CTY CP ĐT XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG XANH BOS

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty CP Đt Xây Dựng Đại Dương Xanh Bos
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay