Đơn xin xác nhận công tác - Tải mẫu đơn xin xác nhận công tác

Mẫu đơn xin xác nhận công tác là mẫu đơn được sử dụng nhiều tại những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với mục đích để xác nhận những thông tin công tác của một cá nhân. Những thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn biết cách viết đơn xin xác nhận công tác hoàn chỉnh, đồng thời cung cấp cho các bạn những mẫu đơn xin xác nhận công tác chuẩn nhất để các bạn sử dụng.

Tìm việc làm hành chính văn phòng

1. Đơn xin xác nhận công tác là gì?

Đơn xin xác nhận công tác (hay còn gọi là đơn xin xác nhận thời gian công tác) là văn bản được sử dụng để có thể xác nhận và chứng minh thời gian người lao động làm việc, công tác trong đơn vị lao động. Đơn xin xác nhận quá trình công tác sẽ giúp cho người lao động chứng minh được khoảng thời gian mà họ đã làm việc, thực hiện nhiệm vụ công tác tại một đơn vị lao động nào đó. Để đảm bảo được quyền lợi và hiệu quả công việc thì người lao động cần có form đơn xin xác nhận công tác tại cơ quan chuẩn chỉnh nhất.

ơn xin xác nhận công tác là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác (Đơn xin xác nhận công tác) thường được dùng với nhiều mục đích khác nhau, các bạn có thể làm đơn xin xác nhận công tác tại trường khi đi công tác tại các trường học, làm đơn xin xác nhận công tác tại đơn vị khi đi công tác tại các đơn vị hoặc công ty được phân công. Hoặc đơn xin xác nhận công tác cũng dùng để xác nhận năm công tác, thâm niên công tác của người lao động đặc biệt có tác dụng hữu hiệu trong quá trình người lao động đi xin việc làm.

Nhờ đó mà người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi tương ứng với thời gian đi công tác, khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà họ đã bỏ công sức và nhiệt huyết ra để cống hiến cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đó. Trong nhiều trường hợp khi người lao động xin việc làm thì các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu họ nộp tờ đơn xin xác nhận thời gian công tác của ứng viên để minh chứng cho kinh nghiệm làm việc trước đó của các ứng viên.

Nội dung cần có trong đơn xin xác nhận thời gian công tác:

Trong mẫu đơn xin xác nhận công tác cần nêu đầy đủ các nội dung quan trọng, đó là:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên của cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ công tác.
 • Kính gửi: Phần này thì cần nêu tên người nhận đơn hoặc là các bộ phận/đơn vị có thẩm quyền xét duyệt đơn xin xác nhận thời gian công tác.
 • Thông tin của người đi công tác: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại, nhiệm vụ – bộ phận công tác, chức vụ …
 • Lý do cần xác nhận công tác
 • Ký tên: Chữ ký của người làm đơn xin xác nhận thời gian công tác và chữ ký của người xác nhận công tác.

​Tìm hiểu thêm: Cách viết giấy xác nhận thời gian làm việc đúng chuẩn

2. Đặc điểm của đơn xin xác nhận công tác

Mẫu đơn xin xác nhận đi công tác có những đặc điểm riêng biệt và cần thiết để cả người cần xác nhận và người xác nhận có thể xác nhận quá trình làm việc của người lao động.  Đặc điểm về mặt nội dung, hầu hết những mẫu đơn xin xác nhận công tác tại cơ quan hiện nay đều có yêu cầu chung đảm bảo cung cấp những thông tin quan trọng nhất của người lao động, bao gồm: thông tin cá nhân, tên đơn vị công tác, lý do xác nhận quá trình công tác. Bên cạnh đó, mẫu đơn xin xác nhận quá trình công tác không yêu cầu người lao động hay các doanh nghiệp xác nhận tiền lương hay mức thu nhập trong quá trình làm việc do yêu cầu về tính bảo mật về tiền lương.

Đặc điểm của đơn xin xác nhận công tác

Dưới đây là những phần mà bất cứ mẫu đơn xin xác nhận công tác nào cũng cần có, hãy theo dõi nhé:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ được quy định form của đất nước Việt Nam.
 • Tên loại mẫu đơn, ghi rõ: “ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC”. Tên mẫu đơn sẽ được viết đậm, in hoa và căn giữa)
 • Tên bộ của phận hoặc người nhận và xét duyệt đơn.
 • Thông tin cá nhân cơ bản của người làm đơn, bao gồm những thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh của người làm đơn, số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người làm đơn, số điện thoại của người làm đơn, đơn vị mà họ đã hoặc đang công tác, chức vụ công tác và thời gian công tác.
 • Người làm đơn xin xác nhận công tác cần nêu rõ lý do cần được cơ quan đơn vị xác nhận công tác.
 • Ký tên và đóng dấu, chữ ký của người làm đơn và xác nhận của người đại diện đơn vị phê duyệt.

Đối với những mẫu đơn xin xác nhận công tác khi làm việc tại các cơ quan Nhà nước thì  bạn cần chú ý về mặt hình thức trình bày cũng như là kết cấu bố cục của tờ đơn đó theo theo đúng với quy định. Còn đối với những mẫu đơn xin xác nhận công tác tại các công ty nước ngoài thì bạn cần viết bằng tiếng Anh càng làm tăng sự chuyên nghiệp của bạn cũng như là nhanh chóng được phê duyệt từ đơn vị công tác.

Như thế, chúng ta có thể thấy điểm nổi bật của tờ đơn xin xác nhận công tác được thể hiện ở 2 yếu tố, đó là:

 • Yếu tố về nội dung: Người lao động chỉ xác nhận các thông tin cơ bản của cá nhân, các đơn vị công tác, công việc đang làm hiện tại mà không cần phải xác minh về lý lịch, nơi cư trú hay mức tiền lương, thu nhập hàng tháng.
 • Yếu tố về tính bảo mật: Xác nhận công tác, thời gian và quá trình làm việc chính là quyền lợi chính đáng của người lao động. Với mẫu đơn xin xác nhận công tác thì các đơn vị chủ quản có thể dễ dàng phê duyệt cho người lao động trong và sau quá trình công tác.

​Tham khảo: Mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất

3. Mẫu đơn xin xác nhận công tác

Đơn xin xác nhận công tác, các mẫu đơn xin xác nhận đang công tác có nhiều mẫu đa dạng, người dùng có thể sử dụng bất cứ mẫu nào để xác nhận quá trình công tác, năm công tác, thâm niên công tác. Dưới đây là một số mẫu đơn xin xác nhận công tác giúp bạn dễ dàng lựa chọn cho mình một mẫu đơn phù hợp và ưng ý.

Mẫu đơn số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty …............................................................................

Họ & tên         : ……………………… ……………………………. ………………….......

Địa chỉ: ……………………… ………………………….. …………………………….......

Số CMND: …………….      Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp:…………………...............

Hiện đang công tác tại:

Công ty: …………………….. ……………………………. ……………………………....

Địa chỉ: ………………………. …………………………… ……………………………....

Điện thoại: ……………………………………..  .....Fax:  ………………………………..

Vị trí công tác: ……………………… ……………………………… ………………….....

Phòng/Ban: ……………………….. …………………………….. ………………………..

Loại Hợp đồng lao động: 

 • Thời hạn 1 năm; 
 • Thời hạn 2 năm; 
 • Thời hạn 3 năm;
 • Không xác định thời hạn. 
 • Khác (Ghi rõ): ……………

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………. ………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính trình lên Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                        …, ngày … tháng … năm …

 

     Xác nhận của Công ty                                                                         Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                 (Ký & ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu đơn xin xác nhận công tác TẠI ĐÂY: 

 

Mẫu đơn số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty …............................................................................

Theo đề nghị của:

Ông/Bà:…………………….. ………………………. ……………………………………...

Ngày sinh: ………………….. …………………….. ……………………………...............

Số CMND: ………………………..……………………. ………………………….............

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

Đơn vị công tác:……………………. ……………………….. …………………………….

Địa chỉ :…………………………….. ………………………… …………………………….

Điện thoại, Fax :…………………… ……………………………… ……………………….

Vị trí công tác : ………………………… ………………………… ………………………..

Phòng/Ban : ……………………………. …………………………… ……………………..

Thời gian làm việc : …………………… …………………………. ……………………….

Loại hợp đồng lao động : ………………… ………………………. ……………………...

Trân trọng!

 

                                                                                …, ngày …..  tháng …..   năm ….. 

                                                                                          ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

                                                                                          (Ký tên và đóng dấu)

Mới bạn download mẫu đơn xin xác nhận công tác mới nhất tại đây: 

4. Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin xác nhận công tác

4.1. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận đi công tác

Các mẫu đơn xin xác nhận công tác sẽ bao gồm có 3 phần chính, đó là: Phần chung, phần thông tin khai báo và phần kết. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu từng phần và cách viết đối với từng phần này khi làm đơn xin xác nhận báo cáo để tạo ra được mẫu đơn chuẩn nhất.

 • Phần chung

Phần chung bao gồm các nội dung cơ bản đó là: Quốc hiệu và tiêu ngữ (Phần này viết đạm và in hoa, được căn giữa và viết trên cùng nhất của tờ đơn), tên đơn (được viết ngay dưới phần quốc hiệu và tiêu ngữ và được viết in hoa, bôi đậm, căn giữa).

 • Phần thông tin khai báo

Phần này chủ yếu các bạn nêu ra thông tin cơ bản của chính mình để xác mình thông tin người xin xác nhận công tác. Phần thông tin khai báo chủ yếu là những thông tin cá nhân liên quan đến người viết mà không thể nào là người cần xác minh công tác lại đi viết thông tin của người khác phải không nào.

Đối với phần thông tin khai báo thì sẽ khai báo các vấn đề sau: Họ và tên, địa chỉ người xin khai báo (địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú nếu có), số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân,  khai báo rõ ngày cấp và nơi cấp, Số điện thoại liên lạc (các bạn nên ghi số điện thoại mà bạn thường xuyên sử dụng để tiện cho việc liên lạc).

Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận đi công tác

Ngoài ra thì phần này cần nêu rõ tên cơ quan mà các bạn đang làm việc, chức vụ của bạn trong đơn vị công tác đó, ngày bắt đầu làm việc và lý do xin xác nhận công tác. Phần này có khá là nhiều nội dung mà người viết đơn cần phải khai báo, vì thế mà người viết cần chú ý để không bị nhầm lẫn với phần khác trong tờ đơn.

Về loại hợp đồng lao động thì người làm đơn cần ghi rõ hợp đồng làm việc đó thuộc hợp đồng lao động nào?

 • Loại hợp đồng không thời hạn?
 • Loại hợp đồng có thời hạn từ 01 đến 03 năm?
 • Loại hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng (hợp đồng học việc, hợp đồng thử việc…)?

Trong đơn xin xác nhận công tác có thể có phần trình bày về trình độ chuyên môn hoặc không có. Nếu có phần này thì người làm đơn hãy ghi vào đó trình độ chuyên môn cao nhất mà họ đã hoàn thành qua các bậc đào tạo và đã được cấp chứng chỉ công nhận (Ví dụ: như tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp…)

Người làm đơn cần phải ghi rõ về chức vụ, bộ phận mà họ đã hoặc đang công tác và vị trí đảm nhận công việc tại cơ quan trong từng khoảng thời gian cụ thể. Sau đó, bạn cần ghi rõ về lý do xin xác nhận công tác. Một số gợi ý dành cho bạn: Chứng minh khoảng thời gian làm việc để chứng minh kinh nghiệm làm việc, xin visa, xin đi du học...

 • Phần kết

Trong phần hết của tờ đơn xin xác nhận công tác, người làm đơn cần có lời cam kết khẳng định độ chính xác của những thông tin đã được khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Tiếp đến sẽ là lời hứa về trách nhiệm nếu có sự sai sót về độ chính xác của thông tin cung cấp. Cuối cùng người làm đơn cần ký và ghi rõ họ tên, xác nhận của đơn vị công tác, đóng dấu của đơn vị xác nhận công tác.

Trên đây là 3 phần chính của một tờ đơn xin xác nhận công tác mà bất cứ ai đang cần xin xác nhận công tác tại đơn vị công tác cần. Hãy tuân thủ những yêu cầu và cung cấp đầy đủ nội dung cần thiết trong tờ đơn xin xác nhận công tác của bạn. 

Sau khi đã hoàn thiện tờ đơn xin xác nhận quá trình công tác thì hãy trình đơn này lên cấp trên, có thể làm Ban giám đốc công ty hoặc cơ quan đơn vị mà bạn đang làm việc để xin chữ ký xác nhận và đóng dấu. Thông thường người xác nhận sẽ là             Giám đốc hoặc Phó giám đốc công ty.

Khi mà người làm đơn được công ty yêu cầu nộp giấy xác nhận công tác thì có thể tải mẫu đơn xin xác nhận công tác đã có sẵn trên mạng về. Địa chỉ của người viết đơn: Bạn có thể điền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú (nếu có) đối với các mẫu giấy xác nhận công tác tại trường, cũng có thể điền địa chỉ nơi làm việc trước khi công tác theo đúng trong giấy đăng ký kinh doanh đối với các mẫu giấy xác nhận công tác tại cơ quan hay địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam đối với mẫu giấy xác nhận công tác tiếng Anh.

4.2. Những lưu ý quan trọng khi viết đơn xin xác nhận công tác

Những lưu ý quan trọng khi viết đơn xin xác nhận công tác

Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý, loại giấy tờ này cần phải có ghi ngày tháng năm viết đơn. Sau khi các bạn đã viết hết nội dung kể trên là đã hoàn thành xong phần một. Người xác nhận là ai thì còn phải phụ thuộc vào yếu tố đó là người lao động đã và đang làm việc cho doanh nghiệp và cơ quan tổ chức nào, họ có thể gửi tờ đơn đó đến Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xin xác nhận.

Người làm đơn cần phải ghi rõ ràng và cụ thể địa chỉ nơi ở,  nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú (Nếu có). Đồng thời các bạn cần ghi đúng địa chỉ của trụ sở mà người làm đơn công tác theo đúng với Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập cơ quan đơn vị đó.

Tiếp đến, các bạn cần ghi số điện thoại cá nhân hay sử dụng, ghi rõ số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mà bạn đang công tác. Đồng thời cần ghi tên của phòng, ban, bộ phận làm việc của người làm đơn.

Trong trường hợp người làm đơn không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo thời vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

5. Có thể xin đơn xác nhận công tác ở đâu?

Có thể xin đơn xác nhận công tác ở đâu?

Nhiều người rất mông lung khi phải xin đơn xác nhận công tác bởi vì họ không biết phải xin đơn xác nhận ở đâu. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo về vấn đề này, bởi bất cứ ai khi nhận được lệnh điều chuyển công tác hoặc phân công công tác thì sẽ đều nhận được sự hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc làm đơn xin xác nhận công tác để phục vụ cho quá trình công tác trở nên có hiệu quả hơn.

Đơn xin xác nhận công tác sẽ được cấp cũng như là ký và đóng dấu bởi Ban giám đốc công ty, cơ quan đơn vị mà bạn đang làm việc hoặc cũng có thể là Đại diện ban giám đốc. Chỉ sau một vài ngày thì các bạn sẽ nhận được tờ đơn đã có chữ ký và đóng dấu hoàn chỉnh để phục vụ tốt nhất cho quá trình công tác.

Trên đây là những thông tin hữu ích giúp các bạn biết về mẫu đơn xin xác nhận công tác cách viết. Hãy tìm hiểu kỹ những thông tin được cung cấp trong nội dung bài viết để không bỏ lỡ bất cứ 

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào