-class education to the young generation of Vietnam and inspire positive, transformational changes within the education community in Vietnam. . We diligently strive to build on the values of national education whilst refining the very best that international education has to offer. The VinSchool Bi-Lingual (Cambridge) Program is an integrated bilingual school providing teaching and learning across the frameworks of the VinSchool Education System, the Vietnamese National Curriculum and the Cambridge international programmes of study.
icon địa chỉ

Địa chỉ: T35, T36 Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

icon quy mô

Quy mô: Chưa cập nhật

icon website

Website: Chưa cập nhật

Video / Ảnh giới thiệu

KHÔNG CÓ ẢNH GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

KHÔNG CÓ VIDEO GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

Công việc đang tuyển dụng

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: