Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Lô F3, F18, Đường N4, N5, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, Xã Hội Nghĩa, Tỉnh Bình Dương, VN