Erd là gì? Tìm hiểu về mô hình Erd và cách vẽ sơ đồ Erd chuẩn

Erd là gì? Erd là viết tắt của cụm từ entity - relationship model được hiểu là mô hình thực tể của các mối quan hệ liên quan đến một lĩnh vực cụ thể. Và để tìm hiểu rõ hơn về Erd bạn hãy đọc bài viết chi tiết dưới đây nhé!

1. Bạn đã biết erd là gì? Câu trả lời ngắn gọn cho bạn

Erd là gì? Erd là viết tắt của cụm từ entity–relationship model được hiểu là mô hình thực tể của các mối quan hệ liên quan đến một lĩnh vực cụ thể nào đó. Trong một ER cơ bản sẽ có các thực thể cụ thể và những mối liên hệ giữa chúng trong những trường hợp khác nhau.

Bạn đã biết erd là gì? Câu trả lời ngắn gọn cho bạn
Bạn đã biết erd là gì? Câu trả lời ngắn gọn cho bạn

Erd là kết quả của một quá trình nghiên cứu và phân tích có thể thống cũng như những xác định và mô tả liên quan, quan trọng trong quy trình của một lĩnh vực nào đó của doanh nghiệp. 

Xem thêm: Mô tả công việc của  giám đốc điều hành

2. Một số thông tin cơ bản về mô hình entity–relationship

Mô hình ER thể hiện các tình huống trong thế giới thực bằng các khái niệm thường được mọi người sử dụng. Nó cho phép xác định một biểu diễn của thế giới thực ở mức logic. Mô hình không có cơ sở để mô tả các khía cạnh liên quan đến máy móc.

Trong mô hình ER, cấu trúc logic của dữ liệu được ghi lại bằng cách chỉ ra nhóm dữ liệu thành các thực thể. Mô hình ER cũng hỗ trợ cách tiếp cận từ trên xuống theo đó các chi tiết có thể được đưa ra trong các giai đoạn liên tiếp.

- Thực thể: Thực thể là thứ được mô tả trong cơ sở dữ liệu bằng cách lưu trữ dữ liệu của nó, nó có thể là một thực thể cụ thể, một thực thể khái niệm.

Một số thông tin cơ bản về mô hình entity–relationship
Một số thông tin cơ bản về mô hình entity–relationship

- Tập thực thể: Tập thực thể là tập hợp các thực thể giống nhau.

- Thuộc tính: Thuộc tính mô tả thuộc tính được liên kết với các thực thể.  Thuộc tính sẽ có một tên và giá trị cho mỗi thực thể.

- Miền: Miền xác định một tập hợp các giá trị được phép cho một thuộc tính.

Mô hình hóa khái niệm bằng cách sử dụng mô hình thực thể - mối quan hệ qua các loại thực thể, tập thực thể, thuộc tính và khóa bảo mật:

- Thực thể: đối tượng hoặc sự vật trong thế giới thực tồn tại độc lập và có thể phân biệt được với các đối tượng khác.  Ví dụ như một người, xe hơi, khách hàng, sản phẩm, gen, sách, v.v.

- Thuộc tính: một thực thể được đại diện bởi một tập hợp các thuộc tính (thuộc tính mô tả của nó), ví dụ: tên, tuổi, lương, giá, v.v. Các giá trị thuộc tính mô tả mỗi thực thể trở thành một phần chính của dữ liệu cuối cùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

- Với mỗi thuộc tính, một miền được liên kết, tức là một tập hợp các giá trị được phép cho một thuộc tính.  Các miền có thể là số nguyên, chuỗi, ngày, v.v.

- Loại thực thể: Tập hợp các thực thể có cùng thuộc tính, ví dụ: người, ô tô, khách hàng, v.v.

- Tập thực thể: Tập hợp các thực thể của một loại thực thể cụ thể tại bất kỳ thời điểm nào; tập thực thể thường được gọi là sử dụng cùng tên với loại thực thể.

Các thuộc tính chính của một loại thực thể.

Mô hình hóa khái niệm bằng cách sử dụng mô hình thực thể
Mô hình hóa khái niệm bằng cách sử dụng mô hình thực thể

- Các thực thể của một loại thực thể cần phải được phân biệt.

- Siêu khóa của một loại thực thể là một tập hợp một hoặc nhiều thuộc tính có giá trị xác định duy nhất từng thực thể trong một tập thực thể.

- Khoá ứng cử viên của một kiểu thực thể là siêu khoá tối thiểu (về số lượng thuộc tính).

- Đối với một loại thực thể, một số khóa ứng viên có thể tồn tại. Trong quá trình thiết kế khái niệm, một trong các khóa ứng viên được chọn làm khóa chính của loại thực thể

Mô hình mối quan hệ thực thể (mô hình ER) mô tả cấu trúc của cơ sở dữ liệu với sự trợ giúp của một biểu đồ, được gọi là Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ER Diagram). Mô hình ER là một thiết kế hoặc bản thiết kế của cơ sở dữ liệu mà sau này có thể được triển khai dưới dạng cơ sở dữ liệu.

Các thành phần chính của mô hình E-R là: tập thực thể và tập quan hệ.

3. Vậy sơ đồ mối quan hệ thực thể (ER Diagram) là gì?

3.1. Hiểu rõ về các biểu đồ ER

Biểu đồ ER cho thấy mối quan hệ giữa các tập thực thể. Tập thực thể là một nhóm các thực thể giống nhau và các thực thể này có thể có các thuộc tính. Về mặt DBMS, một thực thể là một bảng hoặc thuộc tính của một bảng trong cơ sở dữ liệu, vì vậy bằng cách hiển thị mối quan hệ giữa các bảng và thuộc tính của chúng, biểu đồ ER cho thấy cấu trúc logic hoàn chỉnh của cơ sở dữ liệu. Chúng ta hãy xem sơ đồ ER đơn giản để hiểu khái niệm này.

Vậy sơ đồ mối quan hệ thực thể (ER Diagram) là gì?
Vậy sơ đồ mối quan hệ thực thể (ER Diagram) là gì?

Sự thật về Mô hình Sơ đồ ER:

- Mô hình ER cho phép bạn vẽ Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Đây là một công cụ đồ họa dễ sử dụng để lập mô hình dữ liệu

- Được sử dụng rộng rãi trong thiết kế cơ sở dữ liệu

- Nó là một biểu diễn GUI của cấu trúc logic của Cơ sở dữ liệu

- Nó giúp bạn xác định các thực thể tồn tại trong một hệ thống và mối quan hệ giữa các thực thể đó

Xem thêm: Việc làm Quản lý điều hành

3.2. Vậy tại sao sử dụng Sơ đồ ER?

Đây là những lý do chính để sử dụng Sơ đồ ER:

- Giúp bạn xác định các thuật ngữ liên quan đến mô hình mối quan hệ thực thể

- Cung cấp bản xem trước về cách tất cả các bảng của bạn sẽ kết nối, những trường nào sẽ có trên mỗi bảng

- Giúp mô tả các thực thể, thuộc tính, mối quan hệ

Vậy tại sao sử dụng Sơ đồ ER?
Vậy tại sao sử dụng Sơ đồ ER?

Sơ đồ ER có thể chuyển thành các bảng quan hệ cho phép bạn xây dựng cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng Sơ đồ ER có thể được sử dụng bởi các nhà thiết kế cơ sở dữ liệu như một bản thiết kế để triển khai dữ liệu trong các ứng dụng phần mềm cụ thể

Sơ đồ ER đơn giản: Dưới đây là các hình dạng hình học và ý nghĩa của chúng trong Sơ đồ E-R.  Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về các điều khoản này trong phần tiếp theo (Các thành phần của Sơ đồ ER) của hướng dẫn này, vì vậy đừng lo lắng quá nhiều về các điều khoản này ngay bây giờ, chỉ cần xem qua chúng một lần.

- Hình chữ nhật: Đại diện cho các bộ Thực thể.

- Dấu ba chấm: Thuộc tính

- Diamonds: Mối quan hệ

- Dòng: Chúng liên kết các thuộc tính với Tập thực thể và Tập hợp thực thể với Tập hợp mối quan hệ Dấu ba chấm kép: Thuộc tính nhiều giá trị

- Dấu chấm lửng: Thuộc tính có nguồn gốc

- Hình chữ nhật đôi: Bộ thực thể yếu

- Double Lines: Tổng số sự tham gia của một thực thể trong một tập hợp mối quan hệ

3.3. Các thành phần của Sơ đồ ER

Một sơ đồ ER có ba thành phần chính:

1. Thực thể

2. Thuộc tính

3. Mối quan hệ

Các thành phần của Sơ đồ ER
Các thành phần của Sơ đồ ER

- Thực thể: Thực thể là một đối tượng hoặc thành phần của dữ liệu.  Một thực thể được biểu diễn dưới dạng hình chữ nhật trong sơ đồ ER. 

- Thuộc tính: Xác định mối quan hệ và mức độ liên kết của các thực thể

- Mức độ của một bộ mối quan hệ: Đề cập đến số lượng tập thực thể tham gia vào một tập hợp quan hệ; Các tập quan hệ bao gồm hai tập thực thể là nhị phân (hoặc bậc hai). Nói chung, hầu hết các tập hợp quan hệ trong hệ thống cơ sở dữ liệu là nhị phân; Tập hợp quan hệ có thể bao gồm nhiều hơn hai tập thực thể. Thực thể đặt khách hàng, khoản vay và chi nhánh có thể được liên kết bởi mối quan hệ bậc ba (bậc ba) đặt CLB.

Các tập thực thể của một mối quan hệ không cần phải khác biệt an ninh xã hội điện tử số điện thoại

- Tên nhân viên

- Nhân viên làm việc cho

Vai trò:

- Các nhãn “quản lý” và “công nhân” được gọi là vai trò; chúng chỉ định cách các thực thể nhân viên tương tác thông qua tập hợp quan hệ công việc.

- Các vai trò được chỉ ra trong biểu đồ E-R bằng cách dán nhãn các đường nối các viên kim cương với hình chữ nhật.

- Nhãn vai trò là tùy chọn và được sử dụng để làm rõ ngữ nghĩa của mối quan hệ giám đốc - công nhân

- Sử dụng các tập thực thể so với các thuộc tính

Vấn đề thiết kế

- Sự lựa chọn chủ yếu phụ thuộc vào cấu trúc của doanh nghiệp được mô hình hóa và vào ngữ nghĩa liên quan đến thuộc tính được đề cập.

- Sử dụng tập thực thể so với tập quan hệ

- Nguyên tắc có thể là chỉ định một tập hợp mối quan hệ để mô tả một hành động xảy ra giữa các thực thể

- Bộ quan hệ nhị phân

Vấn đề thiết kế
Vấn đề thiết kế

Mặc dù có thể thay thế mối quan hệ không nhị phân (n-ary, với n> 2) được thiết lập bởi một số tập hợp quan hệ nhị phân riêng biệt, tập quan hệ n-ary cho thấy rõ ràng hơn rằng một số thực thể tham gia vào một mối quan hệ duy nhất một trong các loại sau:

- Một đối một

- Một đến nhiều

- Nhiều đến mộ

- Nhiều đến nhiều

Lập bản đồ các thành phần

- Biểu thị số lượng thực thể mà một thực thể khác có thể được liên kết thông qua một tập hợp quan hệ.

- Hữu ích nhất trong việc mô tả các tập quan hệ nhị phân.

- Đối với một tập hợp quan hệ nhị phân, bản đồ ánh xạ.

Lập bản đồ các thành phần
Lập bản đồ các thành phần

Chúng ta phân biệt giữa các loại này bằng cách vẽ một đường có hướng (→), biểu thị “một” hoặc một đường vô hướng (-), biểu thị “nhiều” giữa tập hợp quan hệ và tập thực thể.

4. Cách vẽ sơ đồ Erd chuẩn

Để vẽ sơ đồ Erd chuẩn xác các bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Thông qua việc liệt kê và lựa chọn thông tin dựa trên giấy tờ, hồ sơ
  2. Xác định mối quan hệ giữa thực thể và thuộc tính của nó
  3. Xác định mối quan hệ có thể có giữa các thực thể và mối kết hợp
  4. Vẽ mô hình erd bằng các ký hiệu sau đó chuẩn hóa và thu gọn sơ đồ
Cách vẽ sơ đồ Erd
Cách vẽ sơ đồ Erd chuẩn

Theo như sơ đồ bạn cần ghi nhớ chỉ số của các hình:

  • Hình vuống là ký hiệu các thực thể
  • Hình tròn là thuộc tính của thực thể
  • Hình thoi là mối quan hệ của các thực thể

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu tương đối đầy đủ các thông tin về mô hình Erd - entity–relationship model. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã trả lời được câu hỏi erd là gì? Cùng những chia sẻ hữu ích khác cho mình.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào