GS Engineering and Construction

Quy mô công ty: 300 - 1000 nhân viên
Website: gsenc.vn
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Gs Engineering And Construction
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 10, Lương Định Của