Financial controller là gì? Chức năng và mô tả công việc

Bất kì doanh nghiệp nào cũng đều cần những người thực hiện công tác kiểm soát tài chính doanh nghiệp nhằm đảo bảo các kê khai, các thống kê được thực hiện liên tục, nhanh chóng. Đồng thời cũng để các lãnh đạo doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp hay nắm và cập nhật liên tục được vấn đề tài chính này. Người nắm vai trò quan trọng trong các hoạt động trên đó chính là một kiểm soát viên tài chính - financial controller. Vậy hiểu đúng và đầy đủ công việc, chức năng, vai trò và nhiệm vụ của financial controller là gì? Hãy để vieclam88.vn giải đáp đầy đủ giúp bạn nhé!

Tìm Việc Làm Tài Chính

1. Định nghĩa chung về financial controller là gì

Financial controller được hiểu là một kiểm soát viên về tài chính doanh nghiệp. Mục đích chính của vị trí này là quản lý và chỉ đạo các hoạt động kế toán hàng ngày nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kế toán được thực hiện đầy đủ và ghi chép đúng các giao dịch của công ty được thực hiện một cách chính xác và kịp thời. Họ cũng thực hiện các báo cáo tài chính và quan trọng khác cho quản lý.  Kiểm soát viên tài chính đương nhiệm thường là vị trí đề cử cho vị trí phó chủ tịch doanh nghiệp hay CFO trong tương lai.

Định nghĩa chung về financial controller là gì
Định nghĩa chung về financial controller là gì

Nhắc đến vị trí Financial controller người ta thường nghĩ ngay đến những cách trai phải đắc lực của các giám đốc tài chính - CFO, vì lẽ công việc của họ là kiểm soát tất cả những vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp từ đó, thông báo trực tiếp cho quản lý cấp cao của mình. Trong các doanh nghiệp nhỏ hơn khi không có chức vụ giám đốc tài chính thì những kiểm soát viên tài chính sẽ là người đứng đầu doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp. Họ chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp đồng thời thực hiện các kiểm soát tài chính nội bộ liên tục.

Đọc thêm: Việc làm kiểm soát tài chính mới nhất giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm được vị trí ưng ý nhất, click để xem ngay!

2. Chức năng và tranh nhiệm quan trọng của vị trí kiểm soát viên tài chính

Một kiểm soát viên tài chính có vai trò, công việc thực hiện các hoạt động kiểm soát tài chính doanh nghiệp, bao gồm nguồn thu – chi của doanh nghiệp, tiền lương của nhân viên, hoạt động kinh doanh tài chính, … nhìn chung là tất cả các vấn đề liên quan đến “tiền” của doanh nghiệp. Nhìn chung, chúng ta có thể liệt kê cơ bản nhưng chức năng quan trọng đó là:

- Lãnh đạo phòng kế toán và các chức năng tài chính

 - Thực hiện các báo cáo tài chính doanh nghiệp và chịu trách nhiệm với chính báo cáo của mình

- Giám sát hoạt động của tất cả các nhân viên kế toán

- Giám sát việc tổng kết tài chính cuối tháng và kết thúc cuối năm, điều phối và giao nhiệm vụ cho nhân viên kế toán khi cần thiết.

- Duy trì hệ thống kiểm soát tài chính và tài sản doanh nghiệp nhằm ;ưu trữ hồ sơ công ty kế toán đúng, đầy đủ và chính xác, những hoạt động này được thực hiện trong nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Chức năng và tranh nhiệm quan trọng của vị trí kiểm soát viên tài chính
Chức năng và tranh nhiệm quan trọng của vị trí kiểm soát viên tài chính

- Đánh giá hiệu suất của bộ phận và điều chỉnh các hoạt động hàng ngày khi  cần thiết để đảm bảo bộ phận đáp ứng mục tiêu và mục tiêu tổng thể.

- Đưa ra những tài liệu đào tạo, hướng dẫn và hướng dẫn cho nhân viên để đảm bảo công việc được thực hiện trong một cách hiệu quả, kịp thời và chuẩn kiến thức.

- Quản thông tin nhân viên, các hợp đồng lao với các thành viên của công ty và truyền đạt các thay đổi cho các thành viên, nhân viên kế toán.

- Chuẩn bị và cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo bán hàng, báo cáo hoa hồng, phân tích và các báo cáo khác trên cơ sở theo lịch trình.

-  Duy trì và đối chiếu tài sản cố định vào sổ cái chung của công ty.

- Chuẩn bị nhiều báo cáo của cơ quan nhà nước cho các mục đích thuế.

- Trao đổi với quản lý cấp cao về ngân sách và xem xét các chiến lược để đáp ứng tổng thể

- Giữ hồ sơ của tất cả các yêu cầu nghỉ phép của nhân viên và tích lũy thời gian nghỉ.

- Cập nhật hệ thống bảng lương để thay đổi tiền lương, thay đổi lợi ích, trang trí lương và mới.

Trong quá trình làm việc, các kiểm soát viên phải đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin.Tất cả thông tin được lưu trữ trong văn phòng kiểm soát tài chính đều được bảo mật tuyệt đối và không được tiết lộ cho bất kỳ thành viên nào khác của công ty tàu hoặc bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước của giám đốc điều hành tại trụ sở chính. Tất cả các giấy tờ, fax, báo cáo và tài liệu sẽ được lưu giữ trong văn phòng kiểm soát tài chính và những báo cáo này sẽ phải được bảo mật cẩn thận ngay cả khi kiểm soát viên tài chính không có mặt ở đó. Thêm nữa là tất cả các báo cáo tài chính phải được gửi từ tàu phải được gửi qua email. Các tập tin sẽ được gửi phải được bảo vệ bằng mật khẩu được cung cấp bởi trụ sở chính.

Chức năng và tranh nhiệm quan trọng của vị trí kiểm soát viên tài chính
Kiểm soát viên tài chính

Bất kỳ nhưng mất mát hay mất cắp chìa khóa, mật khẩu nào thì kiểm soát viên tài chính và những bên liên quan đều phải chịu trách nhiệm đồng thời thông báo lên quan lý doanh nghiệp, và trụ sở chính cũng phải được thông báo. Vì lý do bảo hiểm, cơ quan cảnh sát cũng phải được thông báo. Một báo cáo đầy đủ phải được thiết lập và ký bởi đội trưởng, cơ quan cảnh sát và kiểm soát tài chính. Nếu an toàn sử dụng khóa, mật mã kết hợi thì sự kết hợp với các lớp bảo mật này sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trên tàu. Sự kết hợp an toàn sẽ không được thay đổi nếu không có hướng dẫn từ trụ sở chính. Trong một số trường hợp khẩn cấp cần mở khóa sẽ cần có sự tham gia của cả kiểm soát viên tài chính và giám đốc tài chính doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng dẫn Phân tích Báo cáo Tài chính và những lưu ý đi kèm

3. Công việc hàng ngày của các financial controller là gì?

Những kiểm soát viên tài chính có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp chính vì vậy công việc và mật độ công việc của họ hàng ngày rất dày đặc, kèm theo đó là yêu cầu công việc cũng rất khắt khe. Nhìn chung, công việc hàng ngày của financial controller là:

- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, tổ chức ngân hàng, kiểm toán viên, công ty chủ sở hữu và các chi nhánh khác.

- Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính liên quan, tiến hải các thai đổi, các cải tiến và hoạt động doanh nghiệp với vấn đề tài chính trong ngân hàng

-  Duy trì sổ quỹ tiền mặt hàng ngày và ghi lại chi tiết tất cả các giao dịch mua và nhận tiền mặt được thực hiện trong suốt hoạt động doanh nghiệp. Duy trì một hệ thống nộp thông báo tài chính cho tất cả mọi người từ những thứ nhỏ nhất như ổ cắm, biên lai, chứng từ và hóa đơn liên quan đến các phong trào doanh nghiệp, …

- Kiểm tra tại chỗ một cách thường xuyên tính chính xác của tất cả hàng tồn kho được kiểm kê bởi thủ kho. Nhật ký tài chính phải được duy trì các chi tiết kiểm tra tại chỗ này, không chỉ chi tiết những gì đã được kiểm tra mà còn cả sự đối chiếu của bất kỳ sự khác biệt nào được tìm thấy giữa các mặt hàng hệ thống kiểm soát chứng khoán trên tay và các mặt hàng thực tế trên một bản ghi. Thông tin chi tiết không chỉ những gì đã được kiểm tra mà còn cả sự đối chiếu của bất kỳ sự khác biệt nào được tìm thấy giữa các mục hệ thống kiểm soát chứng khoán trên tay và các mục thực tế trong tay.

Công việc hàng ngày của các financial controller là gì?
Công việc hàng ngày của các financial controller là gì?

- Tất cả các giao dịch mua tại địa phương là trách nhiệm của người kiểm soát tài chính và do đó phải được phê duyệt trước khi giao dịch mua được thực hiện. Tất cả các hóa đơn và tài liệu khác phải được người kiểm soát tài chính giữ lại cho các giao dịch mua tại địa phương này, không chỉ là bản sao lưu cho mục nhập vào sổ quỹ mà còn cho bất kỳ đầu vào nào cần thiết vào hệ thống kiểm soát chứng khoán.

- Phối hợp kiểm toán cuối năm với kiểm toán viên bên ngoài và hỗ trợ chuẩn bị lịch trình, dữ liệu và thông tin kiểm toán.

- Làm việc chặt chẽ với nhân viên kế toán để phối hợp các nỗ lực cung cấp thông tin cần thiết cho kiểm toán viên.

- Đảm bảo thông tin cần thiết có sẵn.

- Duy trì phạm vi kiểm toán trong các ranh giới quy định.

- Thực hiện kiểm toán nội bộ các quy trình, hồ sơ và thông tin.

- Chỉ đạo việc thực hiện các sửa chữa cần thiết được xác định bằng kiểm toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của VP / CFO.

4. Các trình độ chuyên môn và kỹ năng cần có của một kiểm soát tài chính

Để thực hiện tốt vai trò của mình, các kiểm soát viên tài chính không chỉ cần một trình độ chuyên môn kế toán tài chính cao độ mà còn phải sẵn sàng các kỹ năng đặc biệt để đảm bảo công việc, hoạt động nghề nghiệp của mình. Cụ thể đó là các kỹ năng và yêu cầu về trình độ chuyên môn như sau:

- Kiến thức về các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

- Kiến thức về bảng tính và báo cáo dựa trên máy tính

- Kiến thức về thực hành và thủ tục văn phòng nói chung

Các trình độ chuyên môn và kỹ năng cần có của một kiểm soát tài chính
Các trình độ chuyên môn và kỹ năng cần có của một kiểm soát tài chính

- Kỹ năng thuyết trình thu hút khi nói trước đông người

- Khả năng hành văn và soạn thảo văn bản

- Kỹ năng vận hành các thiết bị văn phòng khác nhau

- Phải có kỹ năng báo cáo bảng tính

- Phải có kỹ năng quản lý và có thể hoạt động trong vai trò giám sát

-  Kiến thức về luật và hợp đồng lao động

- Phải có khả năng giữ bí mật, trung thành với doanh nghiệp

- Phải có khả năng ưu tiên công việc để đáp ứng thời hạn dự kiến trong khi xử lý nhiều nhiệm vụ

- Phải có kỹ năng kế toán xuất sắc, kỹ năng tổ chức và giao tiếp mạnh mẽ

- Khả năng lãnh đạo nhiều tổ, nhóm hay số lượng nhân viên đông người

 - Khả năng hoạt động trong vai trò lãnh đạo

- Khả năng làm việc với thời hạn dự kiến và chịu được áp lực công việc cao độ

- Phải có kỹ năng đánh máy, windows XP, word, excel và ms, sử dụng các phầm mềm về hệ thống quản trị và biên chế, các khoản phải thu, kiểm soát chứng khoán, fidelio, winzip

- Phải sẵn sàng nhận đào tạo về phần mềm công ty.

Các trình độ chuyên môn và kỹ năng cần có của một kiểm soát tài chính
Kỹ năng là yếu tố quan trọng trong quá trình các kiểm soát viên tài chính làm việc

- Phải có kỹ năng làm việc để làm việc với các hệ thống pos.

- Phải linh hoạt trong giờ làm việc hàng ngày, đồng thời phải có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp nói chung.

- Phải có khả năng làm việc và lên kế hoạch trước theo các ràng buộc về thời gian biểu.

- Phải trên trung bình trong tiếng Anh nói và viết.

Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của các kiểm soát viên tài chính thông qua các vị trí quản lý, các kế toán trưởng, … hay rất nhiều vị trí quản lý vị trí cao cấp trong doanh nghiệp khác. Công việc này được tuyển dụng không nhiều nhưng luôn có chế độ lương hấp dẫn, thu hút người lao động. Hy vọng rằng, thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ thông tin về financial controller là gì cùng những yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, mô tả công việc cụ thể cho bạn.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào